ფაილი დასახელება ვებგვერდი ეროვნული პასუხისმგებელი პირი სამდივნოების ვებ-გვერდები, სადაც განთავსებულია ხელშეკრულებების მხარე სახელმწიფოების ეროვნული ანგარიშები
pdf.png iaea.org
გრიგოლ ბასილია 
სსიპ  ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს  ინსპექტირებისა და რეაგირების სამმართველოს ფროსი
 
 
pdf.png
 
iaea.org
გრიგოლ ასილია 
სსიპ  ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს  ინსპექტირებისა და რეაგირების სამმართველოს ფროსი


 
 
pdf.png
 
iaea.org
გიორგი ნაბახტიანი
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს რადიაქტიული ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის ფროსი
 
 
pdf.png გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია  unfccc.int

moe.gov.ge

გრიგოლ ლაზრიევი კლიმატის ცვლილების სამსახურის უფროსი
 
 
pdf.png გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი unfccc.int
გრიგოლ ლაზრიევი 
კლიმატის ცვლილების სამსახურის უფროსი
 
pdf.png გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ  unccd.int
ნინო ჩიქოვანი
მიწის რესურსების დაცვისა და წიაღის სამსახურის უფროსი
 
 
pdf.png სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ  chm.pops.int
ალვერდ ანქსელიანი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი
 
 
pdf.png coe.int
თეონა ქარჩავა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png ევროპის ლანდშაფტური კონვენცია coe.int
თეონა ქარჩავა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
pdf.png კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ   cbd.int

moe.gov.ge
   
pdf.png
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების
კარტახენას ოქმი
bch.cbd.int    
pdf.png კონვენცია ბირთვული ავარიის შემთხვევაში ადრეული შეტყობინების შესახებ  iaea.org
ხატია ჯიქურიძე
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს  უფროსის მოადგილე
 
 
pdf.png კონვენცია ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ   iaea.org
კახაბერ კეშელავა
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png
კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ
cites.org
თეონა ქარჩავა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებად სახეობათა დაცვის შესახებ cms.int
ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png შეთანხმება აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველთა დაცვის შესახებ  cms.int
ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png შეთანხმება ევროპის ღამურების პოპულაციების დაცვის შესახებ cms.int
ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 
 
pdf.png შეთანხმება შავი ზღვის, ხმელთაშუა ზღვისა და მიმდებარე ატლანტის ოკეანის მცირე ვეშაპისებრთა დაცვის შესახებ cms.int
ირინა ლომაშვილი ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 
 
pdf.png კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ   ramsar.org    
pdf.png კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვისა და განთავსების შესახებ  basel.int
ირმა გურგულიანი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე
 
 
pdf.png კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ  unep.org
ნოე მეგრელიშვილი ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ  unep.org
ნოე მეგრელიშვილი ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია) unece.org
ნინო გოხელაშვილი გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი
 
 
pdf.png ორჰუსის კონვენციის ცვლილება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების (გმო) შესახებ  unece.org    
pdf.png
როტერდამის კონვენცია ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ 
pic.int
ანა ბერეჟიანი 
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
 
pdf.png შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენცია  commission
ნინო ცხადაძე
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი)
 
 
pdf.png შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენცია unece.org
ქეთევან კორძახია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის უფროსი
 
 
pdf.png შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენციის ოქმი ევროპაში ჰაერის დამბინძურებლების შორ მანძილებზე გავრცელების მონიტორინგისა და შეფასების ერთობლივი პროგრამის (EMEP) გრძელვადიანი დაფინანსების შესახებ unece.org ქეთევან კორძახია 
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის უფროსი
 
თებერვალი 2017
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112