გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის აცხადებს საგრანტო კონკურსს - ,,ისწავლე უსაფრთხო გარემოში“.

კონკურსის მიზანია ადგილობრივ დონეზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების ზემოქმედების შემცირების ხელშეწყობა, ბუნებრივი საფრთხით გამოწვეული კატასტროფების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება და თემის მედეგობის გაძლიერება დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართულობით.

კონკურსის წესები
 • კონკურსი ტარდება პროგრამის ,,კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში, შესაბამისად, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ პროექტის 10 სამიზნე მუნიციპალიტეტში (გორი, თელავი, ლაგოდეხი, ახმეტა, სიღნაღი, სამტრედია, აბაშა, ხობი, სენაკი, ქობულეთი) არსებულ სკოლებს.
 
 • წარმოდგენილი პროექტი დაკავშირებული უნდა იყოს პროგრამით გათვალისწინებული 7 ბუნებრივი საფრთხიდან (წყალდიდობა, სეტყვა, ღვარცოფი, მეწყერი, გვალვა, ძლიერი ქარი, ზვავი) ერთ-ერთთან, რომელიც გამოწვევას წარმოადგენს როგორც მუნიციპალიტეტისათვის, ისე თემისთვის. 
 
 • კონკურსის ფარგლებში მონაწილე ზოგადასაგანმანათლებლო  დაწესებულებამ უნდა წარმოადგინოს საპროექტო წინადადება, რომლის განხორციელების შედეგადაც უზრუნველყოფს სკოლის მედეგობის გაძლიერებას ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ და ადგილობრივი თემის ჩართულობას. პროექტის აქტივობების განხორციელების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 წელს.


პროექტის შეფასების კრიტერიუმები:
 
 • წარმოდგენილი პროექტი უნდა უკავშირდებოდეს პროგრამით გათვალისწინებული 7 ბუნებრივი საფრთხიდან მუნიციპალიტეტისთვის პრობლემურ მინიმუმ ერთ გამოწვევას;
 •  
 • პროექტი უნდა ასახავდეს კატასტროფის რისკის მართვის მზაობის კომპონენტს;
 •  
 • პროექტი უნდა მოიცავდეს გრძელვადიან და მოკლევადიან აქტივობებს;
 •  
 • მნიშვნელოვანია, პროექტში იკვეთებოდეს კავშირები კატასტროფის მართვის ფაზებს შორის; (მაგალითად, თუ მზაობის ფაზა ითვალისწინებს გარკვეული ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენას, აუცილებელია გაიწეროს მისი გამოყენებისა და სწავლების კომპონენტიც, შესაბამისად რეაგირების ფაზაში სამიზნე ჯგუფს ექნება აღჭურვილობა და ეცოდინება მისი გამოყენება);
 •  
 • პროექტი აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული კატასტროფ(ებ)ის შესახებ განათლების ხელშეწყობის და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს;
 •  
სასურველია, ინიცირებული და განხორციელებული პროექტი უზრუნველყოფდეს თემის შიგნით ინსტიტუციებს შორის კავშირებს (მაგ. სკოლებსა და თვითმმართველობას შორის, სკოლებსა და თემზე დაფუძნებულ ორგანიზაციებს შორის);
 
 • მნიშვნელოვანია ურთიერთანამშრომლობაზე დაფუძნებული ჩართულობა თემის წარმომადგენლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან პროექტის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად;
 •  
პროექტში მოწყვლადი ჯგუფებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა ჩაითვლება უპირატესობად.

კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად:

     I ეტაპი - განაცხადების შერჩევა

     II ეტაპი - საპროექტო წინადადების  პრეზენტაცია 


ორივე ეტაპის შედეგების მიხედვით სპეციალური კომისია გამოავლენს 2 ფინალისტს. 

     I ადგილის მფლობელ სკოლას გადაეცემა 600 აშშ დოლარი
     II ადგილზე გასულ სკოლას 400 აშშ დოლარი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 25 იანვარი

საკონკურსო პროექტების გამოგზავნა შესაძლებელია ელ.ფოსტაზე: info@eiec.gov.ge 

კონკურსთან დაკავშირებით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მხრიდან საკონტაქტო პირია პროექტის კოორდინატორი თამარ შერვაშიძე (ელ.ფოსტა: tamar.shervashidze@eiec.gov.ge,  მობ: 595958825).

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, განაცხადის ფორმა და სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში.
26.11.2020

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს მიღებას გარემოსდაცვითი მმართველის დისტანციურ სასწავლო კურსზე.

 

“გარემოსდაცვითი მმართველი” თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო კურსია, რომლის გავლის შემდეგ სერტიფიცირებული მონაწილეები შეძლებენ:

 
 • ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადებას, განახლებასა და განხორციელებას;
 • ნარჩენების მართვის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნის შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელებას;
 

სასწავლო დისტანციურ კურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც კომპანიების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს. სარეგისტრაციო ბმული:https://goo.gl/esKSg2


სასწავლო კურსი დაიწყება 30 ნოემბერს და გაგრძელდება 5 დღის განმავლობაში. კურსზე დარეგისტირება შესაძლებელია 23 ნოემბრამდე!

კურსის ღირებულება დისტანციურად გავლის შემთხვევაში - 460 ლარი

 

სასწავლო კურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხ.ბმული - https://bit.ly/1OLWqEJ

 

სასწავლო კურსთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირია ნანა დვალი (ელ.ფოსტა Nana.dvali@eiec.gov.ge; მობ: 577 282 226). 

 
10.11.2020

2020 წლის 4 დეკემბერს, 12:00 საათზე „ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის“ პროექტის განხილვა ონლაინ რეჟიმში გაიმართება.

დაინტერესებული მხარეების ინფორმირების მიზნით, დოკუმენტი 2020 წლის 4 ნოემბერს პროაქტიულად გამოქვეყნდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ვებ-გვერდზე apa.gov.ge. დოკუმენტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების გამოგზავნა შესაძლებელია სააგენტოს ელ.ფოსტაზე: pr.apa.gov@gmail.com.

ონლაინ განხილვაზე დასწრების მსურველებს შეუძლიათ, 4 დეკემბრამდე მოგვწერონ შემდეგ ელ.მისამართზე: pr.apa.gov@gmail.com. განხილვის შესაბამის ბმულს მსურველები მიიღებენ ელ.ფოსტის მეშვეობით (განხილვა ჩატარდება ონლაინ პლატფორმა ზუმის გამოყენებით). 

"ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის" პროექტი შემუშავდა გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროექტის - „საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF) მხარდაჭერით, ეროვნული კონსულტანტების გუნდის ხელშეწყობით, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის მიერ, ასევე სხვა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით.
05.11.2020
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშებს.

დაგეგმილი საქმიანობების ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.  

ამასთან, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვები ტარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით
 
სკოპინგის ანგარიშები: 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ თერჯოლაში, შპს "დაგის" ფილერისა და ცემენტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 11 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29185
 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 10 ნოემბერს, 14:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://us02web.zoom.us/j/81542540444;
შეხვედრის ID – 815 4254 044

შპს „კნაუფ გიპს თბილისის“ თაბაშირის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 11 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29182 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 10 ნოემბერს, 16:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -  https://us02web.zoom.us/j/81625155678
შეხვედრის ID – 816 2515 5678

შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 19 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29191 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 12 ნოემბერს, 16:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://us02web.zoom.us/j/85280466036;
შეხვედრის ID: 852 8046 6036
 
02.11.2020
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშებს.

დაგეგმილი საქმიანობების გზშ-ის ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გარდა ამისა, გაცნობებთ, რომ ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების საჯარო განხილვები ტარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.

დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები:

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 6 ნოემბრის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28034  
 
ქ. რუსთავში შპს ,,რუსელოისის’’ მეტალურგიულ (ფეროშენადნობთა) საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის - აგლომერაციის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 16 ნოემბრამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29115
 
ქ. ჭიათურაში, შპს „მ.გ.ტ"-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 19 ნოემბრამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28082
 
კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ჯი პი პის’’ მეფრინველეობის ფერმის, ფრინველის სასაკლაოს და ინსინერატორის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 19 ნოემბრამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29118

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 4  ნოემბერს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -  https://us02web.zoom.us/j/84067723097; შეხვედრის ID – 840 6772 3097

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-161) შულავერი – წითელი ხიდის საავტომობილო გზის კმ 6 (5+400) - ზე არსებულ არხზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 11 დეკემბარმდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29160
 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 18  ნოემბერს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -  https://us02web.zoom.us/j/87210957918; შეხვედრის ID – 872 1095 7918

ქ. ბათუმში, შპს „გიო-10“-ს პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი და პლასტმასის მილების დამამზადებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 11 დეკემბრამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29181 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 25  ნოემბერს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -  https://us02web.zoom.us/j/87623770215; შეხვედრის ID – 876 2377 0215

შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზის კმ 3+300 მდინარე ათრევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 27 ნოემბრამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29114

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 9  ნოემბერს, 14:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -   https://us02web.zoom.us/j/81146842552; შეხვედრის ID – 811 4684 2552
 
ქ. ბათუმში შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 17 დეკემბრამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29177

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 2 დეკემბერს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -   https://us02web.zoom.us/j/82084053739; შეხვედრის ID – 820 8405 3739
02.11.2020
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების სკრინინგის განცხადებებს.

დაგეგმილი საქმიანობების განცხადებებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადებები: 

ქ. რუსთავში შპს „გია-2019“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 2 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29164
 
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ „სხალთა ჰესი“-ს ქვესადგურის „შუახევი ჰესი“-ს ქვესადგურთან დამაკავშირებელი 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება
 
შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 2 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29171 

ქ. თბილისში, შპს "მეა გეოს" ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 2 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29172 

ტყიბულის მუნციპალიტეტში „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის“ მდ. ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 2 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29165 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სართიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის, სამეწარმეო მიზნით მოპოვება

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 3 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29178 

ქ. ფოთში შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანიის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 4 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29180 

ქ. თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე შპს "ბაზელის" მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 5 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29183 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში, შპს "ნათს ინქორფორეითიდის" მიერ სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 6 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29187
 
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ,,ახალციხე-ბათუმის 220 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების განთავსების პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (საპროექტო ბუფერში ანძების მდებარეობის ცვლილების) პროექტი
 
შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 12 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29196
 
მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "ნუშიანის" სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
 
შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით  2020 წლის 12 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29195

 
30.10.2020
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს კონკურსს “მწვანე ჯილდო”, რომლის შედეგადაც გამოვლინდება 2020 წლის დაწყებითი საფეხურის საუკეთესო პედაგოგი გარემოსდაცვითი მიმართულებით მთელი საქართველოს მასშტაბით.
 
„მწვანე ჯილდო” 2018 წლიდან იმართება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელებისთვის, 2020 წლიდან კი საშუალებას იძლევა, ასევე აღმოვაჩინოთ ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ის პედაგოგები, რომლებიც ზრუნავენ მომავალი თაობებისთვის სწორი გარემოსდაცვითი ღირებულებების ჩამოყალიბებაზე. კონკურსის მიზანია, მასწავლებლებს აუმაღლოს გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების მოტივაცია და მისცეს საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების საშუალება.
 
 
კონკურსის წესები:
 
 • „მწვანე ჯილდოს” კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა პედაგოგს, რომელიც:
 • ამჟამად დასაქმებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ასწავლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს;
 • სასწავლო პროცესში ახორციელებს გარემოსდაცვითი თემების სწავლებას როგორც ფორმალური (პროგრამით გათვალისწინებული), ისე არაფორმალური მიმართულებით.
 
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 ნოემბერი.
 
კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად:

I ეტაპი - განაცხადების შერჩევა

II ეტაპი - განხორციელებული აქტივობების პრეზენტაცია
 

ორივე ეტაპის შედეგების მიხედვით სპეციალური კომისია გამოავლენს საუკეთესო ათეულს, რომელთაგან გამარჯვებულს გადაეცემა “მწვანე ჯილდო”.
 
ათეულის ყველა წევრს გადაეცემა სერტიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები.
 
 
 
კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები
 •  
 • ეფექტიანი სასწავლო მეთოდების გამოყენება გარემოსდაცვითი საკითხების უკეთ შესწავლის მიზნით, კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამის ინოვაციურად, შემოქმედებითად, მრავალფეროვანი რესურსების და აპლიკაციების საშუალებით სწავლება);
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამის გარდა სხვა დამატებითი წყაროებიდან მოძიებული ან/და საავტორო დავალებების/აქტივობების გამოყენება;
 • სწავლების პროცესში სკოლის გარეთ არსებული ბუნებრივი გარემოს, დაცული ტერიტორიების გამოყენება; დამატებით მოძიებული და გამოყენებული მასალა; გავლილი ტრენინგი გარემოსდაცვით საკითხებზე;
 • საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების პროცესში და გავლენა საზოგადოებაზე;
 • საკუთარი გამოცდილების გაზიარება კოლეგებისთვის;
 • სამომავლო გეგმები გარემოსდაცვითი სწავლების გაუმჯობესების მიზნით;


 
კონკურსში მონაწილეობისათვის ელექტრონულად შეავსეთ განაცხადის ფორმა (word-ის ფორმატში) და სურვილის შემთხვევაში, დაურთეთ თქვენ  მიერ განხორციელებული აქტივობების ამსახველი ფოტო/ვიდეო მასალა (ერთ საქაღალდედ). ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.
 
საკონკურსო მასალების გამოგზავნა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: education@eiec.gov.ge
 
გთხოვთ, გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ის ველი) მიუთითეთ „მწვანე ჯილდო - დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისთვის".
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ნათია სარალიძე - განათლების პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ტელ.: +995 32 2 11 20 23
მობ.: +995 55 35 22 33
ელ.ფოსტა: natia.saralidze@eiec.gov.ge
 
 
20.10.2020
გაცნობებთ, რომ მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის“ კონვენციის (ორჰუსის კონვენცია) განხორციელების 2017-2020 წლების რიგით მეექვსე ეროვნული ანგარიშის მომზადების პროცესი.

გთხოვთ, არსებობის შემთხვევაში, ორჰუსის კონვენციის განხორციელების მეექვსე ეროვნულ ანგარიშთან დაკავშირებით თქვენი კომენტარები მ/წ 5 ნოემბრამდე მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, ორჰუსის კონვენციის ეროვნულ პასუხისმგებელ პირს საქართველოში, ნინო გოხელაშვილს შემდეგ მისამართზე nino.gokhelashvili@mepa.gov.ge და სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს შემდეგ მისამართზე info@eiec.gov.ge. საზოგადოების მხრიდან კომენტარების დოკუმენტში სათანადოდ ასახვის მიზნით გთხოვთ, მიუთითოთ ანგარიშის თავი, პუნქტი და ქვეპუნქტი, რომელსაც ეხება თქვენი მხრიდან წარმოდგენილი ინფორმაცია ან/და არგუმენტირებული შენიშვნა/კომენტარი.

საზოგადოების მხრიდან მიღებული ინფორმაციის განხილვა მოხდება შესაბამისი უწყებების კომპეტენციის ფარგლებში, რის შემდეგაც გაიმართება ორჰუსის კონვენციის განხორციელების მეექვსე ეროვნული ანგარიშის პროექტის საჯარო განხილვა. ინფორმაციას საჯარო განხილვის შესახებ შეგატყობინებთ მოგვიანებით. ორჰუსის კონვენციის მხარე სახელმწიფოების მიერ ანგარიშების წარდგენის საბოლოო ვადა გახლავთ 01/02/2021.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ საერთაშორისო, რეგიონულ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ საშუალება, რომ მოამზადონ ორჰუსის კონვენციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ანგარიშები მათ მიერ განხორციელებული პროგრამებისა და ქმედებების, ასევე, არსებული გამოცდილების შესახებ და გაუგზავნონ სამდივნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: aarhus.survey@un.org.
 
დანართი - ორჰუსის კონვენციის განხორციელების VI ეროვნული ანგარიშის პროექტი
 
16.10.2020
გარემოსდაცვითი განათლების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა პროგრამის „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” პრეზენტაცია გამართა.
შეხვედრა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გახსნა.
„14 ოქტომბერი გარემოსდაცვითი განათლების მსოფლიო დღეა. წელს ამ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამის ,,გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლების პროგრამის” პრეზენტაცია და ასევე, მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოს წარდგენა მოხდა. სახელმძღვანელო 8 ნაწილს მოიცავს, განკუთვნილია პირველიდან მეექვსე კლასის მოსწავლეებისთვის და გარემოსდაცვითი და აგრარული მიმართულებით განათლების მიღების კარგი საშუალებაა. ეს არის ჩვენი თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ დავიწყეთ ქვეყანაში გარემოსდაცვითი განათლების ჩამოყალიბება. ამას მოჰყვა სასკოლო გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამების მომზადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გაიზარდოს ქვეყანაში თაობა, რომელსაც სწორი აღქმა ექნება გარემოს დაცვის მიმართულებით და ასევე, ინტერესი გაუჩნდება აგრარული მიმართულებით აირჩიოს პროფესია” -განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.
ღონისძიებაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ხაზი გაუსვა კლიმატის ცვლილების და გარემოსდაცვის საკითხების მნიშვნელობას. ასევე აღნიშნა, რომ ცოდნა და განათლება არის ერთ-ერთი წამყვანი და ახალი სახელმძღანელოები, რომელიც იქნება მიძღვნილი გარემოსდაცვითი საკითხებისადმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
„გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” დამხმარე სახელმძღვანელოა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისთვის და მოიცავს ორივე სფეროს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც მარტივად ადაპტირებადია დაწყებითი კლასების (I-VI კლასი) მოსწავლეებისთვის.
ცენტრის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო სრულ თანხვედრაშია განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მოთხოვნებთან, შეესაბამება განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმებსა და არსებულ სტანდარტებს.
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მდგომარების გაუმჯობესებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა განათლებას ენიჭება, სწორედ ამიტომ, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აქტიურად აგრძელებს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას.
14.10.2020

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ტრენერთა ერთიანი ბაზის შექმნის მიზნით აცხადებს კონკურსს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროების სხვადასხვა მიმართულების ტრენერ(ებ)ის პოზიციაზე.

სოფლის მეურნეობა:

კაკლოვანი კულტურები;
კენკროვანი კულტურები;
მეფუტკრეობა;
მეცხოველეობა - მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი;
მეცხვარეობა;
ღორი;
ციტრუსოვნები;
მევენახეობა-მეღვინეობა;
ჩაი;
ბოსტნეული კულტურები;
ბაღჩეული კულტურები;
კარტოფილი;
მეხილეობა;
სუბტროპიკული კულტურები;
მცენარეთა დაცვა;
აკვაკულტურა - მეთევზეობა;
მეფრინველეობა;
ვეტერინარია;
ნედლი რძის მიღება  და პირველადი გადამუშავება; 
სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქტების შენახვა-გადამუშავება;
მექანიზაცია;
ნერგის წარმოების ტექნოლოგიები;
დეკორატიული მებაღეობა,
მელიორაცია (სარწყავი სისტემები);
ქარსაფარი ზოლები;
სურსათის უვნებლობა (HACCP სისტემების დანერგვა, ISO სერტიფიცირება, DCFTA რეგულაციები);
სამეწარმეო საქმიანობა;
ბიზნესკონსულტირება;
ბიოწარმოება;
მარცვლოვანი კულტურები;
კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა (GAP);
ცხოველთა კეთილდღეობა;
ფერმერული მეურნეობების მართვა და მენეჯმენტი;
მეურნეობის ეკოლოგიური მართვა;
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა.
 

გარემოს დაცვა:
 

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;
მწვანე ეკონომიკა;
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;
კლიმატის ცვლილება;
ბიომრავალფეროვნება;
დაცული ტერიტორიები;
ტყის მდგრადი მართვა;
წყლის რესურსების მართვა;
შავი ზღვის დაცვა;
ეკოსისტემები;
ატმოსფერული ჰაერის დაცვა;
მიწის მართვა;
საძოვრების მართვა;
ნარჩენების მართვა;
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;
ქიმიური ნივთიერებების მართვა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;
გარემოსდაცვითი ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი; 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა და მონიტორინგი;
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება;
გეოლოგია;
ჰიდროლოგია;
მეტეოროლოგია;
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა;
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი;
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები გარემოს დაცვის მიმართულებით;
გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები;
მრავალმხრივი  გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებები და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი პროცესები;
ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლებები და ვალდებულებები;
გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია;
გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება.
 
ტრენერის ფუნქცია-მოვალეობები:
 • წინასწარ განსაზღვრული აუდიტორიისთვის სფეროს შესაბამის საკითხებზე ტრენინგის ჩატარება;
 • წინასწარ განსაზღვრული დარგის შესაბამისად ტრენინგ მოდულის, პრეზენტაციისა და ტრენინგთან დაკავშირებული მასალების მომზადება;
 • ტრენინგთან დაკავშირებული საკითხების მართვა და ორგანიზება;
 • ტრენინგის მონაწილეთა უკუკავშირის შესაბამისად ტრენინგთან დაკავშირებული მასალების განახლება და ადაპტირება;
 • საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული ანგარიშების წარმოება დადგენილი წესის ან/და შეთანხმების თანახმად;
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო აღწერილობის შესაბამისად სხვა ფუნქციების შესრულება.
 •  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 
 • უმაღლესი განათლება (სასურველია, კანდიდატს ჰქონდეს დარგთან/სფეროსთან დაკავშირებული განათლება);
 • სასურველია კანდიდატს გავლილი ჰქონდეს ტრენერთა ტრენინგი (Training of Trainers);
 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის შესაბამის დარგში/სფეროში მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება;
 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ტრენინგის/სემინარის/პრეზენტაციის წარმართვის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება (პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად);
 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მეთოდოლოგიების შემუშავების გამოცდილება, ფლობდეს პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდებს (შეეძლოს ტრენინგების ფარგლებში პრაქტიკული სწავლების დაგეგმვა/განხორციელება)
 • კანდიდატს უნდა შეეძლოს ტრენინგების მოდულების შემუშავება და სწავლის შედეგების სწორად იდენტიფიკაცია;
 • სასურველია ინგლისური ენის საშუალო დონეზე ცოდნა (B1/B2);
 • კანდიდატი უნდა ფლობდეს Microsoft Word-ს და PowerPoint-ს საშუალოზე მაღალ დონეზე.
 •  
საუკეთესო კანდიდატი ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 
 • ქართულ ენაზე გამართული წერითი და ზეპირი მეტყველება;
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ემოციური ინტელექტი;
 • მოტივაცია;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • პრეზენტაციის მომზადება და წარმართვა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • ვადებზე ორიენტირებულობა;
 • ყურადღების კონცენტრაცია;
 • ანგარიშების წარმოება.
 
ცოდნა:
 
 • სწავლების და ტრენინგის ჩატარების თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და მიდგომები;
 • იცნობდეს გარემოსდაცვით მიზნებსა და ამოცანებს;
 • იცნობდეს სოფლის მეურნეობის მიზნებსა და ამოცანებს;
 • იცნობდეს კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის მიდგომებს;
 • იცნობდეს მდგრადი განვითარების მიზნებს.
 •  
კომპეტენციები:
 
 • ტრენინგის წარმართვის კომპეტენცია;
 • ტრენინგის აუდიტორიის სწორად შერჩევა;
 • სატრენინგო საკითხების სწორად და ეფექტურად იდენტიფიცირება;
 • ჯგუფის დინამიკის მართვის კომპეტენცია;
 • სასწავლო მასალის ადაპტირების კომპეტენცია.
ასევე, კანდიდატი უნდა იცნობდეს შემდეგ დოკუმენტებს:
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება;
 • საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;
 • კონვენცია „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ”;
 • სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სტრატეგია (2021-2027);
 • საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (2017-2021)
 •  
თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება შეთანხმებით, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე. აღნიშნული კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ კანდიდატები გახდებიან სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ტრენერთა ერთიანი ბაზის წევრები, რომლებიც დასაქმდებიან ცენტრის მიერ დაგეგმილ ტრენინგებსა და სასწავლო კურსებში საჭიროების შესაბამისად.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე, სამუშაო გამოცდილებისა და განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: hr@eiec.gov.ge და თემის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის და შესაბამისი დარგის და სპეციალიზაციის დასახლება.
განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 17 ოქტომბერი.

კონკურსის ეტაპები:
 
 • I - განცხადებების გადარჩევა
 • II - გასაუბრება
 •  

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ, ეწვიოთ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებგვერდს: http://eiec.gov.ge/ ან დაუკავშირდეთ პროექტის კოორდინატორს, ნიკა გოგიტიძეს (ტელ: 598 783 232. ელ -ფოსტა: nika.gogitidze@eiec.gov.ge). 

გისურვებთ წარმატებას!
 

29.09.2020
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მესამედ აცხადებს კონკურსს „მწვანე ჯილდო”, სადაც გამოვლინდება 2020 წლის საუკეთესო აღმზრდელი ან/და მეთოდისტი მთელი საქართველოს მასშტაბით.
 
კონკურსის წესები:
 
„მწვანე ჯილდოს” კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა აღმზრდელ-პედაგოგსა ან მეთოდისტს, რომელიც:
 
 • ამჟამად დასაქმებულია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში;
 • სააღმზრდელო პროცესში განხორცილებული აქვს „სკოლამდელი  გარემოსდაცვითი განათლების” (სახელმძღვანელო იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/2MSs5uf) სახელმძღვანელოში მოცემული თემები (ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო; წყლისა და ენერგიის დაზოგვა; ნარჩენების მართვა).
 
 
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 15 ნოემბერი.
 
კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად:
 
I ეტაპი - საკონკურსო განაცხადების შერჩევა
II ეტაპი - განხორციელებული აქტივობების პრეზენტაცია
 
ორივე ეტაპის შედეგების მიხედვით სპეციალური კომისია გამოავლენს საუკეთესო 10-ეულს, რომელთაგან გამარჯვებულს გადაეცემა „მწვანე ჯილდო”.
 
ათეულის ყველა წევრს გადაეცემა სერტიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები.
 
კონკურსში მონაწილეობისთვის ელექტრონულად შეავსეთ საკონკურსო განაცხადის ფორმა (word-ის ფორმატში) და დაურთეთ თქვენ  მიერ განხორციელებული აქტივობების ამსახველი ფოტო/ვიდეო მასალა (ერთ საქაღალდედ). ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.
 
საკონკურსო მასალების გამოგზავნა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: education@eiec.gov.ge
 
გთხოვთ, გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ის ველი) მიუთითეთ: „მწვანე ჯილდო - სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება".
 
► ჩამოტვირთეთ საკონკურსო განაცხადის ფორმა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ნათია სარალიძე - განათლების პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ტელ.: +995 32 2 11 20 23
მობ.: +995 55 35 22 33
ელფოსტა: natia.saralidze@eiec.gov.ge
 
21.09.2020
თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს (TIKA) მხარდაჭერითა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების გადამზადება გრძელდება.

სამინისტროს სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის და სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ტრენინგები თურქმა ესპერტებმა ჩაატარეს და ქართველ კოლეგებს თანამედროვე მიდგომები გააცნეს.

თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტომ 2019-2020 წლები სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის წლებად გამოაცხადა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვას წელსაც აქტიურად აგრძელებს.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და TIKA-ს თანამშრმლობა  გასულ წელს დაიწყო. 2019 წელს სამინისტროს 40 წარმომადგენელი გადამზადდა თურქეთსა და საქართველოში. მსოფლიოში გავრცელებული covid-19 პანდემიის გამო ტრენინგები ონალინ რეჟიმში მიმდინარეობს.
19.09.2020
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Displaying results 1-12 (of 693)

Latest news