საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გარემოსდაცვითი ომბუდსმენი წარადგინა. პრემიერის ინიციატივით გარემოსდაცვითი უფლებების და ინტერესების დასაცავად ახალი ინსტიტუტი შეიქმნა, რომელსაც დევიდ მორისონი უხელმძღვანელებს.

 

ომბუდსმენი გარემოსდაცვით საკითხებში მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ფიგურა იქნება, რომელსაც ეყოლება საკითხების განმხილველი საბჭო, სადაც მოხდება ცალკეული აქტუალური გარემოსდაცვით საკითხებზე მსჯელობა.

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ომბუდსმენის უფლებები განმარტა და აღნიშნა, რომ „მწვანე პოლიტიკის“ ფარგლებში შესაბამისი რეფორმების განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. მინისტრის თქმით, სწორედ გარემოსდაცვითი ომბუდსმენი იქნება ერთგვარი შუა რგოლი მთავრობასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთთანამშრომლობაში.

 

ომბუდსმენი მნიშვნელოვან საკითხებზე მოამზადებს რეკომენდაციებს, მათ შორის შესაძლებლობა ექნება შეიმუშავოს კანონმდებლობაში განსახორციელებელ ცვლილებებზე რეკომენდაციები, მიიღებს მონაწილეობას საჯარო განხილვებში, გაუწევს კონსულტაციებს დაინტერესებულ პირებს. ასევე გარემოსდაცვით კანონმდებლობის სრულყოფაში იქნება აქტიურად ჩართული.
 

გარემოსდაცვითი ომბუდსმენის ინსტიტუტი არსებობს არა ერთ განვითარებულ ქვეყნებში, უნგრეთში, ირლანდიაში, ავსტრიაში. ამ ინსტიტუტის დანერგვაზე აქტიურად მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატები.

ღონისძიება ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა.
 

დევიდ მორისონი, რომელიც მრავალწლიან სამართლებრივ და ფინანსურ საქმიანობას მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ეწეოდა, 2008 წლიდან  საქართველოში აქტიურად ჩაერთო გარემოსდაცვითი პროექტების განხორციელებაში.

 

2008 -2016 წლებში დევიდ მორისონი ხელმძღვანელობდა კავკასიის ბუნების დაცვის ფონდს (CNF) და სწორედ ამ პერიოდში განხორციელდა ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლებმაც სარგებელი მოუტანეს საქართველოს ბიომრავალფეროვნებას უფრო კონკრეტულად კი დაცულ ტერიტორიებსა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე მომუშავე ადამიანებს.

 

CNF-ის ფინანსური მხარდაჭერით წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა საქართველოში დაცული ტერიტორიების განვითარებისათვის პროექტები (ვაშლოვანის ეროვნული პარკი, ყაზბეგის ეროვნული პარკი, მტირალას ეროვნული პარკი, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, ალგეთის ეროვნული პარკი), რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა დაცულ ტერიტორიაზე მომუშავე ადამიანების შესაძლებლობები. მას შემდეგ, რაც დევიდ მორისონი თავად გახდა მომსწრე დაცულ ტერიტორიებზე მომხდარი არაერთი ტრაგიკულ მოვლენისა, რომელიც რამდენჯერმე მსხვერპლით დასრულდა, განახორციელა ისეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რასაც დაცული ტერიტორიების თანამშრომელთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზღვევა ჰქვია.

 

გარდა ამისა, დევიდ მორისონის ხელშეწყობით წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა 5 დაცულ ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასაქმებულთა შესაძლებლობების გაძლიერება და არაერთი სხვა მნიშვნელოვანი პროექტი.

02.05.2019

გაცნობებთ, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე,  „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010 წლის 24 ნოემბრის 2010/75/EU დირექტივის განსაზღვრული დებულებების შესაბამისად მომზადდა „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტი, რომლის მიზანია სამრეწველო საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში, წყალსა და მიწაში ემისიების პრევენცია ან სადაც ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, ემისიების შემცირება და კონტროლი, ასევე, ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია.
 
კანონპროექტი განსაზღვრავს დაბინძურების გამომწვევი სამრეწველო საქმიანობებისთვის ინტეგრირებული ნებართვის გაცემის წესს, პირობებს და ამ პირობების შესრულების კონტროლს, ასევე, სახელმწიფო ორგანოებისა და ფიზიკური/იურიდიული პირების უფლებებსა და მოვალეობებს.
 
აღნიშნული კანონის პროექტიდან გამომდინარე, სამინისტროს მიერ მომზადდა ასევე ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’, „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’, ,,სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე’’, „ცხოველთა სამყაროს შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ და „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ კანონების პროექტები.
 
საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, საჯაროდ ქვეყნდება „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტი და აღნიშნული კანონის პროექტიდან გამომდინარე მომზადებული პროექტები საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
 
კანონპროექტებთან დაკავშირებით შენიშვნები, წინადადებები და მოსაზრებები  გთხოვთ მოგვაწოდოთ მიმდინარე წლის 15 მაისამდე ელექტრონულ მისამართზე: Akaki.Veltauri@mepa.gov.ge 
 

 

24.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი  “გარემოსდაცვითი მმართველი” დასრულდა. დასკვნითი ტესტირების შემდგომ, კურსდამთავრებულებს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცა და კურსის წარმატებით დასრულება მიულოცა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა.

 

“გარემოსდაცვითი მმართველის” სასწავლო კურსი 2015 წლიდან მიმდინარეობს, რომელიც ითვალისწინებს კანონმდებლობით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრების მომზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას.

 

კურსს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დარგის სპეციალისტები უძღვებიან. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ სულ გადამზადებულია 355 კადრი.

 
23.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, წყალტუბოსა და ხონის მუნიციპალიტეტების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები გამართეს.  

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთის, გურიის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის მხარეებში და ამჟამად პროცესი იმერეთსა და  სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარეობს.

 

2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
19.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დაიწყო. მონაწილეებს სიტყვით მიმართა ცენტრის  დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა და მათ წარმატებული სასწავლო პროცესი უსურვა.

 

„გარემოსდაცვითი მმართველის“ სასწავლო კურსი კომპანიებს საშუალებას აძლევს ჰყავდეთ კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით გადამზადებული კადრები, რომლებიც შეძლებენ კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება - განხორციელებას და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებით გათვალისწინებული საკითხების შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელებას.

 

სასწავლო კურსს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დარგის სპეციალისტები უძღვებიან და მასში მონაწილეობა შეუძლია როგორც კომპანიების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს.

17.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები გამართეს.  

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთის, გურიის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის მხარეებში და ამჟამად პროცესი იმერეთსა და  სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარეობს.

 

2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
16.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები გამართეს.  

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთის, გურიის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის მხარეებში და ამჟამად პროცესი იმერეთსა და  სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარეობს.

 

2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
12.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს საქართველოს სასწავლო ცენტრ GLC-ის მოსწავლეები ესტუმრნენ. მოსწავლეებს ცენტრის წარმომადგენლებმა  პრაქტიკული სახის სემინარი გარემოს შემადგენელი ელემენტებისა და მათ შორის არსებული სხვადასხვა სახის კავშირის შესახებ ჩაუტარეს.

 

მოსწავლეებმა ინფორმაცია ცოცხალ ორგანიზმებს შორის არსებულ კვებით კავშირებსა და მათ საცხოვრებელ ჰაბიტატზე მიიღეს და თემასთან დაკავშირებულ თამაშებშიც ჩაერთნენ.

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აქტიურად მუშაობს გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობასა და გარემოსდაცვითი საკითხების პოპულარიზაციაზე რისთვისაც აქტიურად მართავს შეხვედრებს სკოლის მოსწავლეებთან სხვადასხვა გარემოსდაცვით თემაზე.

 
 
08.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები 182-ე სკოლის მოსწავლეებს შეხვდნენ. ლექციის ფარგლებში ცენტრის წარმომადგენელმა ისაუბრა ისეთ თემებზე, როგორიცაა: დედამიწის წარმოშობისა და გნვითარების ისტორია და პლანეტის თანამედროვე გამოწვევები. ლექციის დასასრულს მოსწავლეებმა არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად საკუთარი მოსაზრებები წარმოადგინეს.

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ქვეყანაში გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაციაა, მსგავსი ტიპის შეხვედრებს სკოლის მოსწავლებთან შემდგომშიც გააგრძელებს.

05.04.2019

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით სასტუმრო რუმსში “პროექტის “ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მე-6 ეროვნული ანგარიშის შემუშავების ხელშეწყობის” ფარგლებში საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გაიმართა.

საქართველო ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციას 1994 წელს შეუერთდა. სწორედ, კონვენციის 26-ე მუხლი ავადებულებს მხარეებს განსაზღვრული პერიოდულობით, მოამზადოს, ქვეყანაში კონვენციის დანერგვის მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშები.

შეხვედრა, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ იური ნოზაძემ გახსნა,  მიზნად ისახავდა ანგარიშის მომზადების პროცესების შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმირებას შემდგომი თანამშრომლობისთვის.

პროექტს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით ახორციელებს. ის მიზანად ისახავს  მაღალი ხარისხის, მონაცემებზე დაფუძნებული ანგარიშის შემუშავებას, რომელიც გააუმჯობესებს, ბიომრავალფეროვნების ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად, ეროვნულ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს და ხელს შეუწყობს ბიომრავალფეროვნების აიჩი  მიზნების (Aichi Biodiversity Targets) მიღწევის ანგარიშგებას.

05.04.2019

 

ბუნება მნიშვნელოვანია- „დედამიწის საათის“ მეთერთმეტე რაუნდი საქართველოში აღინიშნა. 30 მარტს ადგილობრივი დროით საღამოს 20:30 საათიდან კამპანიამ მთელი დედამიწა მოიცვა.

“დედამიწის საათი” მსოფლიოში უდიდესი გარემოსდაცვითი აქციაა, რომლის დროსაც მილიონობით ადამიანი ერთი საათით ელექტროენერგიის გამოყენებაზე უარს აცხადებს და ამით პლანეტის მწვანე და უსაფრთხო მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. ღონისძიების მთავარი მიზანია კლიმატის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, პასუხისმგებლობის გაზრდა, საკუთარი ქცევის შეფასება და შეცვლა გარემოს სასარგებლოდ, ხოლო წლის თემაა ბიომრავალფეროვნების კარგვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ამ პროცესების შესაჩერებლად შესაბამისი ზომების მიღებაა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, „დედამიწის საათი“ რიყის პარკში აღინიშნა. ღონისძიებაზე მოსულ სტუმრებს მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, ავსტრიის განვითარების საბჭოს სამხრეთ კავკასიის ოფისის ხელმძღვანელმა გერჰარდ შაუმბერგერმა, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) დირექტორმა გოგა სანადირაძემ და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) წარმომადგენელმა ნატალია დავლიანიძემ მიმართეს.

ღონისძიების მონაწილეებმა ანთებული სანთლებისაგან შექმნეს დედამიწის საათის სიმბოლო 60+, რომელიც გვაფრთხილებს, რომ პლანეტაზე ზრუნვა მხოლოდ ერთი საათით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს. საღამო მუსიკალურად მომღერალმა ოთო ნემსაძემ და ჯგუფებმა MokuMoku და Killages გააფორმა. ასევე, გაიმართა დრამერების შოუ.

ღონისძიება კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN), ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) და ქალაქ თბილისის მერიის, ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის / Austrian Development Cooperation მხარდაჭერით აღინიშნა.

ერთი საათის განმავლობაში შუქი ჩაქრა - საქართველოს მთავრობის კანცელარიის შენობაში, პრეზიდენტის რეზიდენციაში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სხვა სამინისტროების შენობებში, გაეროს სახლში, საქართველოს პარლამენტის შენობაში, რიყის პარკის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათება, მშვიდობის ხიდი, ნარიყალას ციხე-სიმაგრე, თავისუფლების მოედანზე მდებარე წმიდა გიორგის მონუმენტი, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე შენობები, ძველი თბილისის შენობები, თბილისის სატელევიზიო ანძა, პრეზიდენტის სასახლე, თბილისის მერია, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, სამინისტროებისა და სამთავრობო უწყებების შენობები. აქციის ფარგლებში, თბილისის სატელევიზიო ანძა მთელი ღამის განმავლობაში მწვანედ განათდა.

დილიდან კი “დედამიწის საათის” აღსანიშნავად ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის მხარდაჭერით ჩატარდა სპორტული ღონისძიებები. აქტივობების ფარგლებში გაიმართა ველომსვლელობა და გარბენი 6 კმ-ის დისტანციაზე.

ასევე კამპანიის ფარგლებში, მარტის თვის ბოლო კვირეულში ჩატარდა ლექცია-სემინარები სკოლის მოსწავლეებთან დედამიწის ისტორიის, ლურჯი პლანეტის თანამედროვე გამოწვევებისა და “დედამიწის საათის” მნიშვნელობის შესახებ.

 
01.04.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები, “დედამიწის საათის” კამპანიის ფარგლებში “კარფურში” ბავშვთა მოედანზე შეკრებილ ბავშვებს შეხვდნენ.

 

ცენტრის თანამშრომლებმა, “კარფურის” გუნდთან ერთად, ბავშვებს შემეცნებითი სახის თამაშებითა და სხვადასხვა აქტივობებით “დედამიწის საათის” მნიშვნელობა გააცვნეს.შეხვედრის დასასრულს კი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისგან სამახსოვრო საჩუქრები მიიღეს.

 

“დედამიწის საათს” საქართველო 2007 წლიდან აღნიშნავს და წელსაც, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებით უერთდება მას.

 
01.04.2019
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Displaying results 181-192 (of 680)

Latest news