გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით სასტუმროში Tbilisi Marriott კონკურსის “მწვანე ჯილდო” გამარჯვებულების საზეიმო დაჯილდოება გაიმართა.

კონკურსის გამარჯვებულებს სიტყვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მიმართეს.

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების წახალისების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში, თბილისის 30 საბავშვო ბაღის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, რომელთაგანაც 15 საუკეთესო კონკურსის მეორე ტურისათვის შეირჩა.

კონკურსის სამი გამარჯვებული, სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ დაკომპლექტებულმა კომისიამ ორი ეტაპის ქულების დაჯამების შედეგად გამოავლინა.

მესამე ადგილი 162-ე საბავშვო ბაღის მეთოდისტმა მარიკა ებიტაშვილმა დაიკავა. მეორე ადგილი მე-5 საბავშვო ბაღის მეთოდისტმა ნინო სადუნიშვილმა, ხოლო “მწვანე ჯილდოს” მფლობელი 85-ე საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ლელა ტყემალაძე გახდა.

კონკურსის მიზანს იმ აღმზრდელ-მეთოდისტების წახალისება წარმოადგენდა, რომლებიც 2016 წლიდან მოყოლებული სწავლებაში აქტიურად იყენებენ “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელოს და ზრუნავენ ბავშვებისთვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლებაზე. აღნიშნული სახელმძღვანელო გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა 2016 წელს სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შეიმუშავა. სახელმძღვანელო წარმატებით დაინერგა ქ. თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაღში და უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

შესაბამისად, კონკურსი, რომელშიც პირველ ეტაპზე, მხოლოდ თბილისის ბაღები მონაწილეობდნენ, შემდეგში, უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს.

21.06.2018

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები გაიმართა. მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა, ადგილობრივი მოსახლეობამ და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა მიიღეს ინფორმაცია გაუდაბნოების, მიწის დეგრადაციის საკითხებზე, ამ კუთხით, საქართველოში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებსა და გამოწვევებზე.

მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეებმა: სოლომონ პავლიაშვილმა და ნინო თანდილაშვილმა, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის დირექტორმა სოფიკო ახობაძემ, რომლებმაც ყურადღება გაამახვილეს მიწის დეგრადაციის პრობლემებზე, მნიშვნელობაზე, მასთან ბრძოლის ღონისძიებებზე, ჩატარებულ და დაგეგმილ აქტივობებზე, ასევე გაუდაბნოების საკითხის შესახებ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე სხვა დაინტერესებული მხარეების, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებისა და ჩართულობის მნიშვნელობაზე.

მონაწილეებმა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მოინახულეს პროექტის “ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა სასოფლო ტერიტორიებზე მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით“ ფარგლებში გაშენებული 6 ჰექტარამდე ქარსაფარი ზოლი, რომელიც დაიცავს 650 ჰექტარამდე ტერიტორიას და ისარგებლებს 100-მდე ფერმერი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების, არასამთავრობოების, ადგილობრივი თვითმმართველობის, მოსწავლეებისა და მოსახლეობის ჩართულობით გამხმარი ხეები ჩანაცვლდა ახალი ნერგებით. აღნიშნულის პარალელურად, დარგის სპეციალისტმა ამირან კოდიაშვილმა მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობასთან, აუცილებლობასთან და მოვლის საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე, მონაწილეებმა მოინახულეს თესლბრუნვისა და მიწის ნაყოფიერების გასაზრდელად დანერგილი წიწიბურასა ნაკვეთები და მიიღეს ინფორმაცია ნიადაგისთვის თესლმონაცვლეობის მნიშვნელობაზე. აღნიშნული პრაქტიკა ხელს შეუწყობს ფერმერებს, რომ თავიანთი საქმიანობა წარმართონ გონივრულად.

აღნიშნული აქტივობის პარალელურად, ადგილობრივ, დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა კონკურსში "ჩემი თვალით დანახული გარემო" მიიღეს მონაწილეობა. ბავშვებმა ნახატებით გადმოსცეს მათი თვალით დანახული მიწის დეგრადაციასთან დაკავშირებულ საკითხები. გარემოსდაცვითი ინფორმაციიისა და განათლების ცენტრის მიერ კონკურსში გამარჯვებულ მონაწილეებს სიმბოლური პრიზები გადაეცათ.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქარსაფარი ზოლების აღდგენის პროექტის განხორციელება ხელს უწყობს ნიადაგის ეროზიის შემცირებას, სახნავ-სათესი მიწების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებებასა და ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდას. ქარსაფარი ზოლების აღდგენის პროექტს სამინისტრო დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორცილებს კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრისა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, რომლებიც გაეროს გაუდაბნოების ბრძოლის შესახებ კონვენციის მხარე ქვეყანას წარმოადგენენ.

17.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კონკურსის “მწვანე ჯილდო” მეორე ტური გაიმართა. სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების წახალისების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში, 30 საბავშვო ბაღის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, რომელთაგანაც 15 საუკეთესო მეორე ტურისათვის შეირჩა.

მეორე ტურში გადასულმა მონაწილეებმა საკონკურსო კომისიას “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელოს დანერგვის საკუთარი პრაქტიკის შესახებ პრეზენტაციები წარუდგინეს.

კონკურსის გამარჯვებულს ორივე ეტაპის ქულების დაჯამების შემდეგ, სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული კომისია გამოავლენს.

საუკეთესო აღმზრდელ/მეთოდისტის გამოსავლენი კონკურსში, ამ ეტაპზე, მხოლოდ თბილისის საბავშვო ბაღების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სახელმძღვანელოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგვის შემდეგ კი მასში რეგიონის აღმზრდელ/მეთოდისტები მიიღებენ მონაწილეობას.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობაზე 2016 წლიდან აქტიურად მუშაობს. სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელო წარმატებით დაინერგა თბილისსა და კახეთში და გადამზადა 400-მდე აღმზრდელ/მეთოდისტი.

15.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის გეოსაინფორმაციო სისტემაში (GIS) ეფექტური მუშაობისთვის ტრენინგი ჩატარდა. GIS-ის სისტემა სხვადასხვა სახის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, ანალიზისა და გრაფიკული ვიზუალიზაციის საშუალებას იძლევა ობიექტის გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით.

ტრენინგზე განიხილეს სისტემის მონაცემთა მოდელირების პრინციპები, მონაცემების შეტანისა და მათი ვიზუალიზაციის წესები, ასევე კარტოგრაფიული მასალების მომზადების ტექნოლოგიები.

12.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს მარნეულის მუნიციპალიტეტის და თბილისის სკოლების მოსწავლები ესტუმრნენ. მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს ისეთ გარემოსდაცვით პრობლემებზე, როგორიცაა: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და ბუნებრივი რესურსების არასწორი მოპოვება.გაეცვნენ პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს, შედეგებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებს. 
ლექციის დასასრულს კი მათთვის საინტერესო კითხვებზე მიიღეს პასუხი. 
შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია “ თანაბარი შესაძლებლობები თანასწორობისთვის” ინიციატივით შედგა. 
მსგავსი ტიპის შეხვედრების მიზანს გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს.
11.06.2018

 

გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა საერთაშორისო ახალგაზრდული ვიდეო კონკურსი 2018 კლიმატის ცვლილების შესახებ. გაერო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ახალგაზრდების როლს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისა და მისი პარტნიორების ინიციატივით კონკურსი 2015 წლიდან ტარდება და მიზნად ასახავს ახალგაზრდების მიერ შემოთავაზებული, კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ინოვაციური და ამბიციური გზების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას. კონკურსი აძლევს ახალგაზრდებს საშუალებას, რომ წარმოაჩინონ პრობლემის გადაჭრის გზები და ხელი შეუწყონ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.

 

18-დან 30 წლამდე დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ, ჩაერთონ კონკურსში, გააგზავნონ ვიდეო არაუმეტეს 3 (სამი) წუთისა შემდეგ ორ თემაზე:

1) მდგრადი მოხმარება და წარმოება

2) მწვანე და კლიმატგონივრული სამუშაოები

 

დაინტერესებულმა პირებმა ვიდეო უნდა ატვირთონ ვებ-გვერდზე www.biomovies.tve.org არაუგვიანეს 31 აგვისტოსი,

 

გამარჯვებული მიმდინარე წლის დეკემბრში გაემგზავრება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 24-ე კონფერენციაზე პოლონეთში.  

 

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმულები:

UN Climate Change Webpage for the competition

UN Climate Change Newsroom Article

 

 

 

 

 
09.06.2018


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა საქართველოს კანონპროექტი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“. კანონპროექტი შემუშავდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ 2004 წლის 21 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივის შესაბამისად. პროექტი წარმოადგენს პირველად ვერსიას და ადგენს გარემოზე მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებლობის საქართველოს კანონმდებლობისთვის ახალ სამართლებრივ რეჟიმს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია მის მომზადებაში საზოგადოების მონაწილეობა, დაინტერესებული პირების მიერ შენიშვნების, წინადადებების წარმოდგენა და მათი განხილვა საჯარო ფორმატში, იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროული შესრულება, კანონპროექტის დახვეწა და კანონმდებლობის შესაბამისად, მისთვის შემდგომი სამართლებრივი მსვლელობის მიცემა.

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონპროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფის მიზნით, გთხოვთ, კანონპროექტზე მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 10 ივნისის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე akaki.veltauri@mepa.gov.ge 

 

საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მ. გელოვანის #6), 2018 წლის  13 ივნისს, 12:00 საათზე.

08.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომელი გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს სასწავლო ცენტრ „ჯი-ელ-სის“ ესტუმრა და დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს გარემოს დაცვის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. ბავშვებმა მოისმინეს რჩევები იმის შესახებ, თუ როგორ გაუფრთხილდნენ გარემოს და გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით, ყოველი წლის 5 ივნისი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით პრობლემას ეძღვნება. წელს გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის მთავარ თემას „შევამციროთ პლასტიკით დაბინძურება“ წარმოადგენს. ბოლო წლებში მთელ მსოფლიოში და, მათ შორის, საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა პლასტიკის პარკების მოხმარება. გარემო ყველაზე მეტად პლასტიკისგან დამზადებული პროდუქციის მოხმარების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებით ბინძურდება, ვინაიდან გარემოში პლასტიკის სრულ დაშლას 100 წელზე მეტი სჭირდება.

5 ივნისი გარემოს დაცვის დღედ 1972 წლის 15 დეკემბერს, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გამოაცხადა. ამ დღეს სტოკჰოლმში გაიხსნა გაეროს კონფერენცია, რომელიც ადამიანის საარსებო გარემოს პრობლემების განხილვას მიეძღვნა. 

05.06.2018

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს ”წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის” სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ.

ცენტრის სტუმრებმა ლექცია გარემოსდაცვით პრობლემებზე მოისმიინეს. გაეცვნენ გარემოს დაბინძურების გამომწვევ მიზეზებსა და დაბინძურების შედეგებს. ასევე მიიღეს ინფორმაცია ნარჩენების ტიპების, მათი მართვის აუცილებლობისა და მართვის იერარქიის შესახებ. პრაქტიკული დავალების ფარგლებში კი თავად დაახარისხეს სხვადასხვა ტიპის ნარჩენი და ექსპერიმენტიც ჩაატარეს.

ლექციის დასასრულს ბავშვებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.

01.06.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით საქართველოს კანონის პროექტის “ბიომრავალფეროვნების შესახებ” საჯარო განხილვა გაიმართა, რომელსაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი ესწრებოდნენ.

შეხვედრაზე ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ამირგულაშვილმა დაინტერესებულ საზოგადოებას კანონის პროექტის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა შენიშვნებისა და წინადადებების მიღების მიზნით.

“საქართველო წარმოადგენს არაერთი მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმების მხარეს, რომელთა ვალდებულებების შესრულებაც საჭიროებს შესაბამის საკანონმდებლო საფუძველს. კანონის პროექტის “ბიომრავალფეროვნების შესახებ” საჯარო განხილვაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ძალიან მნიშვნელოვანია”-განაცხადა მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა.

კანონის პროექტი “ბიომრავალფეროვნების შესახებ” ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლტიკის დეპარტამენტის ინიციატივით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით მომზადდა.

01.06.2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით პროექტის ფარგლებში- „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. 
შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა ნინო ანთაძემ მიმართეს. 
“გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს - სამინისტროს სახელით აქვს დიდი გამოწვევა, რომ მისი ინდივიდუალური და ორგანიზაციული შესაძლებლობების დახმარებით გაუმჯობესდეს გარემოს მონიტორინგიდა შემუშავდეს ერთობლივი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემა, რომელსაც უდიდესი როლი მიენიჭება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში” - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.
შეხვედრაზე გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა ისაუბრა პროექტის ფარგლებში მიღწეულ შედეგებზე, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის მნიშვნელობაზე, გარემოსდაცვითი მონაცემების მართვისა და მონიტორინგის პროცესში არსებული უწყებათშორისი თანამშრომლობის მექანიზმზე.
სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე მაია გუნცაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ფინანსთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურისა და იუსტიციის სამინისტროების, ასევე საერთაშორისო, არასამთავრობო და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები. 
პროექტი მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესებას, საერთაშორისო ანგარიშგების ხელშეწყობასა და საინფორმაციო სისტემების განვითარებას. პროექტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსებით მიმდინარეობს.
31.05.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლების დირექტორებსა და მასწავლებლებს შეხვდნენ.

შეხვედრა გარემოსდაცვითი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების განხილვას დაეთმო. განსაკუთრებული ყურადღება 
კი გარემოსდაცვით განათლებაზე გამახვილდა. შეხვედრის მონაწილეები გარემოსდაცვითი განათლების სწავლების შესაძლებლობებსაც გაეცვნენ, რომელთა გამოყენებაც მათ საკუთარ პრაქტიკაში შეეძლებათ. შეხვედრის დასასრულს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსიაც გაიმართა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია “თანაბარი შესაძლებლობები თანასწორობისთვის” ორგანიზებით შედგა.

31.05.2018
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Displaying results 205-216 (of 614)

Latest news