ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ვიკა მეტრეველი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;  გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები; 

გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 

საჯარო განხილვები