რადიაციული უსაფრთხოება   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება No450 2015 წლის 27 აგვისტო ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის − „მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მოპყრობისადმი რადიაციული უსაფრთხოების ნორმებისა და ძირითადი მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება No124 2017 წლის 10 მარტი ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის – რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის უსაფრთხოების შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება No123 2017 წლის 10 მარტი ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის – რადიოაქტიური ნარჩენების საცავის უსაფრთხოების შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №299 „საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში, აეროპორტებში, ნავსადგურებსა და საზღვაო სივრცეში ბირთვულ და რადიოაქტიურ ნივთიერებათა აღმოჩენისას განგაშზე ერთობლივი მოქმედების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 დეკემბრის №397 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №689 ტექნიკური რეგლამენტის - „მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების, ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის“ დამტკიცების შესახებ
 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის N640 2016 წლის 30 დეკემბერ ქ.თბილისი რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის 2017 - 2031 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2017 - 2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №756 ტექნიკური რეგლამენტის - „მეტალის ჯართის რადიაციული მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №359 „ტექნიკური რეგლამენტის – ინდივიდუალური მონიტორინგის განხორციელებისა და კონტროლის წესის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189 „ტექნიკური რეგლამენტის – რადიოაქტიური ნარჩენებისადმი მოპყრობის წესის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №317 ტექნიკური რეგლამენტის – „სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №319 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის ოდენობების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №3194–Iს- ,,ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ“ კონვენციასთან შეერთების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №135 - ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვებისა და ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №164 - ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის №164 დადგენილების დანართი -ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №201 - ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება No558 2016 წლის 15 დეკემბერი ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის – მრეწველობაში, მეცნიერებასა და განათლებაში რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №353 -რადიოფარმპრეპარატების საქართველოში იმპორტის განხორციელების შემდგომ შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან არსებული სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №2111–IIს - „ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარანტიების გამოყენების თაობაზე“ საქართველოს რესპუბლიკასა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №1615–რს - „ბირთვული გამოცდების ყოვლისმომცველი აკრძალვის შესახებ“ ხელშეკრულების რატიფიცირების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №5918-რს - „ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ“ კონვენციის 2005 წლის 8 ივლისის შესწორებასთან“ შეერთების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №2758–Iს - ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტს შორის ბირთვული და სხვა რადიაქტიური მასალის უკანონო კონტრაბანდის თავიდან აცილებაში თანამშრომლობის თაობაზე“ საიმპლემენტაციო შეთანხმების რატიფიცირების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №28 - „ტექნიკური რეგლამენტის - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები“ დამტკიცების შესახებ“
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №438 - ტექნიკური რეგლამენტის - „რადიოიზოტოპური ლაბორატორიების მოწყობისა და მედიცინაში ღია რადიოფარმპრეპარატების გამოყენების წესები და ნორმები“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №34 - ტექნიკური რეგლამენტის - „რადიაქტიურ ნივთიერებებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროებთან მუშაობის ძირითადი სანიტარიული წესები“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №397 - საქართვერლოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებში, აეროპორტებში, ნავსადგურებსა და საზღვაო სივრცეში ბირთვულ და რადიოაქტიურ ნივთიერებათა აღმოჩენის განგაშზე ერთბლოვი მოქმედების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №83 - „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამედიცინო რენტგენო-რადიოლოგიური დიაგნოსტიკური პროცედურებისა და მკურნალობის დროს რადიაციული დაცვის უზრუნველყოფის ნორმები“ დამტკიცების შესახებ“
მაისი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?