საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, პროექტის "გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში" ფარგლებში,რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: “გარემოსდაცვითი მართვა და გადაწყვეტილებები რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის”. საინფორმაციო შეხვედრა მიზნად ისახავდა რიოს სამი კონვენციით დაკისრებული მოვალეობებისა და მათი განხორციელების გზების თაობაზე ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეები გაეცნენ გლობალური თუ ლოკალური მასშტაბით არსებულ ისეთ ძირეულ გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და გაუდაბნოება. ყურადღება გამახვილდა აღნიშნული საკითხების თაობაზე რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის პროცესში გარემოსდაცვითი მართვის ინტერგრირების მნიშვნელობაზე.
28.04.2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლები „ათასწლეულის სკოლას” ეწვივნენ და მოსწავლეებს გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს, გააცნეს ნარჩენების ტიპები, მათი მართვის იერარქია, ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები. მოსწავლეებმა ბევრი სახალისო და საინტერესო რჩევა მიიღეს ნარჩენების შემცირების თაობაზე.

შეხვედრა მოსწავლეების ინიციატივით გაიმართა და მიზნად ისახავდა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.

27.04.2018


გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენელი სტუმრად ოქროყანის ბაგა-ბაღში იმყოფებოდა. ბაღის აღსაზრდელებმა დედამიწის დღესთან დაკავშირებით წარმოდგენა გამართეს, რომლის შემდეგაც სტუმრებთან ერთად გამწვანების აქციაში მიიღეს მონაწილეობა.

სკოლამდელ ასაკში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2015 წლიდან, ყველა ბაგა-ბაღში ინერგება ცენტრში შემუშავებული სახელმძღვანელო - “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”, რომელიც ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ნარჩენების მართვას, წყლის რესურსების დაზოგვასა და ენერგიის დაზოგვას მოიცავს. ცენტრის მიერ უკვე გადამზადდა ქ.თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის მეთოდისტი და აღმზრდელი

27.04.2018


სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში “გარემოსდაცვითი მმართველის” სასწავლო კურსი დაიწყო. კურსზე დარეგისტრირებულ მსმენელებს სსიპ გარემოდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მიმართა.

სასწავლო კურსის “გარემოსდაცვითი მმართველი” მიზანია ნარჩენების მართვის კოდექსით დაკისრებული ვალდებულებებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის ნარჩენების მართვის სფეროში შესაბამისი კადრების გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ “გარემოსდაცვითი მმართველის” ძირითადი მოვალეობები კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება, განხორციელება და ამ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელებაა.

სასწავლო პროგრამით „გარემოსდაცვითი მმართველი“ სულ გადამზადდა-332 კადრი.

24.04.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა ტრენინგი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის გამართეს. 
ტრენინგის მიზანია სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს ბიომრავალფეროვნების, წყლისა და ენერგიის დაზოგვისა და ნარჩენების მართვის საკითხებს.
ტრენინგის მონაწილე აღმზრდელებსა და მეთოდისტებს დაურიგდათ სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო აღმზრდელთათვის - ,,სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ და გადაეცათ სერტიფიკატები. 
ასევე სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, უკვე გადამზადდა ქ. თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის 400-ზე მეტი მეთოდისტი და აღმზრდელი.
აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები მთელ საქართველოს მოიცავს.ტრენინგის მიზანია სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს ბიომრავალფეროვნების, წყლისა და ენერგიის დაზოგვისა და ნარჩენების მართვის საკითხებს.
ტრენინგის მონაწილე აღმზრდელებსა და მეთოდისტებს დაურიგდათ სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო აღმზრდელთათვის - ,,სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ და გადაეცათ სერტიფიკატები. 
ასევე სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, უკვე გადამზადდა ქ. თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის 400-ზე მეტი მეთოდისტი და აღმზრდელი.
აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები მთელ საქართველოს მოიცავს.
22.04.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს, მდგრადი განვითარებისა და გარემოს დაცვის თემაზე ლექციის მოსასმენად, 174-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. 
მოსწავლეები მდგრადი განვითარების კონცეფციას, მის მნიშვნელობასა და მიზნებს გაეცნენ. ასევე ინფორმაცია მიიღეს იმ გარემოსდაცვით პრობლემებზე, რომლებიც მდგრადი განვითარების სხვადასხვა მიზანს უკავშირდება, კერძოდ: ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი, წყლის რესურსების დაცვა, ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სხვა.. ლექციის დასასრულს, მათ, გარემოზე საკუთარი ყოველდღიური ქცევების შესაძლო გავლენასა და ქცევის ცვლილების გზებზე იმსჯელეს
05.04.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრძელებს ტრენინგებს სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით.
ცენტრის მიერ შექმნილი სახელმძღვანელო - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ - თბილისის შემდეგ საქართველოს რეგიონებში ინერგება. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა ამჯერად ყვარლის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების 24 წარმომადგენელს ჩაუტარეს ტრენინგი.
შეგახსენებთ, რომ სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, უკვე გადამზადდა ქ. თბილისის, ქ. თელავის, ასევე თელავის, გურჯაანის, ახმეტის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ლაგოდეხისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის 391 მეთოდისტი და აღმზრდელი.
„სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაინერგება. 
04.04.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 203-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ცენტრის სტუმრებმა გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, ასევე გაეცნენ ნარჩენების ტიპებს, მართვის იერარქიას და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სანქციებს.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 203-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ცენტრის სტუმრებმა გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, ასევე გაეცნენ ნარჩენების ტიპებს, მართვის იერარქიას და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სანქციებს.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 203-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ცენტრის სტუმრებმა გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, ასევე გაეცნენ ნარჩენების ტიპებს, მართვის იერარქიას და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სანქციებს.

 
04.04.2018
პროექტი “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI+ East) იწვევს შესაბამისი გამოცდლების მქონე ადგილობრივ კომპანიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კველვით/აკადემიურ ინსტიტუტებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს საქართველოში, მონაწილეობის მისაღებად ტენდერში მდ. ალაზნის-იორის და ხრამი-დებედას სააუზე მართვის რეგიონებისთვის მიწისქვეშა წყლის ობიექტების დელინიაციის, აღწერის და შესაბამის აუზებში მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის დიზაინის გეგმის შემუშავებისთვის.

დეტალური ტექნიკური დავალება და ტენედერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 
http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application

საპროექტო შეთავაზებები მიიღება: 2018 წ. 17 აპრილამდე განხორციელების ვადა: კონტრაქტის ხელმოწერიდან 6 თვის განმავლობაში განხორციელების სავარაუდო პერიოდი: 2018 წ. მაისი - 2019 წ. ოქტომბერი
02.04.2018

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირების კამპანიის ფარგლებში, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 161-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. მოსწავლეები გაეცნენ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ატმოსფერული ჰაერი, მისი მნიშვნელობა, ჰაერის დაბინძურების ძირითადი სახეები და დაბინძურებული ჰაერის გავლენა ადამიანთა ჯანმრთელობაზე.

ასევე, DPSIR (Drivers-მამოძრავებელი ფაქტორები, Pressure-ზემოქმედება, State-მდგომარეობა, Impact-გავლენა, Response-საპასუხო ქმედება) მეთოდის მეშვეობით , რომელიც აქტიურად გამოიყენება ევროპაში გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემის გამომწვევი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების იდენტიფიცირებისათვის, გაანალიზეს ქალაქ თბილისის ატმოსფერული ჰაერის სატრანსპორტო სექტორიდან დაბინძურების პრობლემა და იდენტიფიცირებული პრობლემების გადაჭრის საკუთარი ხედვაც წარმოადგინეს.

28.03.2018


წყლის რესურსების დაცვის დღესთან დაკავშირებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს სკოლა "მწიგნობართუხუცესის" მოსწავლეები ესტუმრნენ.

ცენტრის წარმომადგენელი მათ წყლის რესურსების მნიშვნელობის, მის წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და პრობლემის გადაჭრის გზების შესახებ ესაუბრა. მოსწავლეები ასევე გაეცნენ ვირტუალურ წყალსა და მის მნიშვნელობას. იმსჯელეს საქართველოს წყლის რესურსების წინაშე მდგარ საფრთხეებისა და მათ გადაჭრის გზების შესახებ.

ლექციის დასასრულს ცენტრის სტუმრებს სპეციალური კითხვარი გადაეცათ, რომლის საშუალებითაც მათ საკუთარი ეკონაკვალევის გამოთვლა შეეძლებათ.

22.03.2018

22 მარტს, წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქალაქ თბილისის N59-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა. ლექციის მსვლელობისას ყურადღება გამახვილდა წყლის რესურსებთან დაკავშირებულ გლობალურ პრობლემებზე, შესაძლო საფრთხეებსა და მსოფლიოში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკაზე. 
მოსწავლეებს ინფორმაცია მიეწოდათ წყლის გამწმენდი ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში წყლის დაზოგვის მეთოდების შესახებ. მოსწავლეებმა თავადაც წარმოადგინეს თემატური პოსტერი და მაკეტი. 
ლექციის დასასრულს, მოსწავლეებს სპეციალური კითხვარი - "ჩემი ეკოლოგიური ნაკვალევი" - დაურიგდათ, რომლის საშუალებითაც მათ გარემოზე საკუთარი ზეგავლენის გამოთვლა შეეძლებათ.
22.03.2018
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Displaying results 109-120 (of 497)

Latest news