ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ლევანი მაკარაძე

ვეტერინარია; 

ვეტერინარია- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესორი

ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ცხოველთა და ფრინველთა დაავადებების დიაგნოსტიკა,მკურნალობა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობა;  საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება - განვითარება

ელ- ფოსტა:lmakaradze@yahoo.com; l.makaradze@agruni.edu.ge

საჯარო განხილვები