ნებართვები და ლიცენზიები   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება N312 2017 წლის 30 ივნისი ქ.თბილისი ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის საკითხების განმხილველი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N247 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449 2016 წლის 29 სექტემბერი „სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №413 2016 წლის 24 აგვისტო „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №397 2016 წლის 16 აგვისტო „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №359 2016 წლის 28 ივლისი „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №324 2016 წლის 11 ივლისი „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №257 2016 წლის 9 ივნისი „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №225 2016 წლის 20 მაისი „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მუხლი
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89 - „ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზიის გაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №247 - „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის საკითხების განმხილველი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №17 - გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №21 - ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
 

საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №66 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის ლიცენზიის გაცემის უფლებამოსილების გადაცემის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №80 - ნავთობისა და გაზის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №98 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის ლიცენზიის გაცემის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №132 - ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №134 - სფეროში ლიცენზიისა და ნებართვის გამცემი ორგანოს განსაზღვრის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №135 - ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვებისა და ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №136 - სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №138 - თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №162 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლიცენზიისა და ნებართვების გაცემის წესისა და დამატებითი სანებართვო პირობების დადგენის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №232 - „წინასწარი ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის ვადებისა და წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №430 - საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და შიგა წყლებში ჩაძირული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯართისა და ფერადი ლითონის ამოღების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის  №271 დადგენილება - „ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე“

 
მაისი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?