მწვანე საფარი   კანონმდებლობა   ბრძანება
pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №23 2016 წლის 6 ივნისი ქ. თბილისი ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2014 წლის 23 ივნისის № 126 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №22 2016 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული საშენი მეურნეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის №240 ბრძანებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №21 2016 წლის 27 მაისი ქ. თბილისი „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №24 2016 წლის 14 ივლისი ქ. თბილისი „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №14 2016 წლის 13 მაისი „მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2014 წლის 30 აპრილის №118 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png  
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №30 ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ''

 
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №29 ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ"
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №122 - გარდაბნის სატყეო მეურნეობის წყნეთის სატყეოს №14, №22  კვარტლებისათვის განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბნის სტატუსის მინიჭების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №397 - ეროვნული სატყეო პროგრამის ხელშემწყობი ფონდის“ მიერ საქართველოში სატყეო სექტორის განვითარების პროცესის უზრუნველსაყოფად რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადების მიზნით შექმნილი მინისტრის სათათბირო ორგანოს – საბჭოს შექნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №97 - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ეროვნული სატყეო სააგენტოს შეიარაღებაში არსებული სამსახურებრივ-საშტატო ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №104 - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლის განმასხვავებელი ნიშნების მქონე სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმის), სამსახურებრივი პირადობის მოწმობისა და ლუქის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ
 
pdf.png
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის ბრძანება №0101-01230 - სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გადასახადების გაანგარიშების მიზნით რეკომენდირებული ფასების დამტკიცების შესახებ გარემოდან ამოღებულ მცენარეულ რესურსებზე, მათი ცხოველმოქმედების პროდუქტებზე, ნაწილებსა და დერივატებზე
pdf.png
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1980 - დასახლების ტერიტორიულ საზღვრებში არსებული ტყის პრივატიზების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანება №10160 - „სახელმწიფო ტყის ფონდის შესახებ ინფორმაციის და მისი სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის გადაცემის წესის შესახებ”დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბრძანება №2  -  „გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკის დამტკიცების შესახებ “
მარტი 2021
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?