ქართული  დასახელება ლათინური დასახელება
მდგომარეობისა და დაცულობის 
სტატუსის  აღმნიშვნელი 
კატეგორია
 
„წითელ ნუსხაში“
შეტანის საფუძველი
„წითელ ნუსხაში“
შეტანის საფუძველის  სიტყვიერი 
განმარტება
   
ქართული ნეკერჩხალი Acer ibericum M. Bieb. ex Willd VU  B2a
მცირე, ფრაგმენტირებული
არეალი 
 
დურღენი Anabasis aphylla L. EN B2a უაღრესად მცირე არეალი  
ქართული ნუში Amygdalus georgica Desf. EN B2a უაღრესად მცირე არეალი  
ხემარწყვა Arbutus andrachne L. EN B2a უაღრესად მცირე არეალი  
სომიეს გლერძი Astragalus sommieri Freyn  EN B2a უაღრესად მცირე არეალი  
ტანას გლერძი Astragalus tanae K.Koch EN B2a უაღრესად მცირე არეალი  
მედვედევის არყი  Betula medwedewii Regel VU B2a "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
სამეგრელოს არყი  Betula megrelica Regel VU B2a "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
რადეს არყი  Betula raddeana Trautv VU B2a "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
კოლხური ბზა  Buxus colchica Pojark. VU A2 არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია  
ჩვეულებრივი წაბლი  Castanea sativa Mill. VU A2 არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია  
სამხრეთის აკაკი  Celtis australis L. VU B2a "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
შიშველი აკაკი  Celtis glabrata Steven ex Planchon VU B2a(I,ii) "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
მცირენაყოფიანი ბალამწარა  Cerasus microcarpa C. A. Meyer VU B2a(i)b "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
პონტური საკმელა  Cistus creticus L. VU B2ab(iii) "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
კოლხური თხილი  Corylus colchica Albov VU B2ab(iii) "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ყამბრო  Crataegus pontica K. Koch. VU B2b "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ალბოვის მაჯაღვერი  Daphne albowiana Woronow ex Pobed. EN B2b უაღრესად მცირე არეალი   
ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი  Daphne pseudosericea Pobed. EN B2b უაღრესად მცირე არეალი   
ამიერკავკასიური მაჯაღვერი  Daphne transcaucasica Pobed. VU Eur; D1 "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა  Epigaea gaultherioides Boiss. VU B2b(iv) "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ხემაგვარი მანანა  Erica arborea L.  EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი  
ნახევრადეკლიანი ევერსმანია  Eversmannia subspinosa Fisch & (DC) EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი  
აფხაზეთის კურდღლისცოცხა  Genista abchasica Sachokia VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
მლაშობის ჩინგილი  Halimodendron halodendron L. EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი  
კაკლის ხე  Juglans regia L. VU A2 "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
კეთილშობილი დაფნა  Laurus nobilis L. VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
შობერის ნიტრარია  Nitraria schoberi L. EN A1;B1 უაღრესად მცირე არეალი  
ზეთის ხე  Osmanthus decorus Boiss. & Balansa VU B2cii "მცირე, ფრაგმეტირებული 
არეალი "
 
უხრავი  Ostrya carpinifolia Scop.  EN A1c+2c "არეალისა და რიცხოვნობის 
მკვეთრი შემცირება "
 
საღსაღაჯი  Pistacia mutica Fisch & Mey VU A2 "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
თურანულა  Populus euphratica Oliv. CR B2cii "წერტილოვანი არეალი და 
დაბალი რიცხოვნობა "
 
ლაფანი  Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth. VU Eur; D1
"მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
დემეტრის ბერყენა  Pyrus demetrii Kutath. EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი  
კეცხოველის ბერყენა  Pyrus ketzkhovelii Kutath. EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი  
სახოკიას ბერყენა  Pyrus sachokiana Kutath. EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი  
კოლხური მუხა  Quercus hartwissiana Stev. VU A2 "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
იმერული მუხა  Quercus imeretina Stev. Ex Malleev VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
მაღალმთის მუხა  Quercus macranthera Fisch et Mey  VU A2 "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ჭალის მუხა  Quercus pedunculiflora C. Koch. VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
პონტური მუხა  Quercus pontica C. Koch VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
სმირნოვის შქერი  Rhododendron smirnowii Trautv VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
უნგერნის შქერი  Rhododendron ungernii Trautv. VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ქიქოძის ტირიფი  Salix kikodseae Goerz EN B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
გარეჯის სალბი  Salvia garedji Troitzk. VU B2cii "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ტიგრანის ანწლი  Sambucus tigranii Troitzk. CR B2cii "წერტილოვანი არეალი და 
დაბალი რიცხოვნობა "
 
სომხური ამპურა  Sorbus hajastana Gabr. EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი
კოლხური ჯონჯოლი  Staphylea colchica Stev. VU A2d;B1b "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
კარიაგინის ბეგქონდარა  Thymus karjaginii Grossh. EN B2cii უაღრესად მცირე არეალი
შიშველი თელადუმა  Ulmus glabra Huds. VU A1cde "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
პატარა თელადუმა  Ulmus minor Mill. VU A1cde "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
ძელქვა  Zelkova carpinifolia Pall. VU A1cde "მცირე, ფრაგმენტირებული 
არეალი "
 
აპრილი 2021
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789