გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში ბავშვებისა და ძაღლების ჰარმონიული თანაცხოვრების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. ლექციას ცხოველთა უფლებების კომიტეტის წარმომადგენელი, თინათინ ჭავჭანიძე უძღვებოდა. შეხვედრაზე ბავშვებმა ძაღლების მიმართ ჰუმანურად მოქცევის წესების, მათ მიმართ შიშის დაძლევის ხერხების, ძაღლების უფლებებისა და ამ მხრივ საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. მოსწავლეებმა როლური თამაშებიც ითამაშეს და მიღებული ინფორმაცია უკეთ გაითავისეს. ლექციის დასასრულს ბავშვებს საჩუქრად ძაღლების მოვლისა და მათთან სწორი მოქცევის წესების შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტები გადაეცათ. შეხვედრა პროექტის „ბავშვებისა და ძაღლების ჰარმონიული თანაცხოვრების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარდა.
12.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ თბილისის შემდეგ საქართველოს რეგიონებში ინერგება. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა და დამხმარე სახელმძღვანელოს „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ ავტორებმა - ია პაპიაშვილმა, ნათია სარალიძემ, ნათია ჯავახიშვილმა და მაია გოგიბერიძემ ქ. თელავის 9 და თელავის მუნიციპალიტეტის 21 საბავშვო ბაგა-ბაღის მასწავლებლებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგი ჩაატარეს. სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ:
• 2015 წელს სკოლამდელი განათლების სტანდარტში შევიდა ცვლილება და აისახა გარემოსდაცვითი კომპონენტი;
• 2016 წელს შეიქმნა ახალი სახელმძღვანელო - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“;
• 2016 წლის სექტემბრიდან ახალი სახელმძღვანელო - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ - ოფიციალურად დაინერგა თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში;
• 2016 წელს ახალი სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, გადამზადდა ქ. თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის (160-მდე) მეთოდისტი და აღმზრდელი.
„სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაინერგება.
10.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ერთობლივი სასწავლო კურსი „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“ მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს. 2 დღიანი ინტენსიური სწავლების შემდეგ კურსის მონაწილეებმა შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შემდეგაც სერტიფიკატები გადაეცათ. კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს უკვე შეუძლიათ: სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფას; სალიცენზიო პირობების შესრულება; პერსონალის, პაციენტისა და მოსახლეობის რადიაციული დაცვის უზრუნველყოფა; რადიაციული მონიტორინგის განხორციელება; რადიაციული ინციდენტის, ავარიული დასხივების პრევენციისა და შესაძლო შედეგების სალიკვიდაციო გეგმის შემუშავება; ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოება; ელექტრონული სისტემის მართვა, რაც გულისხმობს ბიზნეს პორტალის საშუალებით სახლიდან გაუსვლელად, ონლაინ რეჟიმში ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზიის მიღებას, გაუქმებას ან მასში ცვლილებების შეტანას, ასევე ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგებას მარეგულირებელ ორგანოში. სასწავლო კურსის მიზანია რადიაციული უსაფრთხოების პასუხისმგებელ პირთა და მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვა.
07.04.2017
საქართველოს დაცული ტერიტორიები, მათი კატეგორიები, ქართული ბიომრავალფეროვნება და მისი მსოფლიო მნიშვნელობა, დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, წესები და უსაფრთხოების ზომები - ეს ის საკითხებია, რომელთა შესახებაც გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში თბილისის 124-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენელი, მარიამ თათარაშვილი ესაუბრა. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და მის უწყებაში დასაქმებული ადამიანები თბილისისა და რეგიონების სკოლების მოსწავლეებს ხვდებიან და სხვადასხვა გარემოსდაცვითი თემების შესახებ ლექციებს მართავენ. პროექტი „მოხალისე ლექტორი“ მოსწავლეთა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოებაში მოხალისეობრივი ჩართულობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.
07.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ერთობლივი სასწავლო კურსი „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“ დაიწყო. რადიაციული უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპები და მოთხოვნები, საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა, სამედიცინო სფეროში დასხივების ავარიული სიტუაციები, სამედიცინო დასხივების სპეციფიკური საკითხები, ლიცენზიის მფლობელების მოვალეობები და ა.შ. ეს ის საკითხებია, რომლებსაც მონაწილეები სასწავლო კურსის განმავლობაში საფუძვლიანად შეისწავლიან. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა ია პაპიაშვილმა და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს დირექტორმა ვასილ გედევანიშვილმა აღნიშნული კურსის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე ისაუბრეს და კურსის მონაწილეებს წარმატებები უსურვეს. სასწავლო კურსის მიზანია რადიაციული უსაფრთხოების პასუხისმგებელ პირთა და მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვა.
06.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში აფხაზეთის N2 და N3 სკოლების მოსწავლეებთან კოლხური ბზის შენარჩუნებისა და მისი მავნებელ-დაავადებების კონტროლის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა. სემინარზე მოსწავლეებმა კოლხური ბზის გადაშენების საფრთხეების, ამ მხრივ არსებული მდგომარეობისა და მისი შენარჩუნების საშუალებების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. აღნიშნულ თემაზე მოხალისე ლექტორი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი - გიორგი მამადაშვილი იყო. პროექტი „მოხალისე ლექტორი“ მოსწავლეთა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოებაში მოხალისეობრივი ჩართულობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.
04.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მხარდაჭერითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თანამშრომლობით მოსწავლეებისთვის ვერცხლისწყლის თემაზე ესეების კონკურსის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის გამარჯვებულმა მონაწილეებმა თავიანთი ესეების პრეზენტაცია გამართეს. კონკურსის ყველა გამარჯვებულს შესაბამისი სერტიფიკატი და სამახსოვრო პრიზები გადაეცა. ღონისძიებას დაესწრნენ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი, ია პაპიაშვილი, პროექტის „მინამატას კონვენციის რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების მიზნით საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაძლიერება და ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განმტკიცება“ ეროვნული დირექტორი, ირმა გურგულიანი და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენელი, ივანე წიკლაური . გარემოსდაცვითი კამპანია ვერცხლისწყლის თემატიკით პროექტის - ,,მინამატას კონვენციის რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების მიზნით საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაძლიერება და ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განმტკიცება“ - ფარგლებში მიმდინარეობს. გარემოსდაცვითი კამპანია ვერცხლისწყლის თემატიკით 2016 წელს დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს. პროექტის მიზანია სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და მათი გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართვა.
31.03.2017
 107-ე საჯარო ბაგა-ბაღში აღსაზრდელებმა გარემოსდაცვით თემებზე წარმოდგენა გამართეს, სადაც თეატრალური დადგმით ბავშვებმა მაყურებლებსა და მიწვეულ სტუმრებს ნარჩენების დახარისხების, წყლის ცირკულაციისა და წყლის რესურსების დაზოგვისა შესახებ საინტერესო ინფორმაცია და ფაქტები გააცნეს. ღონისძიებაზე ასევე წარმოდგენილი იყო ბაღის აღსაზრდელების მიერ ნარჩენების მეორადი გამოყენებით დამზადებული ნივთები. 
 წარმოდგენას ესწრებოდნენ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები და წიგნის "სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება" თანაავტორები ნატო სულთანიშვილი და ნათია სარალიძე.
 სკოლამდელ ასაკში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2016-2017 სასწავლო წელს, ყველა ბაღში ინერგება ცენტრში შემუშავებული სახელმძღვანელო - “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”, რომელიც ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ნარჩენების მართვას, წყლის რესურსების დაზოგვასა და ენერგოდამზოგველობას მოიცავს. ცენტრის მიერ უკვე გადამზადდა ქ.თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის მეთოდისტი და აღმზრდელი. 107-ე ბაგა-ბაღის აღსაზრდელების მიერ გამართული წარმოდგენა სწორედ სახელმძღვანელოში შესულ გარემოსდაცვით თემებს დაეთმო.
30.03.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში თბილისის კერძო სკოლის „პოლიგლოტი“ მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა თემაზე - ტყის მდგრადი მართვა.
სემინარზე მოსწავლეებმა საქართველოში ტყის სექტორში არსებული მდგომარეობის, პრობლემების, გადაჭრის გზებისა და მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია.
საინფორმაციო შეხვედრას სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი - ეკატერინე ბალარჯიშვილი უძღვებოდა.
პროექტი „მოხალისე ლექტორი“ მოსწავლეთა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოებაში მოხალისეობრივი ჩართულობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.
30.03.2017
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრსა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები ერთობლივი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებით ხელს შეუწყობენ ახალგაზრდებში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, ია პაპიაშვილმა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორმა, თიკა რუხაძემ.
28.03.2017
 მხედველობადაქვეითებულ ბავშვთა ბაგა-ბაღში აღსაზრდელებმა გარემოსდაცვით თემებზე წარმოდგენა გამართეს, სადაც თანატოლებსა და უფროსებს წყლის დაზოგვის, სწორად მოხმარებისა და მისი სისუფთავის დაცვისკენ მოუწოდეს. ღონისძიებას გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი ია პაპიაშვილი და განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი ნატა სულთანიშვილი დაესწრნენ. სკოლამდელ ასაკში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2016-2017 სასწავლო წელს, ყველა ბაღში ინერგება ცენტრში შემუშავებული სახელმძღვანელო - “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”, რომელიც ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ნარჩენების მართვას, წყლის რესურსების დაზოგვასა და ენერგოდამზოგველობას მოიცავს. ცენტრის მიერ უკვე გადამზადდა ქ.თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის მეთოდისტი და აღმზრდელი. სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ბაგა-ბაღის აღსაზრდელების მიერ გამართული აქტივობა სახელმძღვანელოში შესულ გარემოსდაცვით თემებს დაეთმო.
28.03.2017
ტრენინგი - "სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება"
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს მიღებას სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ტრენინგზე ბაგა-ბაღის აღმზრდელების, მეთოდისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.
2016 წელს, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ მომზადდა დამხმარე სახელმძღვანელო „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“, რომლის მიხედვით უკვე გადამზადდა ქ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების 160 მეთოდისტი და აღმზრდელი.
2017 წლიდან ახალი სახელმძღვანელო ოფიციალურად დაინერგა ქ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში.
ტრენინგმოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
• ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო;
• წყლისა და ენერგიის დაზოგვა;
• ნარჩენების მართვა.
ტრენინგი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებს.
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 დღე, 10:00 – 18:00 სთ. 
სწავლების ენა: ქართული
ტრენინგის ღირებულება: 75 ლარი (ფასი მითითებულია დღგ-ის ჩათვლით)
ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცემათ სასწავლო მასალები და სერტიფიკატები.
ტრენინგს გაუძღვებიან სახელმძღვანელოს ავტორები:
• ნატო სულთანიშვილი - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
• ნათია ჯავახიშვილი - სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის სამსახური;
• ნათია სარალიძე - სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის სამსახური;
• მაია გოგიბერიძე - სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის სამსახური;
ტრენინგკურსზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა: https://goo.gl/iFDqw0
საკონტაქტო ინფორმაცია
ნათია სარალიძე +995 555 35 22 33
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი +995 32 2 11 20 23
ელფოსტა: education@eiec.gov.ge
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ. #76მ, თბილისი, საქართველო.
22.03.2017
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Displaying results 109-120 (of 409)

Latest news