ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ნატო სულთანიშვილი

ბიომრავალფეროვნების დაცვა;  დაცული ტერიტორიები;  გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება; 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის  უფროსი

საჯარო განხილვები