ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მაია ჩხობაძე

ბიომრავალფეროვნების დაცვა;  ტყის მდგრადი მართვა;  წყლის რესურსების მართვა;  შავი ზღვა;  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; 

ბიოლოგი, 1998 წლიდან სამინისტროს სისტემაში მუშაობის გამოცდილება სხვადასხვა პოზიციებზე, 2013 წლიდან დღემდე ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის უფროსი

გარემოს დაცვა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა 

ელ-ფოსტა: maiachkhobadze@gmail.com

 

საჯარო განხილვები