ნებართვები და ლიცენზიები   კანონმდებლობა   ბრძანება
 
pdf.png საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №179 2015 წლის 18 თებერვალი ქ. თბილისი
pdf.png აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ბრძანება №ს-116 - სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ
pdf.png აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის №ს-116 ბრძანების დანართი 
pdf.png საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნავთობისა და გაზის  სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის ბრძანება №11/053 - ნავთობის გადამუშავების ლიცენზიის, ბუნებრივი გაზის დამუშავების ლიცენზიის, ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზიის და ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის სალიცენზიო მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნავთობისა და გაზის  სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის №11/053 ბრძანების დანართი 
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის ბრძანება №11/071 - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის სალიცენზიო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის  №11/071 ბრძანების დანართი
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №663 - ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზიის ფორმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი  რესურსების მინისტრის ბრძანება №33 - ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიით, ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით ან სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრული ფართობის მიღება-ჩაბარების განხორციელების წესისა და ფორმის შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანება №339 - ,,ტყითსარგებლობის ლიცენზიის გაცემისა და ხელშეკრულების დადების მიზნით ტენდერისა და აუქციონის ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2005 წლის   18 ივლისის №197  ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №28 - ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №28 ბრძანების დანართი 
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №31 - „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №38 - გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №46 - სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის, მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზიის, ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის, ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის, თევზჭერის ლიცენზიის და ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიის მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის  ბრძანება №1-1/480 - სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის გამართვის, სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტოს უფროსის  ბრძანება №1/003 - ნავთობის გადამუშავების და ბუნებრივი გაზის დამუშავების საქმიანობის ლიცენზიის ფორმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტოს უფროსის  ბრძანება №1/004 - ნავთობის გადამუშავების და ბუნებრივი გაზის დამუშავების საქმიანობის ლიცენზიის განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ – ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის  ბრძანება №4 - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის ფორმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანება №10/53 - „ტყით სარგებლობის ლიცენზიის ფორმის, გაცემისა და აღრიცხვის წესის“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის  ბრძანება №2-132 - მცენარის ახალი ჯიშის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირების შედავებების განხილვის წესის, განაცხადის განხილვის, პროცედურული ვადების გაგრძელების, შეწყვეტისა და აღდგენის წესის და იძულებითი ლიცენზიის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის  ბრძანება №2-133 - ცხოველის ახალი ჯიშის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირების შედავებების განხილვის წესის, განაცხადის განხილვის, პროცედურული ვადების გაგრძელების, შეწყვეტისა და აღდგენის წესის და იძულებითი ლიცენზიის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის ბრძანება N38 - "გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს საქმიანობის დამტკიცების წესის შესახებ"
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №32 „დამოუკიდებელ ექსპერტთა რეესტრის შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე“
 
pdf.png
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №33   „დამოუკიდებელ ექსპერტთა შრომის ანაზღაურების წესის შესახებ“
მაისი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?