ელექტრონული შეტყობინება
ელექტრონული შეტყობინების სერვისის ჩართვით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, მითითებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით პირველმა მიიღოს ინფორმაცია გარემოსდაცვით სფეროში არსებული ახალი კანონისა თუ კანონქვემდებარე აქტების, მათში ცვლილებების შეტანის, გარემოზე ზემოქმედების შესახებ ანგარიშების საჯარო განხილვების, საჯარო დისკუსიებისა თუ ახალი სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების შესახებ.

ინფორმაციის გამოსაწერად საჭიროა, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები და, სურვილისამებრ, აირჩიოთ თქვენთვის საინტერესო ერთი, რამდენიმე ან ყველა კატეგორია.

ელექტრონული მომსახურება უფასოა.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით.

info@eiec.gov.ge
ტელ: (+995 32) 2 11 20 23