ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ზურაბ ხიდეშელი

მცენარეთა დაცვა; 

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი

მცენარეთა დაცვა

ელ-ფოსტა: z.khidesheli@gmail.com

 

 

საჯარო განხილვები