რადიაციული უსაფრთხოება   კანონმდებლობა   ბრძანება
 
pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსბის დაცვის მინისტრის ბრძანება N26 2017 წლის 26 ივლისი ქ. თბილისი ბირთვული და რადიაციული ობიექტების რადიოაქტიური წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების და მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროების ფიზიკური უსაფრთხოების (დაცულობის) შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №237 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №2 ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ინსპექტირების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №10 „ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების ფორმის“ დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება No39 2016 წლის 29 ნოემბერი ქ. თბილისი ბირთვული გაუვრცელებლობის გარანტიებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №150 ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალურ მიმოქცევაზე რეაგირების წესის დამტკიცების შესახებ
 
pdf.png საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №27 - იმ სახელმწიფოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომლებშიც მოსალოდნელია ბირთვული მასალის საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტით გადაადგილება
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტროს ბრძანება №08  - საქართველოს გარმოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სმინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის დებულების დმტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება  №49 - ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის და ნებართვების ფორმების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №75 - ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ინსპექტირების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №127 - "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ’’ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტროს ან მისი მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების მიერ ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისბ ბრძანება №117/ნ - ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებათა დამადასტურებელი მოწმობის ერთიანი ნიმუშისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  ბრძანება №37/ნ - ბირთვული ობიექტების სანიტარიულ-ჰიგიენური პასპორტების შესახებ
pdf.png
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №329/ნ - ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისათვის ჯანმრთელობისათვის საშიში სხივური ზემოქმედების დონის განმსაზღვრელი სპეციალიზებულ სამკურნალო დაწესებულებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

        
მაისი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?