მწვანე საფარი   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
 
pdf-(2).png საქართველოს მთავრობის დადგენილება N392 2017 წლის 11 აგვისტო ქ.თბილისი ,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთარვრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებასი ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N376 2017 წლის 3 აგვისტო ქ. თბილისი ,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკივების შესახებ" საქართველოს მთვრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N319 2017 წლის 3 ივლისი ქ.თბილისი ,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N285 2017 წლის 8 ივნისი ქ.თბილისი ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვარი N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N284 2017 წლის 8 ივნისი ქ.თბილისი ,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებასი ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 255 2017 წლის 25 მაისი ქ.თბილისი ,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთვრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 ივნისის N260 დადგენილებასი ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N187 ,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენლიებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N152 2017 წლის 25 მარტი ქ.თბილისი ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშვების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N106 2017 წლის 1 მარტი ,,ტყითსარგებლობის სესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის  N435 დადგენილებით მიღებულ „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “ საქართველოს მთავრობის დადგენილება
pdf.png
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის  N434 დადგენილებით მიღებულ „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “ საქართველოს მთავრობის დადგენილება
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №428 2016 წლის 7 სექტემბერი „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №288 2016 წლის 30 ივნისი „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობისდადგენილება №287 2016 წლის 30 ივნისი „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №213 2016 წლის 11 მაისი „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება №190 - საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს დადგენილება №240 - „სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის დადგენის წესის შესახებ“
pdf.png
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივლისის დადგენილება №179 - „ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ“
pdf.png
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს დადგენილება № 242 -  „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“
pdf.png
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს დადგენილება №241 - „ტყის მოვლისა და აღდგენის წესის შესახებ“
pdf.png
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება №56, - 2010 წლის 7 დეკემბერი, ქ. ბათუმი    სატყეო მეურნეობის მართვის შესახებ
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №80 2017 წლის 14 თებერვალი ქ. თბილისი   „ტყის მოვლისა და აღდგენის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს №241 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №391 2011 წლის 13 ოქტომბერი
ქ. თბილისი „ტყის მოვლისა და აღდგენის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს №241 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტი 2021
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?