ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ციცინო თურქაძე

ნარჩენების მართვა;  გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია; 

1

საჯარო განხილვები