“სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო ხაშურის მუნიციპალიტეტში დაინერგა. სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვისთვის ცენტრის წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო-ბაღის აღმზრდელები და მეთოდისტები გადაამზადეს.

 

ტრენინგს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ბენდელიანი დაესწრო და ტრენინგის მონაწილეებს გარემოს დაცვის სფეროში სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
21.12.2018

“სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელოს დასანერგად გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა გორის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების აღმზრდელ-მეთოდისტებისთვის ტრენინგი გამართეს.

 

ტრენინგს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი და შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი დაესწრნენ.
 

ცენტრის დირექტორმა გარემოს დაცვის სფეროში მომავალი თაობების სწორი აღზრდისა და განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ტრენინგის მონაწილეებს გარემოსდაცვით აქტივობებში  მეტი ჩართულობისკენ მოუწოდა.

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

როგორც ტრენინგის მონაწილეებმა აღნიშნეს, ერთ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი გარემოსდაცვითი აქტივობები მათ გაცილებით გაუადვილებთ სწავლების პროცესს და მაქსიმალურად შეეცდებიან ტრენინგზე მიღებული ინფორმაციისა და მიწოდებული მასალის საკუთარ აღსაზრდელებთან გამოყენებას.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში,  კახეთის, გურიის, მცხეთა-მთიანეთისა და ქვემო ქართლის მხარეებში. 2019 წლის ბოლომდე კი “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგვა იგეგმება.

 
20.12.2018

“სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო კასპის მუნიციპალიტეტში დაინერგა. სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვისთვის ცენტრის წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო-ბაღის აღმზრდელები და მეთოდისტები გადაამზადეს.

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთისა და გურიის მხარეებში. 2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

14.12.2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, მარნეულისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების საბავშვო-ბაღების აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგი გამართეს.  

 

ტრენინგს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ბენდელიანი და მარნეულის მერის მოადგილე ლაშა ლობჟანიძე  დაესწრნენ.

 

შეხვედრის მონაწილეებს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილე გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთისა და გურიის მხარეებში. 2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
11.12.2018

“სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში დაინერგა. სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვისთვის ცენტრის წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო-ბაღის აღმზრდელ-მეთოდისტი გადაამზადეს.

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთისა და გურიის მხარეებში. 2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
10.12.2018
 

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობის შესახებ დისკუსია გაიმართა.

 

ღონისძიების ფარგლებში საზოგადოების ნებისმიერ წევრს საშუალება ჰქონდა ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობის, გაფრქვევის უმთავრესი წყაროებისა და  ადამიანის ჯანმრთელობაზე დამბინძურებლის ზეგავლენასთან დაკავშირებით მათთვის მნიშვნელოვან შეკითხვებზე პასუხები მიეღოთ დარგის სპეციალისტებისგან.

 

ტყვიის შესახებ დისკუსიას მოდერატორობას გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი უწევდა. აღნიშნულ საკითხზე დამსწრე საზოგადოების შეკითხვებს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს უფროსმა - ნოე მეგრელიშვილმა,  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა - მარინა არაბიძემ, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ, მთავარმა სახელმწიფო ინსპექტორმა - ნელი კორკოტაძემ და დაავადებათა ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის მრჩეველმა - ნია გიუაშვილმა უპასუხეს.

 

ღონისძიების ფარგლებში დარგის სპეციალისტებმა  მოწვეულ სტუმრებთან და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან ერთად იმსჯელეს ატმოსფერულ ჰაერში მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ტყვიის შემცველობის მიმდინარე ტენდენციებზე და მათი ზეგავლენის შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

 

დისკუსიის მიზანი იყო საზოგადოებისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან კითხვებსა თუ საკითხებზე ზუსტი და სანდო ინფორმაციის მიწოდება.

 

მსგავსი შეხვედრები უზრუნველყოფს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, რაც აუცილებელია ჰაერდაცვითი პოლიტიკის განხორციელების პროცესში მოქალაქეების მაქსიმალურად ჩართვის უზრუნველსაყოფად.

 
08.12.2018

გარემოს   დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერით, ახალი წლის მოახლოებასთან დაკავშირებით,  კამპანიას - „ნუ მოჭრი - მორთე“ აგრძელებს, რაც ბუნებრივი ნაძვის ხის მოჭრის პრევენციას ითვალისწინებს.

 

ინიციატივა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა კერძო კომპანიების წარმომადგენლებს გააცნო და მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

 

კამპანიის  მონაწილეებს საშუალება აქვთ შეარჩიონ ადგილმდებარეობა (როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში მდებარე სკვერები, ბაღები, პარკები) და  საცხოვრებელი სახლის, ან კომპანიების მიმდებარე ტერიტორიებზე მდებარე ნაძვის ხე თავად მორთონ.

 

საქართველოში გავრცელებული სახეობებიდან საახალწლოდ დეკორატიული დანიშნულებით  გამოიყენება აღმოსავლეთის ნაძვი (Picea orientalis) და კავკასიური სოჭი (Abies nordmanniana), რომელთა ზრდაც 100-120 წელს და მეტ ხანსაც გრძელდება და 50 მეტრამდე სიმაღლეს აღწევს. როგორც ნაძვი ასევე სოჭიც ცოცხლობენ 150-300 წელს.

 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი წინასაახალწლოდ, წიწვოვანი ხეების უკანონოდ მოპოვებისა და რეალიზაციის ფაქტების პრევენციის მიზნით, გააძლიერებს კონტროლს სახელმწიფო ტყის ფონდის, დაცული ტერიტორიების, თვითმმართველი ერთეულის ხე-მცენარეების მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და მათი რეალიზაციის ფაქტებზე. გამოვლენილ დარღვევებზე გატარდება შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომები.

06.12.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 54-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ.

 

მოსწავლეებს ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მიმართა და გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესებისა და აქტიურობისთვის მადლობა გადაუხადა.

 

ლექციის მსვლელობისას მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს ისეთ მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით საკითხებზე, როგორიცაა: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა. შეხვედრა მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ პასუხი მათთვის სასურველ კითხვებზე.

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრძელებს სკოლის მოსწავლეებისთვის გარემოსდაცვით საკითხებზე ლექციებს, რომლის მიზანია დაინტერესებულმა საზოგადოებამ მიიღოს სანდო და ამომწურავი ინფორმაცია მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ.

04.12.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები ბიომრავალფეროვების მნიშვნელობაზე სკოლა “მთაწმინდელების” დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს ესაუბრნენ. თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების ვაკის მედიათეკაში შეკრებილ ბავშვებს გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობაზე ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი ესაუბრა. ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობის უკეთ გასააზრებლად შეხვედრა მულტფილმის - “ ბოცო და გვანცა” ჩვენებით დაიწყო, რის შემდეგაც ბავშვებმა ბუნებაში სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს, დაათვალიერეს “წითელ წიგნში” შეტანილი სახეობები, ინფორმაცია მიიღეს კვებითი ჯაჭვის შესახებ და პრაქტიკული დავალებების მეშვეობით თვითონ გაანალიზეს რა შედეგები მოჰყვება კვებითი ჯაჭვიდან რომელიმე სახეობის გაქრობას. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აქტიურად მუშაობს გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისთვის, რომელიც მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. მსგავსი ტიპის აქტივობები მიზანს სკოლის მოსწავლეებისათვის ასაკის შესაფერისი აქტივობებით გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება წარმოადგენს.
01.12.2018

“სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დაინერგა. სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვისთვის ცენტრის წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო-ბაღის აღმზრდელ-მეთოდისტი გადაამზადეს.
 

ტრენინგს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ბენდელიანი და ქალაქ ბოლნისის მერის მოადგილე ვალენტინა ნავერიანი დაესწრნენ.

 

ტრენინგის მონაწილეებს ცენტრის დირექტორის მოადგილემ მიმართა და გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

 

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

 

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა თბილისის მუნიციპალიტეტში და კახეთისა და გურიის მხარეებში. 2019 წლის ბოლომდე “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელო მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება.

 
 
29.11.2018

პროექტის „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა სასოფლო ტერიტორიებზე მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით” ფარგლებში, წლიური გაფართოებული სამუშაო შეხვედრა გაიმართა დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური მონაწილეობითა და ჩართულობით.

 

ღონისძიების მსვლელობისას, მონაწილეებმა შეაჯამეს პროექტის ფარგლებში  წარმატებით განხორციელებული აქტივობები და მიღწეული შედეგები.

 

შეხვედრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო  საქართველოს კანონპროექტის  “ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ’’ სამუშაო დოკუმენტის წარდგენასა და განხილვა/დისკუსიას.

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე, ასევე სხვადასხვა აკადემიური სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

 

შეხვედრის მონაწილეემა გაცვალეს მოსაზრებები და ხედვები პროექტის მიმდინარე თუ დაგეგმილი საქმიანობების თაობაზე და შეთანხმდნენ სამომავლოდ ერთობლივ თანამშრომლობაზე.

 
25.11.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, ადგილობრივ ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს პროექტის - "ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა სასოფლო ტერიტორიებზე მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით" ფარგლებში ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე: “ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა”. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ნიადაგის დეგრადაციის კუთხით არსებულ პრობლემებზე, მიწის მდგრადი მართვის თანამედროვე და ეფექტურ გზებსა და მეთოდებზე. ასევე აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებული საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და შესრულების მექანიზმების თაობაზე.

პროექტი "ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა სასოფლო ტერიტორიებზე მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით" ხორციელდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიცირებით, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) დაფინანსებით, გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამის (UNEP) და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (REC Caucasus) მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია სოფლად ეკონომიკურად ეფექტიანი მექანიზმის დანერგვის მიზნით ლანდშაფტისა და მიწის მდგრადი მართვის პრინციპების ინტეგრირება ეროვნულ პოლიტიკასა და ინსტიტუციურ ჩარჩოებში. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სხვადასხვა ღონისძიება დედოფლისწყაროს, ახმეტისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში.

 
23.11.2018
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Displaying results 217-228 (of 680)

Latest news