გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტის „მედია გარემოსთვის“ -  ფარგლებში  მედიაკონკურსი ჩატარდა. 
29.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით დოკუმენტის -,,გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის: - საქართველოს ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“ - განახლების შესახებ  სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.
28.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში  “ეკოლიდერთა სკოლაში” სწავლა გრძელდება.
25.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში მემაცივრე-ტექნიკოსების სასერტიფიკატო პროგრამის სწავლება  მიმდინარეობს. 
ტრენინგი მოიცავს, როგორც სამაცივრე-ჰაერის კონდიცირების სისტემების მომსახურების ტექნიკურ და გარემოსდაცვით თემებს, ასევე იმ საკანონმდებლო/მაგრეგულირებელ საკითხებს, რომელთა ცოდნაც მნიშვნელოვანია ამ სფეროში მომსახურე ტექნიკოსებისთვის. 
24.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის გარემოსდაცვითი კამპანიის ფარგლებში თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში შეხვედრა გაიმართა.
სტუდენტებს ცენტრის განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი ნატა სულთანიშვილი და ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ბუაჩიძე შეხვდნენ.
სემინარზე ნუგზარ ბუაჩიძე სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ვერცხლისწყლის მნიშვნელობაზე, მის გავრცელებასა და ადამიანზე ვერცხლისწყლის ზემოქმედებით გამოწვეულ შედეგებზე ესაუბრა.  შეხვედრაზე ასევე მინამატას კონვენციით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს დაეთმო ყურადღება. 
21.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის მოსწავლეები სტუმრობდნენ.
18.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში  “ეკოლიდერთა სკოლაში” სწავლა გრძელდება.
17.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კიდევ 13 ადამიანმა გაიარა გარემოსდაცვითი მმართველის კურსი. 
14.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში საბავშვო წიგნის “თავგადასავალი ლაგოდეხის ტყეში ” პრეზენტაცია გაიმართა.
11.11.2016
2017 წლის 1 იანვრიდან, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, ყველა ტექნიკოსს, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებს, ეკისრება სერტიფიცირების ვალდებულება.
10.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში  “ეკოლიდერთა სკოლაში” სწავლა გრძელდება.
10.11.2016
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კვლავ გრძელდება სასწავლო კურსის “გარემოსდაცვითი მმართველი” სწავლება. 
07.11.2016
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Displaying results 421-432 (of 680)

Latest news