ბიომრავალფეროვნება   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება N114 2017 წლის 6 მარტი. ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის N759 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №27 - საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №138 - თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №173 - სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა  და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და  მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №343 - "2014-2020 წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის დამტკიცების შესახებ"
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №1567 დადგენილება-სსმ III, №98 -  ბერნის 1979 წლის 19 სექტემბრის, „ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციის“ რატიფიცირების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №3675-IIს - მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციასთან“ საქართველოს შეერთების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №423 - თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N18 - გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ” კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N21 - ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და “გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ” კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N320 სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენმოდიფიციებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N759 საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N728 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისადმი მოპყრობის სპეციალური მოთხოვნების შესახებ
 
სექტემბერი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?