ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

სოფლის განვითარების სააგენტოს ექსტენციის თანამშრომელები გადამზადდნენ

სოფლის განვითარების სააგენტოს ექსტენციის თანამშრომელები გადამზადდნენ

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა სოფლის განვითარების სააგენტოს ექსტენციის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ტრენინგები კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების განვითარების საკითხებზე ჩაატარა.  ტრენინგები „საქართველოს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების მოდერნიზების (მეორე ფაზა)“ პროექტის ფარგლებში გაიმართა.

ტრენინგები მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორიცაა კომუნიკაციის შესახებ ზოგადი ცოდნის მიწოდება, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის უნარების გაძლიერება, კომუნიკაციის არსი და მისი ეტაპები.

ტრენინგების ფარგლებში მიღებული ცოდნა  ექსტენციის თანამშრომლებს ფერმერებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამაყარებასა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის სწორად მიწოდებაში დაეხმარება.

საჯარო განხილვები