საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ” მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა ხობისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც შვიდწლიანი პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი საპილოტე ტერიტორიებია.

შეხვედრები მიზნად ისახავდა, პროექტის ფარგლებში, ხობსა და აბაშაში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული და ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ადრეული შეტყობინების სისტემის განვითარებას,  ბუნებრივი კატასტროფების  საფრთხეების მართვის ეროვნული სისტემის დანერგვას და კლიმატის ცვლილებით განპირობებული კატასტროფების რისკების შემცირებას.

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების რისკისა და ზიანის შემცირების ღონისძიების ეფექტიანობა დამოკიდებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების დონეზე, რომელშიც აქტიურად უნდა ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, საგანმანათლებლო ორგანიზაციები და მოწყვლადი ტერიტორიის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მდ. რიონზე არსებული საფრთხეების შეფასება, რუკების შედგენა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსაზღვრა.

საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ.

საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ.
პროგრამა „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ საქართველოს და შვედეთის მთავრობების, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარეობის. პროექტის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელ კომპონენტს  გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს.
 
 
21.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, მონრეალის ოქმის შესრულების ხელშემწყობი ქმედებების და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ახორციელებს სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსების ტრენინგს.

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსების ტრენინგი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ, ეკატერინე ბენდელიანმა გახსნა, რომელმაც ისაუბრა აღნიშნულ სექტორში პროცესების მუდმივად განახლების შესახებ, რაც გულისხმობს პროფესიონალი კადრების სწავლებისა და გადამზადების საკითხს, რადგან სწორედ მათ კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული ატმოსფეროში ოზონდამშლელი ნივთიერებებისა და ფტორირებული სათბური აირების ემისიების შემცირება.

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსების ტრენინგისთვის შერჩეული იქნა 20 მონაწილე იმ ტექნიკოსებიდან, რომლებსაც აქვთ ნებართვა მოემსახურონ სამაცივრო და ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობებს და თბურ ტუმბოებს. 

ტრენინგები ითვალისწინებდა, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

მსგავსი ტრენინგების განხორციელება ხელს უწყობს აღნიშნული ნივთიერებების შემცველი მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსების ცნობიერების და კვალიფიკაციის ამაღლებას და მნიშველოვანია გარემოსთვის საზიანო ნივთიერებების მოხმარების შემცირებისათვის. 

2018 წლის 1 იანვრიდან მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სერტიფიცირებულ ტექნიკოსს.
 
სერტიფიცირების ვალდებულება 2019 წლის 1 იანვრიდან ვრცელდება იმ ტექნიკოსებზეც, რომლებიც ემსახურებიან 3 კგ-ზე ნაკლებ მაცივარაგენტზე მომუშავე ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან/და ტუმბოებს.
 
სერტიფიცირების ჩატარებასა და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემას უზრუნველყოფს მხოლოდ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი.
 
2018 წლიდან დღემდე ცენტრმა უზრუნველყო 113 ტექნიკოსის სერტიფიცირიება.
15.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან ერთად, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტს ახორციელებს, რომელიც ფერმერთათვის სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარებას გულისხმობს.
 
კახეთის მხარეში მარცვლოვანი კულტურის, კერძოდ, „ხორბლის მაღალი, ხარისხიანი და მყარი მოსავლის მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ” ტრენინგი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, თამარ ალადაშვილმა გახსნა, რომელმაც ფერმერთათვის დაგეგმილი სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგებისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. 
 
ტრენინგის გახსნას ესწრებოდა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს უფროსი ილია თამარაშვილი, რომელმაც ფერმერებთან საუბრისას ხაზი გაუსვა ქვეყანაში ხორბლის ხარისხის, მისი მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების, მოსავლის აღება-დაბინავების საკითხის მნიშვნელობას სოფლის მეურნობის განვითარებისთვის.
 
ტრენინგის დასასრულს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ფერმერებს შორის საუბარი კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.
 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრძელებს სხვადასხვა სახის აგრარული და გარემოსდაცვითი აქტივობების განხორციელებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
13.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობით, იწყებენ საგანმანათლებლო ახალგაზრდული ტელეპროგრამების სერიას „დიდი დასვენება“. ტელეპროგრამა ეფუძნება ვიდეო-თამაშს კლიმატის ცვლილების შესახებ „მისია 1.5“, რომელიც UNDP-ის ინიციატივით შეიქმნა და კლიმატის ცვლილების შესახებ განათლებას ემსახურება. თამაშის მონაწილეები ეცნობიან კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს, ეძებენ გამოსავალს და ცდილობენ, გლობალური დათბობა 1.5 გრადუსი ცელსიუსის ფარგლებში შეინარჩუნონ.

„განათლებას შეუძლია შექმნას იმის წინაპირობა, რომ მომავალმა გადაწყვეტილების მიმღებებმა მწვანე და მდგრადი განვითარების გზა აირჩიონ“, - განაცხადა UNDP-ის ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა. „მისია 1.5 თამაშია, მაგრამ კლიმატის ცვლილება თამაში როდია. თუ ახალგაზრდები კლიმატურ საფრთხეებს გააცნობიერებენ და სწორ გადაწყვეტილებებს ჯერ ვირტუალურ სივრცეში მიაგნებენ, შანსი გაგვიჩნდება, რომ კლიმატის ცვლილების კატასტროფას რეალურ სამყაროშიც გავუმკლავდეთ“.

“მისია 1.5 კარგი საშუალებაა, რეალურად იქნეს აღქმული გამოწვევა, რომლის წინაშეც ვდგავართ,” - აღნიშნა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა. “თამაშით ცოდნის მიღება ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდია იმისთვის, რომ ცოდნა რეალურ ქმედებაში გადაიზარდოს, ხოლო კაცობრიობამ კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას“.

ტელეპროგრამა დიდი დასვენება გადის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საგანმანათლებლო პროექტის, ტელესკოლის ეთერში, რომელიც პანდემიის შედეგად ონლაინ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა. ტელესკოლის საქმიანობა სასწავლო წლის დასრულების შემდეგაც არ შეწყვეტილა. ზაფხულის არდადეგების პერიოდში ტელესკოლა სხვადასხვა კლასგარეშე საგანმანათლებლო პროგრამას, მათ შორის „დიდ დასვენებას“ შესთავაზებს მაყურებელს.

„დიდი დასვენება“ ახალგაზრდებს გასართობი ფორმით გააცნობს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საფრთხეებს და მათი დაძლევის გზების შესახებ მოუყვება. პროგრამის ექვს გამოშვებაში საუბარი იქნება ისეთ საკვანძო საკითხებზე, როგორიცაა განახლებადი ენერგია, მწვანე ეკონომიკა, მდგრადი ტრანსპორტი, კლიმატური კატასტროფები, მდგრადი სოფლის მეურნეობა და ბუნების დაცვა. პროგრამის ახალგაზრდა წამყვანი მაყურებელთან ერთად ითამაშებს მისია 1.5-ს და იმ გადაწყვეტილებებს აღმოაჩენს, რომლებიც გლობალური ტემპერატურის ზრდას შეაჩერებენ.

„დიდი დასვენება“ ტელესკოლის ეთერში ივნისსა და ივლისში გავა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის YouTube არხზე განთავსდება.

ტელეპროგრამა გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საავტორო პროექტია, რომელიც კრეატულ ჯგუფ „დემლაბთან“ თანამშრომლობით ხორციელდება.

მისია 1.5

მისია 1.5 UNDP-ის გლობალური საინფორმაციო კამპანიაა, რომლის მიზანია კლიმატის ცვლილების შესახებ მსოფლიოს ქვეყნების მოქალაქეებსა და მთავრობებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა. კამპანია საშუალებას მისცემს მილიონობით ადამიანს ხმა მიაწვდინონ თავიანთ მთავრობებს და კლიმატის ცვლილების შეჩერების გზებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრი გამოთქვან.

კამპანიის ფარგლებში შეიქმნა ვებგვერდი და მობილური თამაში, რომელშიც მოთამაშე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემქმნელის როლს მოირგებს. თამაშის დასრულების შემდეგ, მოთამაშეს შესაძლებლობა ეძლევა ხმა მისცეს კლიმატის ცვლილების დაძლევის იმ ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც ის საჭიროდ მიიჩნევს. შედეგები გაეგზავნება ქვეყნების მთავრობებს, რომელთაც ხშირად ხელი არ მიუწვდებათ სანდო ინფორმაციაზე იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს მათი ქვეყნის მოსახლეობა კლიმატის ცვლილებაზე.

საქართველო ერთ-ერთი პირველია UNDP-ის მსოფლიო წარმომადგენლობებს შორის, რომლებმაც ამ გლობალურ კამპანიაში ჩართვის სურვილი გამოთქვეს. „მისია 1.5“ ქართულად ითარგმნა და 2020 წლის მაისიდან ხელმისაწვდომია თამაშის ქართველი მონაწილეებისთვის.

საქართველო და კლიმატის ცვლილება

მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველო აქტიურად ჩართულია კლიმატის ცვლილების დაძლევის საქმეში. პარიზის შეთანხმების ფარგლებში, ქვეყანამ აიღო ეროვნული ვალდებულებები სათბური აირების გაფრქვევის შემცირებაზე. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობა UNDP-თან ერთად ახორციელებს 72 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროგრამას, რომელიც კლიმატური კატასტროფების რისკის შემცირებას და მოსახლეობის წყალდიდობებისგან და სხვა კლიმატური საფრთხეებისგან დაცვას ემსახურება. ინიციატივა ხორციელდება კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) და შვედეთისა და შვეიცარიის მთავრობების ხელშეწყობით.

საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირება კლიმატის ცვლილების შესახებ ამ ფართომასშტაბიანი შვიდწლიანი პროგრამის მნიშვნელოვანი შემადგენელია. ამ მხრივ, UNDP აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან.
 
09.07.2020
“ეკოლიდერთა სკოლაში” სასწავლო პროცესი გრძელდება. გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის პროგამული ვებინარი ფოტოგრაფმა თეიმურაზ პოპიაშვილმა ჩაატარა, რომელმაც ველური ბუნების ფოტოგრაფიის შესახებ ისაუბრა. 
 
მომხსენებელმა ფოტოგრაფიაში ბუნების სიყვარულის მნიშვნელობაზე და ცხოველების, ფრინველების უსაფრთხოების დაცვაზე ისაუბრა. ასევე თეიმურაზ პოპიაშვილმა ეკოლიდერებს გაუზიარა საკუთარი გამოცდილება ფოტოს გადაღების დროს უსაფრთხოების დაცვისა და გარკვეული წესების გათვალისწინების აუცილებლობაზე. ეკოლიდერთა სკოლის მოსწავლეებმა ფოტოგრაფს ფოტოაპარატის შერჩევისა და ბუნებაში ფოტოების გადაღების დროს განათების შერჩევის შესახებაც დაუსვეს კითხვები.
 
ეკოლიდერთა სკოლის პროგრამული ვებინარის მეორე მომხსენებლმა, “საბუკო” საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის დირექტორმა ნათია ჯავახიშვილმა ეკოლიდერებს მიმდინარე კონსერვაციული პროექტები გააცნო და მათ მნიშვნელობაზე ისაუბრა. განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ბექობის არწივის კონსერვაციულ პროექტზე, რომლის მიზანს წარმოადგენს ბექობის არწივის ქართული პოპულაციის გაზრდა. ეკოლიდერები ყველაზე მეტად პროექტის განხორციელების პროცესით და ბექობის არწივის კონსერვაციული სამუშაოების სპეციფიკით დაინტერესდნენ. 
 
ეკოლიდერთა სკოლა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამაა, რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისათვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლებაა.
07.07.2020

„ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს” (EUWI+) პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის მომზადებაზე, რომლის თემატურ რეზიუმეს გთავაზობთ  ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
 
სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით და შეავსოთ მოცემული კითხვარი: https://cutt.ly/ToBhpue
07.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) პროექტის „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ - პროგრამის ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში,მდინარე ლაგოდეხის ხევი მოინახულა.

მდინარე ლაგოდეხის ხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაიმართა, სადაც ცენტრის დირექტორმა საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების და დაგეგმილი ღონისძიებების პროცესში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობისა და შესაძლებლობების გაძლიერების თაობაზე ისაუბრა. შეხვედრაზე მან ასევე ყურადღება გაამახვილა პროექტის მიზნებზე, ამოცანებზე და აღნიშნულ მდინარეზე დაგეგმილ ღონისძიებებზე.

შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სანდრო შავლაყაძე ესწრებოდა, რომელმაც მზაობა გამოხატა პროექტის განხორციელების ხელშეწყობისათვის.

პროექტი “კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში”, რომლის საერთო ბიუჯეტი 74 მილიონი აშშ დოლარია, 7 წლის განმავლობაში განხორციელდება და მიზნად ისახავს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირებას, ადრეული შეტყობინების სისტემის განვითარებას და მრავალმხრივი საფრთხეების მართვის ეფექტიანი ეროვნული სისტემის დანერგვას. პროექტი თანადაფინანსებულია კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), შვედეთის მთავრობისა და საქართველოს მთავრობის მიერ და მის განხორცილებას  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) უზრუნველყოფს.
 
06.07.2020
დაცული ტერიტორიების განვითარების საუკეთესო ამერიკული გამოცდილების გაზიარების ტრენინგები წარმატებით დასრულდა.
 
ტრენინგის „დაცული ტერიტორიების ინტეგრირებული მმართველობის და მართვის საორიენტაციო საფუძვლები“ 30 მონაწილეს სერტიფიკატები გადაეცათ.
 
ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან (USAID) პარტნიორობით, აშშ-ის შინაგანი დეპარტამენტის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების პროგრამის წარმომადგენელმა პაატა შანშიაშვილმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის, ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები გადაამზადეს.
 
ტრენინგის მონაწილეებს სერტიფიკატები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეებმა, იური ნოზაძემ და ხატია წილოსანმა, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მისიის დირექტორმა, პიტერ ვებლერმა და აშშ-ს შინაგანი დეპარტამენტის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების პროგრამის წარმომადგენელმა, პაატა შანშიაშვილმა გადასცეს.
 
ღონისძიება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, კავკასიაში პირველ დაცულ ტერიტორიაზე გაიმართა.
02.07.2020

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ეკატერინე ბენდელიანმა “ეკოლიდერთა სკოლის” მონაწილეებისთვის ვებინარი თემაზე - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები ჩაატარა.

ვებინარზე მომხსენებელმა ვრცლად ისაუბრა ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ეფექტური ურთიერთობის ნაბიჯებზე, სტრატეგიულ დაგეგმვაზე, როგორც გადაწყვეტილების მიღებაზე - სად გინდა იყო მომავალში (მიზანი) და როგორ უნდა მიაღწიო იქამდე (სტრატეგია). ეკატერინე ბენდელიანმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ამ მიმართულებით ორგანიზაციების მიერ სტრატეგიული გეგმვის არსებობის მნიშვნელობაზე, რომელიც პროაქტიულად განსაზღვრავს ორგანიზაციის მიმართულებას, რომ თავიდან იქნეს აცილებული “დინების მიყოლა” და საქმიანობის რუტინული განმეორება.

ეკოლიდერთა სკოლის მოსწავლეები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ ცენტრის მიერ მიმდინარე და დაგეგმილი გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების დაგეგმვის პროცესით.ასევე ვებინარზე ეკოლიდერებმა სიმულაციური სავარჯიშო ჯგუფურად შეასრულეს.

ვებინარის დასკვნითი ნაწილი კი კითხვა - პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა.

ეკოლიდერთა სკოლა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამაა, რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისათვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. ეკოლიდერთა სკოლაში პროგრამული ონლაინ სემინარები ერთი თვის განმავლობაში ჩატარდება, რომლის მიზანია ახალგაზრდებს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა, როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ასპექტების გათვალისწინებით, აქტუალურ და საინტერესო გარემოსდაცვით საკითხებზე.
 
 

29.06.2020

“ეკოლიდერთა სკოლაში” სასწავლო პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობს. გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის პროგამული ვებინარები მიმდინარეობს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც კლიმატის ცვლილებისა და ატმოსფერული ჰაერის პოლიტიკა, ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა და დაცვის მექანიზმები.

 

კლიმატის ცვლილებაზე ეკოლიდერებთან ვებინარს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის გარემოსა და კლიმატის დეპარტამენტის უფროსი ნინო თხილავა უძღვებოდა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა  კლიმატის ცვლილებასა და მის უარყოფით შედეგებზე, ადამიანის როლზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე. ასევე, ისაუბრა მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებების მნიშვნელობაზე და სახელმწიფოს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებზე. ეკოლიდერთა სკოლის წარმომადგენლებმა ინფორმაცია მიიღეს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის მიდგომებსა და მექანიზმებზე. 

 

ეკოლიდერთა სკოლის პროგრამული ვებინარის მეორე მომხსენებლმა,  NACRES -ის გამგეობის წევრმა კახა არცივაძემ საქართველოს ბიომრავალფეროვნების როლზე, კონსერვაციასა და ბიომრავალფეროვნების  დაცვის მექანიზმებზე ისაუბრა. ეკოლიდერების ინტერესი საქართველოში არსებული ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობასა და მიმდინარე ღონისძიებებს ეხებოდა. მოხსენების შემდეგ დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. 

 

ეკოლიდერთა სკოლაში პროგრამული ონლაინ სემინარები ერთი თვის განმავლობაში ჩატარდება, რომლის მიზანია ახალგაზრდებს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა, როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ასპექტების გათვალისწინებით, აქტუალურ და საინტერესო გარემოსდაცვით საკითხებზე. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო საგანმანათლებლო ღონისძიებებს კვლავაც დისტანციურად განაგრძობს. 

 
26.06.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ეკოლიდერთა სკოლაში სწავლა დაიწყო.
 
სასწავლო კურსი ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა გახსნა და ყურადღება გაამახვილა ეკოლიდერთა სკოლაში მონაწილეთა შესაძლებლობაზე, თანამედროვე სწავლების მეთოდებით გაიღრმავონ ცოდნა გარემოსდაცვით სფეროში, გაეცნონ  სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და საპასუხო ქმედებებს, შეიძინონ თანამოაზრეები და მათთან ერთად პრაქტიკაში განახორციელონ საინტერესო პროექტები, აქტიურად ჩაერთონ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მომავალ ღონისძიებებში.
 
ეკოლიდერთა სკოლაში მონაწილეეები შეირჩა კონკურსის საფუძველზე, სადაც 3 კვირის განმავლობაში  სხვადასხვა გარემოსდაცვით თემაზე გაიმართება დისტანციური შეხვედრები, ონლაინ სემინარები. ეკოლიდერები კვალიფიციური ადამიანიების დახმარებით გაეცნობიან პლანეტის თანამედროვე გამოწვევებს და იმსჯელებენ პრობლემების გადაჭრის გზებზე, მიიღებენ ცოდნას გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ, განივითარებენ კრიტიკული აზროვნების, საკუთარი მოსაზრების დაცვისა და გუნდური მუშაობის უნარებს.
 
ეკოლიდერთა სკოლა  გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწალო პროგრამაა, რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისათვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს.
 
სასწავლო კურსის დამთავრების შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ საქართველოს ბიომრავალფეროვნების როლი და გაეცნობიან ბიომრავალფეროვნების  დაცვის მექანიზმებს, მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას გარემოსდაცვითი კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, გაეცნობიან გარემოსდაცვითი პროფესიების მნიშვნელობასა და პერსპექტივებს.
 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნოების სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო საგანმანათლებლო ღონისძიებებს კვლავაც დისტანციურად განაგრძობს.
 
24.06.2020
 
„ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს” (EUWI+) პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის მომზადებაზე.
 
  • გთავაზობთ გეგმის თემატურ რეზიუმეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
  • გთხოვთ, დააფიქსიროთ თქვენი აზრი წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით და შეავსოთ მოცემული კითხვარი - https://cutt.ly/Fu3O083
23.06.2020
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Displaying results 25-36 (of 685)

Latest news