თინათინ ქევხიშვილი

ნედლი რძის მიღება და გადამუშავება; სურსათის უვნებლობა;

გიორგი ქუთელია

მექანიზაცია;

ნაძეჟდა მიროტაძე

ნერგის წარმოების ტექნოლოგიები;

ნანა ზუბაშვილი

ექსტენციის ტრენინგები; მეურნეობის ეკოლოგიური მართვა; კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა;

ივანე დიდბერიძე

სურსათის უვნებლობა; ფერმერული მეურნეობის მართვა და მენეჯმენტი;

დეა ფოჩხიძე

სურსათის უვნებლობა;

თამარ ბერძენიშვილი

სურსათის უვნებლობა;

რუსუდან წიკლაური

სურსათის უვნებლობა;