ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ვალერი ლაცაბიძე

ვეტერინარია;  ნედლი რძის მიღება და გადამუშავება;  ფერმერული მეურნეობის მართვა და მენეჯმენტი;  წვრილფეხა და მსხვილფეხა მეცხოველეობა;  ცხოველთა კეთილდღობა; 

აგრარული უნივერსიტეტი, ვეტერინარული ფაკულტეტი, მაგისტრატურა

სოფლის მეურნეობა

ელ-ფოსტა: Vlatsabidze1988@gmail.com

საჯარო განხილვები