ბიომრავალფეროვნება   კანონმდებლობა   განკარგულება
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №51 2017 წლის 13 იანვარი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება No1727 2016 წლის 24 აგვისტო ქ. თბილისი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება No1569 2016 წლის 2 აგვისტო ქ. თბილისი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება No1243 2016 წლის 30 ივნისი ქ. თბილისი ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისას წითელი ნუსხით დაცული სახეობების გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N954 2016 წლის 27 მაისი ქ.თბილისი სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის" საქართველოს ,,წითელი ნუსხით" დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების თაობაზე თანხმობის მიწემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება No953 2016 წლის 27 მაისი ქ. თბილისი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება No1680 2016 წლის 16 აგვისტო ქ თბილისი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარულება №1162 2016 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი შპს „აჭარ ენერჯი 2007“-ისათვის საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1464 2016 წლის 21 ივლისი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ 
 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1412 2016 წლის 18 ივლისი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების
შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1272 2016 წლის 1 ივლისი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №917 2016 წლის 27 მაისი
ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ძველი ვეძისის, დიდგორისა და თელოვანის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №52 2017 წლის 13 იანვარი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №882 2017 წლის 4 მაისი
ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №608 2017 წლის 31 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №610 2017 წლის 31 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის, ტურისა და მელას რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №609 2017 წლის 31 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №530 2017 წლის 23 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1203 2017 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1204 2017 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №617 2017 წლის 31 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №528 2017 წლის 23 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №529 2017 წლის 23 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №531 2017 წლის 23 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №532 2017 წლის 23 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის, ტურისა და მელას რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1726 2016 წლის 24 აგვისტო ქ. თბილისი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისას საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1145 2017 წლის 6 ივნისი ქ. თბილისი სსიპ − საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №527 2017 წლის 23 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №881 2017 წლის 4 მაისი ქ. თბილისი სს „საქართველოს მილსადენის კომპანიას საქართველოს ფილიალისთვის“ სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის განსაზღვრისა და საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1329 2017 წლის 30 ივნისი ქ. თბილისი „სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი საქართველოსათვის“ საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარის სახეობის ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
   
სექტემბერი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?