გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კვლავ გრძელდება სასწავლო კურსი “გარემოსდაცვითი მმართველი”.
20.07.2016
პროექტი „მედია გარემოსთვის“ წარმატებით გრძელდება. საქართველოს სხვადასხვა მედია მაუწყებლის 15 ჟურნალისტმა ქალაქ სიღნაღში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში მიიღო მონაწილეობა. 
13.07.2016
2016 წლის პირველი ივლისიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდა „შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბრის N184 დადგენილება და შეიცვალა ნარჩენების ბრუნვასთან დაკავშირებული რეგულაციები. 
 
13.07.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კიდევ 15 ადამიანმა გაიარა გარემოსდაცვითი მმართველის კურსი. 
11.07.2016
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურღულია სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში შეხვდა. შეხვედრაზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების და ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე მისი ზეგავლენის შემცირების საკითხებზე იმსჯელეს
08.07.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსის “გარემოსდაცვითი მმართველი” სწავლება გრძელდება.
08.07.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსის “გარემოსდაცვითი მმართველი” სწავლება გრძელდება 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით შემუშავებული სასწავლო კურსის - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი“  მიზანი კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა. 
შეგახსენებთ, რომ აქამდე საქართველოში მსგავსი კადრი და ამ მიმართულების კადრის მოსამზადებელი სასწავლო პროგრამა არ არსებობდა.
06.07.2016
ტრენინგის მიზანს წარმოადგენს მასმედიის ბუნებისდაცვითი თემებით დაინტერესება, მათ მიერ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ტრენინგის თემატიკა:
  •  თანამედროვე გარემოსდაცვითი გამოწვევები
  •  ბიომრავალფეროვნება და მისი საფრთხეები
 ადამიანის ეკოლოგიური უფლებები
 გარემოსდაცვითი ჟურნალისტიკა
 გარემოსდაცვითი საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა
 მდგრადი განვითარება


ტრენინგებს გაუძღვებიან გარემოსდაცვით სფეროში მოღვაწე ექსპერტები.
მონაწილეებს გადეცემათ საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.
30.06.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახალ პროექტს “მედია გარემოსთვის” ანხორციელებს .ცენტრის დირექტორი ია პაპიაშვილი თანამშრომლებთან ერთად მედიისა და გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. 
 
16.06.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში აფხაზეთის მე-2 საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ნარჩენების მართვის თემაზე შეხვედრა გაიმართა. 
შეხვედრაზე მოსწავლეებმა  ონფორმაცია ნარჩენების მართვის კოდექსის მნიშვნელობის, საქართველოში ნაგავსაყრელების მდგომარების, ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების შესახებ მიიღეს. 
13.06.2016
400 ტყის მცველი ტყის მდგრადი მართვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგკურსს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, GIZ­ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა და ეროვნული სატყეო სააგენტოს მხარდაჭერით გაივლის.
01.06.2016
პირველ ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი ია პაპიაშვილი და ცენტრის თანამშრომლები ქ.თბილისის 91-ე საჯარო ბაგა-ბაღს ესტუმრნენ.
01.06.2016
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Displaying results 109-120 (of 326)

Latest news