გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კონკურსის “მწვანე ჯილდო” მეორე ტური გაიმართა. სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების წახალისების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში, 30 საბავშვო ბაღის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, რომელთაგანაც 15 საუკეთესო მეორე ტურისათვის შეირჩა.

მეორე ტურში გადასულმა მონაწილეებმა საკონკურსო კომისიას “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელოს დანერგვის საკუთარი პრაქტიკის შესახებ პრეზენტაციები წარუდგინეს.

კონკურსის გამარჯვებულს ორივე ეტაპის ქულების დაჯამების შემდეგ, სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული კომისია გამოავლენს.

საუკეთესო აღმზრდელ/მეთოდისტის გამოსავლენი კონკურსში, ამ ეტაპზე, მხოლოდ თბილისის საბავშვო ბაღების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სახელმძღვანელოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგვის შემდეგ კი მასში რეგიონის აღმზრდელ/მეთოდისტები მიიღებენ მონაწილეობას.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობაზე 2016 წლიდან აქტიურად მუშაობს. სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელო წარმატებით დაინერგა თბილისსა და კახეთში და გადამზადა 400-მდე აღმზრდელ/მეთოდისტი.

15.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის გეოსაინფორმაციო სისტემაში (GIS) ეფექტური მუშაობისთვის ტრენინგი ჩატარდა. GIS-ის სისტემა სხვადასხვა სახის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, ანალიზისა და გრაფიკული ვიზუალიზაციის საშუალებას იძლევა ობიექტის გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით.

ტრენინგზე განიხილეს სისტემის მონაცემთა მოდელირების პრინციპები, მონაცემების შეტანისა და მათი ვიზუალიზაციის წესები, ასევე კარტოგრაფიული მასალების მომზადების ტექნოლოგიები.

12.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს მარნეულის მუნიციპალიტეტის და თბილისის სკოლების მოსწავლები ესტუმრნენ. მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს ისეთ გარემოსდაცვით პრობლემებზე, როგორიცაა: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და ბუნებრივი რესურსების არასწორი მოპოვება.გაეცვნენ პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს, შედეგებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებს. 
ლექციის დასასრულს კი მათთვის საინტერესო კითხვებზე მიიღეს პასუხი. 
შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია “ თანაბარი შესაძლებლობები თანასწორობისთვის” ინიციატივით შედგა. 
მსგავსი ტიპის შეხვედრების მიზანს გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს.
11.06.2018

 

გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა საერთაშორისო ახალგაზრდული ვიდეო კონკურსი 2018 კლიმატის ცვლილების შესახებ. გაერო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ახალგაზრდების როლს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისა და მისი პარტნიორების ინიციატივით კონკურსი 2015 წლიდან ტარდება და მიზნად ასახავს ახალგაზრდების მიერ შემოთავაზებული, კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ინოვაციური და ამბიციური გზების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას. კონკურსი აძლევს ახალგაზრდებს საშუალებას, რომ წარმოაჩინონ პრობლემის გადაჭრის გზები და ხელი შეუწყონ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.

 

18-დან 30 წლამდე დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ, ჩაერთონ კონკურსში, გააგზავნონ ვიდეო არაუმეტეს 3 (სამი) წუთისა შემდეგ ორ თემაზე:

1) მდგრადი მოხმარება და წარმოება

2) მწვანე და კლიმატგონივრული სამუშაოები

 

დაინტერესებულმა პირებმა ვიდეო უნდა ატვირთონ ვებ-გვერდზე www.biomovies.tve.org არაუგვიანეს 31 აგვისტოსი,

 

გამარჯვებული მიმდინარე წლის დეკემბრში გაემგზავრება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 24-ე კონფერენციაზე პოლონეთში.  

 

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმულები:

UN Climate Change Webpage for the competition

UN Climate Change Newsroom Article

 

 

 

 

 
09.06.2018


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა საქართველოს კანონპროექტი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“. კანონპროექტი შემუშავდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ 2004 წლის 21 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივის შესაბამისად. პროექტი წარმოადგენს პირველად ვერსიას და ადგენს გარემოზე მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებლობის საქართველოს კანონმდებლობისთვის ახალ სამართლებრივ რეჟიმს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია მის მომზადებაში საზოგადოების მონაწილეობა, დაინტერესებული პირების მიერ შენიშვნების, წინადადებების წარმოდგენა და მათი განხილვა საჯარო ფორმატში, იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროული შესრულება, კანონპროექტის დახვეწა და კანონმდებლობის შესაბამისად, მისთვის შემდგომი სამართლებრივი მსვლელობის მიცემა.

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონპროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფის მიზნით, გთხოვთ, კანონპროექტზე მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 10 ივნისის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე akaki.veltauri@mepa.gov.ge 

 

საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მ. გელოვანის #6), 2018 წლის  13 ივნისს, 12:00 საათზე.

08.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომელი გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს სასწავლო ცენტრ „ჯი-ელ-სის“ ესტუმრა და დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს გარემოს დაცვის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. ბავშვებმა მოისმინეს რჩევები იმის შესახებ, თუ როგორ გაუფრთხილდნენ გარემოს და გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით, ყოველი წლის 5 ივნისი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით პრობლემას ეძღვნება. წელს გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის მთავარ თემას „შევამციროთ პლასტიკით დაბინძურება“ წარმოადგენს. ბოლო წლებში მთელ მსოფლიოში და, მათ შორის, საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა პლასტიკის პარკების მოხმარება. გარემო ყველაზე მეტად პლასტიკისგან დამზადებული პროდუქციის მოხმარების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებით ბინძურდება, ვინაიდან გარემოში პლასტიკის სრულ დაშლას 100 წელზე მეტი სჭირდება.

5 ივნისი გარემოს დაცვის დღედ 1972 წლის 15 დეკემბერს, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გამოაცხადა. ამ დღეს სტოკჰოლმში გაიხსნა გაეროს კონფერენცია, რომელიც ადამიანის საარსებო გარემოს პრობლემების განხილვას მიეძღვნა. 

05.06.2018

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს ”წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის” სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ.

ცენტრის სტუმრებმა ლექცია გარემოსდაცვით პრობლემებზე მოისმიინეს. გაეცვნენ გარემოს დაბინძურების გამომწვევ მიზეზებსა და დაბინძურების შედეგებს. ასევე მიიღეს ინფორმაცია ნარჩენების ტიპების, მათი მართვის აუცილებლობისა და მართვის იერარქიის შესახებ. პრაქტიკული დავალების ფარგლებში კი თავად დაახარისხეს სხვადასხვა ტიპის ნარჩენი და ექსპერიმენტიც ჩაატარეს.

ლექციის დასასრულს ბავშვებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.

01.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით საქართველოს კანონის პროექტის “ბიომრავალფეროვნების შესახებ” საჯარო განხილვა გაიმართა, რომელსაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი ესწრებოდნენ.

შეხვედრაზე ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ამირგულაშვილმა დაინტერესებულ საზოგადოებას კანონის პროექტის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა შენიშვნებისა და წინადადებების მიღების მიზნით.

“საქართველო წარმოადგენს არაერთი მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმების მხარეს, რომელთა ვალდებულებების შესრულებაც საჭიროებს შესაბამის საკანონმდებლო საფუძველს. კანონის პროექტის “ბიომრავალფეროვნების შესახებ” საჯარო განხილვაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ძალიან მნიშვნელოვანია”-განაცხადა მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა.

კანონის პროექტი “ბიომრავალფეროვნების შესახებ” ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლტიკის დეპარტამენტის ინიციატივით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით მომზადდა.

01.06.2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით პროექტის ფარგლებში- „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. 
შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა ნინო ანთაძემ მიმართეს. 
“გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს - სამინისტროს სახელით აქვს დიდი გამოწვევა, რომ მისი ინდივიდუალური და ორგანიზაციული შესაძლებლობების დახმარებით გაუმჯობესდეს გარემოს მონიტორინგიდა შემუშავდეს ერთობლივი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემა, რომელსაც უდიდესი როლი მიენიჭება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში” - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.
შეხვედრაზე გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა ისაუბრა პროექტის ფარგლებში მიღწეულ შედეგებზე, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის მნიშვნელობაზე, გარემოსდაცვითი მონაცემების მართვისა და მონიტორინგის პროცესში არსებული უწყებათშორისი თანამშრომლობის მექანიზმზე.
სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე მაია გუნცაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ფინანსთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურისა და იუსტიციის სამინისტროების, ასევე საერთაშორისო, არასამთავრობო და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები. 
პროექტი მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესებას, საერთაშორისო ანგარიშგების ხელშეწყობასა და საინფორმაციო სისტემების განვითარებას. პროექტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსებით მიმდინარეობს.
31.05.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლების დირექტორებსა და მასწავლებლებს შეხვდნენ.

შეხვედრა გარემოსდაცვითი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების განხილვას დაეთმო. განსაკუთრებული ყურადღება 
კი გარემოსდაცვით განათლებაზე გამახვილდა. შეხვედრის მონაწილეები გარემოსდაცვითი განათლების სწავლების შესაძლებლობებსაც გაეცვნენ, რომელთა გამოყენებაც მათ საკუთარ პრაქტიკაში შეეძლებათ. შეხვედრის დასასრულს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსიაც გაიმართა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია “თანაბარი შესაძლებლობები თანასწორობისთვის” ორგანიზებით შედგა.

31.05.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მწვანე სივრცეს - “ეკოჰაბი” კერძო საშუალო სკოლის “IB მთიების” მოსწავლეები ესტუმრნენ.

სტუმრებმა ლექცია ზოგად გარემოსდაცვით პრობლემებზე მოისმინეს, გაეცვნენ ისეთ საკითხებს როგორიცაა: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, ჭარბი მოპოვება და ბიომრავალფეროვნების კარგვა.

პრეზენტაციის შემდეგ საქართველოში არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემების გამომწვევ მიზეზებზე დისკუსია გაიმართა.

25.05.2018

ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, დისკუსია თემაზე - საქართველოს ბიომრავალფეროვნება გაიმართა.

ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ - სოლომონ პავლიაშვილმა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მიმართეს.

ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ამირგულაშვილმა ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე, მის წინაშე მდგარ პრობლემებსა და სხვა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა, როგორიცაა: ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა, მონიტორინგის სისტემა, წითელი ნუსხის სახეობები, ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ველური ფრინველების დაცვის შესახებ დირექტივა და ბიომრავალფეროვნების შესახებ კანონპროექტი.

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დისკუსია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა, მოსწავლეებმა და დაინტერესებულმა საზოგადოებამ მიიღო. მონაწილეთა მხრიდან ყურადღება გამახვილდა შემდეგ საკითხებზე: ბიომრავალფეროვნებისათვის მიყენებულ ზიანზე პასუხიმგებლობა, საერთაშორისო ვაჭრობა, დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა ბიომრავალფეროვნებისთვის, წითელი ნუსხის სახეობები, გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფ ცხოველთა საფრთხეები, ზურმუხტის ქსელი და გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობა.

22.05.2018
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Displaying results 121-132 (of 528)

Latest news