გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამა „ეკოლიდერთა სკოლა” სასწავლო პროცესის შემაჯამებელ კვირეულს შემეცნებითი ტურებით აგრძელებს. ონლაინ სემინარების შემდეგ, რომელიც 3 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდები ალგეთის ეროვნულ პარკსა და საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში იმყოფებოდნენ.

ალგეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში, ეკოლიდერებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობისა და მიზნების შესახებ. თეორიულ სწავლებასთან ერთად, მოეწყო ეკოტური დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ეკოლიდერები უშუალოდ გაეცნენ ალგეთის ეროვნული პარკის ეკოსისტემის შემადგენელ კომპონენტებს და იქ არსებულ იშვიათ და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს. მოსწავლეებმა, სასწავლო პროგრამასთან ერთად, ეკოტურისტული ატრაქციონი, თოკების პარკი მოინახულეს.
გასვლითი ტურის ფარგლებში, ბიომრავალფეროვნების შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით, ახალგაზრდებს სასწავლო ტური საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში ჩაუტარდათ, სადაც მცენარეთა კოლექციების შექმნის პრინციპებს, ბოტანიკური ბაღის დაარსების ისტორიასა და საქმიანობას გაეცნენ.

„ეკოლიდერთა სკოლა” გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამაა, რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისათვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლებაა. სემინარები ახალგაზრდებს აძლევს ცოდნას აქტუალურ და საინტერესო გარემოსდაცვით საკითხებზე, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ასპექტების გათვალისწინებით.

„ეკოლიდერთა სკოლაში” მონაწილეობენ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები საქართველოს ყველა რეგიონიდან, რომლებმაც ორეტაპიან კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა და შერჩეულ იქნებ როგორც პროექტის გამარჯვებული ეკოლიდერები. პროგრამა წელს პირველად განხორციელდა და ყოველწლიურად ჩატარდება.
 
17.08.2020
გარემოსდაცვითი მმართველობის და კანონმდებლობის აღსრულების გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულირების შესახებ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება.
პროგრამის ფარგლებში, შეხვედრა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან გაიმართა, რომელსაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შიოშვილი დაესწრნენ.
იური ნოზაძემ შეხვედრაზე გარემოს დაცვის კუთხით არსებულ ახალ საკანონმდებლო ბაზაზე და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მინისტრის მოადგილემ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ტყის კოდექსზე და მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებებზე, რომელიც ქვეყანაში ახალ გარემოსდაცვით სისტემას ქმნის.
გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, ზედამხედველობის კონტროლის, ბიომრავალფეროვნების და ნარჩენების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, ტრენინგი ხელს შეუწყობს ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაძლიერებას და იმ ვალდებულებების განხორციელებას, რაც მუნიციპალიტეტების დონეზე რეგულირდება.
ტრენინგები ქვეყნის მასშტაბით წლის ბოლომდე გაიმართება. მას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები გაუძღვებიან და მონაწილეებს, თეორიულ ინფორმაციასთან ერთად, პრაქტიკულ გამოცდილებას გაუზიარებენ.
14.08.2020
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის სასწავლო პროგრამის „ეკოლიდერთა სკოლა“ ფარგლებში, მოსწავლეები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს, ნინო თანდილაშვილს შეხვდნენ.

მინისტრის მოადგილემ ეკოლიდერებს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განხორციელებული გარემოსდაცვითი რეფორმები, პროექტები და საკანონმდებლო ინიციატივები გააცნო. „ეკოლიდერთა სკოლის“ მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ, მათთვის საინტერესო კითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიეღოთ. გარემოსდაცვითი სასწავლო პროგრამის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ როგორც ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომებით და ტყის ახალი კოდექსით, ასევე, გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის, ჰაერის ხარისხის და ბიომრავალფეროვნების საკითხებით.

შეხვედრის შემდეგ, „ეკოლიდერთა სკოლის“ მოსწავლეებმა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში, წყლის ხარისხის დადგენის მიზნით, თავად განახორციელეს ქიმიური ანალიზები, მონაწილეობა მიიღეს მაკროუხერხემლოების იდენტიფიკაციის პროცესში. გაეცნენ ატმოსფერულ ჰაერში და ნიადაგში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგის პროგრამას.

„ეკოლიდერთა სკოლა” გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამაა, რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისათვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლებაა. სემინარები ახალგაზრდებს აძლევს ცოდნას აქტუალურ და საინტერესო გარემოსდაცვით საკითხებზე, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ასპექტების გათვალისწინებით.

„ეკოლიდერთა სკოლაში” მონაწილეობენ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები საქართევლოს ყველა რეგიონიდან, რომლებმაც ორეტაპიან კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა და შერჩეულ იქნენ როგორც პროექტის გამარჯვებული ეკოლიდერები.

პროგრამა წელს პირველად განხორციელდა და ყოველწლიურად ჩატარდება.
14.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულირების შესახებ ტრენინგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო.

სწავლების ფარგლებში, პირველი შეხვედრები ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში გაიმართა. ტრენინგების მიზანია, ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაძლიერებას და იმ ვალდებულებების შესრულებას, რაც მუნიციპალიტეტების დონეზე რეგულირდება. განსაკუთრებული აქცენტი ეთმობა სამართლებრივ ბაზას, რომელიც ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ზედამხედველობა და კონტროლი, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები, ნარჩენების მართვა და სხვა.

შეხვედრებში მონაწილეობდნენ ლაგოდეხის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტების, საკრებულოების და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები, რომელთა საქმიანობა გარემოსდაცვითი რეგულაციების აღსრულებასთანაა დაკავშირებული.

ტრენინგები მუნიციპალიტეტის დონეზე წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ტრენინგებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები გაუძღვებიან და მონაწილეებს, თეორიულ ინფორმაციასთან ერთად, პრაქტიკულ გამოცდილებას გაუზიარებენ.


იხ.გალერეა
11.08.2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, მარტვილისა და ოკაცეს კანიონების ადმინისტრაციის გიდების, რეინჯერებისა და ვიზიტორთა მომსახურების სპეციალისტებისთვის, პირველადი სამედიცინო დახმარების საკითხებზე ტრენინგები ჩატარდა.

კურსი მოიცავდა თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით სხვადასხვა გადაუდებელ სიტუაციაში, პირველადი სამედიცინო დახმარების სწრაფად და სწორად გაწევის სწავლებას. ტრენინგი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ანატომიური კვლევების ცენტრის დირექტორმა, ნეიროქირურგიის და პირველადი სამედიცინო დახმარების სერტიფიცირებულმა ტრენერმა, კონსტანტინე ჩუტკერაშვილმა ჩაატარა, შედგებოდა როგორც თეორიული, ისე მულტიფუნქციურ მანეკენებსა და სიმულატორებზე შესრულებული პრაქტიკული მეცადინეობებისაგან, ასევე ფოკუსირებული იყო რეინჯერების სამუშაოს სპეციფიკის მიხედვით გათვალისწინებული პირველადი დახმარების თემატიკაზე და მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა, საველე პირობებში გულ-ფილტვის არაპირდაპირი მასაჟი, სისხლდენის შეჩერება, თავისა და ხერხემლის ტრავმების, მწერისა და ქვეწარმავლის ნაკბენის პირველადი მკურნალობა და დაშავებულის სწორი ტრანსპორტირება.

იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების - სათაფლიას და პრომეთეს, ასევე მარტვილისა და ოკაცეს კანიონების ადმინისტრაციის გიდების, რეინჯერებისა და ვიზიტორთა მომსახურების სპეციალისტებსთვის გამართული ტრენინგების ფარგლებში, სულ, 60 თანამშრომელი გადამზადდა. სწავლების მიზანია დაცული ტერიტორიების წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაძლიერება პირველადი სამედიცინო დახმარების მიმართულებით. აღნიშნული ტრენინგი მნიშვნელოვანია როგორც თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ისე ვიზიტორების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობამ 1 200 000 მიაღწია.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება, კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადება სხვადასხვა მიმართულებით, რაც ხელს შეუწყობს მათი საქმიანობის და მოვალეობების წარმატებით შესრულებას.

იხ.გალერეა

09.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ღვინის მწარმოებელთა ხელშეწყობის პროექტს ახორციელებს. პროექტი მეღვინეებისთვის სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარებას გულისხმობს და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად.

ღვინის მწარმოებელთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, შიდა ქართლის რეგიონში, ატენის ხეობაში მცხოვრებ მეღვინეებთან შეხვედრა გაიმართა თემაზე „ადგილწარმოშობის ღვინოები და ხარისხი“.

შეხვედრაზე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ხატია წილოსანმა ყურადღება გაამახვილა ვაზის სერტიფიცირებული ნერგების ხელმისაწვდომობაზე და იმ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რომლითაც სახელმწიფო მეღვინეებს ეხმარება. მეღვინეებს შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ნუგზარ სამხარძეც ესაუბრა, რომელმაც ხაზი გაუსვა შიდა ქართლის რეგიონში არსებულ ადგილწარმოშობის უნიკალური ჯიშების შემდგომ გაფართოებსა და გავრცელების საკითხებს, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონიში ტურიზმის განვითარებას.

შეხვედრის ფარგლებში, სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, სურსათის და ღვინის ეროვნული სააგენტოების წარმომადგენლებმა ვენახის გაშენება-მოვლიდან საბოლოო პროდუქტამდე გასავლელი პროცესი მიმოიხილეს. ადგილობრივმა მეღვინეებმა, რომლებიც „ატენურის“ ღვინის სახეობას აწარმოებენ, სამინისტროს წარმომადგელებისგან მიიღეს დეტალური ინფორმაცია „ატენურის“ მიკროზონის თავისებურებების, ჯიშების ტექნოლოგიური პოტენციალის, მარნის ჰიგიენისა და მოწყობილობების, დაავადებების, ეტიკეტირების, შენახვის პირობების, სერტიფიცირების და ექსპორტის შესახებ.

ღონისძიების დასასრულს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ბაზაზე მოყვანილი ყურძნის ქართლის ჯიშების წარდგენა და ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა.

ატენის ხეობაში გამართულ შეხვედრას ღვინის მწარმოებელი 20-ზე მეტი ადგილობრივი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა.
07.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან ერთად, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტს ახორციელებს, რომელიც ფერმერთათვის სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარებას გულისხმობს.

ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსმა, ცოტნე სამადაშვილმა ფერმერებს მარცვლოვან კულტურებისთვის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების და პრაქტიკაში დანერგვის საკითხები გააცნო.

ტრენინგები ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა. ფერმერებმა მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს. ტრენინგის მონაწილეებმა გამოცდილება გააზიარეს ხორბლის დათესვამდე ნიადაგის მოსწორების, ასევე, ნაკვეთების საჰაერო შეწამვლის შესახებ და იმ საკითხებზე გაამახვილეს ყურადღება, რაც მათ მუნიციპალიტეტებშია პრიორიტეტული.

ტრენინგები კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა, სადაც 123 ფერმერი მონაწილეობა.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა კახეთის რეგიონში „ხორბლის მაღალი, ხარისხიანი და მყარი მოსავლის მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიები” შესახებ ტრენინგები დაასრულა. ცენტრი აგრძელებს სხვადასხვა სახის აგრარული და გარემოსდაცვითი აქტივობების განხორციელებას. დაგეგმილია ტრენინგები და გადამზადების კურსები კაკლოვანი კულტურების და მეფუტკრეობის შესახებ, რომელიც სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და იმერეთში ჩატარადება.
06.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, პროექტის „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ” ფარგლებში, შემაჯამებელი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, რომელიც შვიდწლიანი პროგრამისთვის შერჩეულ ყველაზე მოწყვლად ათ მუნიციპალიტეტში შედის.

შეხვედრის მონაწილეებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს პროექტის „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ”, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ადრეული შეტყობინების სისტემის გაფართოებას, ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხეების მართვის ეროვნული სისტემის დანერგვას და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული საფრთხეების რისკფაქტორების შემცირებას. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი კატასტროფების გამოწვევ მიზეზებსაც.

გარემოსდაცვითი ინფრომაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, თამარ ალადაშვილმა ვრცლად ისაუბრა ცნობიერების ამაღლებასა და ბუნებრივ კაფასტროფებთან დაკავშირებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩართულობის მნიშვნელობაზე.

შეხვედრისას მონაწილეებმა აღნიშნული მიმართულეებით უკვე განხორციელებულ აქტივობებზე გაამახვილეს ყურადღება და გამოთქვეს მზაობა, სამომავლოდაც ჩაერთონ დაგეგმილ ღონისძიებებში, ვინაიდან გარემოსდაცვითი თემები მოსწავლეებში ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევს.

პროგრამა „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ საქართველოს და შვედეთის მთავრობების, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარეობის. პროექტის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს.
02.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების - სათაფლიას და პრომეთეს ადმინისტრაციის გიდების, რეინჯერებისა და ვიზიტორთა მომსახურების სპეციალისტებისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების საკითხებზე ტრენინგები ჩატარდა.

კურსი, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ანატომიური კვლევების ცენტრის დირექტორი, ნეიროქირურგი და პირველადი სამედიცინო დახმარების სერტიფიცირებული საერთაშორისო ტრენერი კონსტანტინე ჩუტკერაშვილი უძღვებოდა, მოიცავდა სხვადასხვა გადაუდებელ სიტუაციაში პირველადი სამედიცინო დახმარების სწრაფად და სწორად გაწევის სწავლებას. ტრენინგი შედგებოდა როგორც თეორიული, ისე მულტიფუნქციურ მანეკენებსა და სიმულატორებზე შესრულებული პრაქტიკული მეცადინეობებით. სასწავლო კურსი ფოკუსირებული იყო რეინჯერების სამუშაოს სპეციფიკის მიხედვით გათვალისწინებული პირველადი დახმარების თემატიკაზე და მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საველე პირობებში გულ-ფილტვის არაპირდაპირი მასაჟი, სისხლდენის შეჩერება, თავისა და ხერხემლის ტრავმების, მწერისა და ქვეწარმავლის ნაკბენის პირველადი მკურნალობა და დაშავებულის სწორი ტრანსპორტირება.
აღნიშნული ტრენინგი მნიშვნელოვანია როგორც თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ისე ვიზიტორების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. გასულ წელს, დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობამ 1 200 000 მიაღწია. ტურისტების რაოდენობით იმერეთის მღვიმეები გამოირჩეოდა.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერება, კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადებაა, რაც ხელს შეუწყობს მათზე დაკისრებული მოვალეობების წარმატებით განხორციელებას. სამინისტროს და სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებებისთვის ცენტრში დაგეგმილია ტრენინგები, რომელიც ეტაპობრივად განხორციელდება.
31.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით, ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, ყვარელის, სიღნაღისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში „ხორბლის მაღალი, ხარისხიანი და მყარი მოსავლის მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ” ტრენინგები გაიმართა.

ტრენინგის ფარგლებში სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსმა ცოტნე სამადაშვილმა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილა, როგორიცაა ქვეყანაში ხორბლის, როგორც სტრატეგიული კულტურის ხელშეწყობა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მოსავლის ხარისხის გაუმჯობესება, რაოდენობის ზრდა და მისი განვითარების ყველა ფაზაზე ხორბლის ჯიშის შერჩევა მოსავლის აღება-დაბინავებამდე.

ფერმერებმა მათთვის საინტერესო კითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს.

ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება, ფერმერთათვის სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარებას მოიცავს და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად.
29.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ” მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა სენაკისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც შვიდწლიანი პროგრამისთვის შერჩეულ ყველაზე მოწყვლად ათ მუნიციპალიტეტში შედის.

შეხვედრები მიზნად ისახავდა პროექტის ფარგლებში სენაკსა და სამტრედიაში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული და ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და პროექტის გაცნობას, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ადრეული შეტყობინების სისტემის გაფართოვებას, ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხეების მართვის ეროვნული სისტემის დანერგვას და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული საფრთხეების რისკ-ფაქტორების შემცირებას.

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების რისკისა და ზიანის შემცირების ღონისძიების ეფექტიანობა დამოკიდებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების დონეზე, რომელშიც აქტიურად უნდა ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, საგანმანათლებლო ორგანიზაციები და მოწყვლადი ტერიტორიის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ შვიდ საფრთხეზე, რომელსაც პროგრამა მოიცავს, კერძოდ, გვალვა, სეტყვა, წყალდიდობა, ღვარცოფი, მეწყერი, ხანძარი და ძლიერი ქარი. მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების დროს საჭირო რეაგირების ღონისძიებებზე და აღდგენის ფაზაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვის მნიშვნელობაზე.

საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ.
პროგრამა „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) შვედეთის მთავრობის, საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარეობის. პროექტის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს.
28.07.2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან ერთად, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტს ახორციელებს.

პროექტი ფერმერთათვის სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარებას გულისხმობს და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად.

ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, კახეთის მხარეში, კერძოდ, გურჯანიის, ლაგოდეხისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში ტრენინგები „ხორბლის მაღალი, ხარისხიანი და მყარი მოსავლის მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ” ჩატარდა.

ტრენინგების ფარგლებში, ყურადღება გამახვილდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: ქვეყანაში ხორბლის ხარისხი, მისი მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მოსავლის აღება-დაბინავება. ფერმერებმა მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სხვადასხვა სახის აგრარულ და გარემოსდაცვით აქტივობებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს.
 

24.07.2020
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Displaying results 37-48 (of 710)

Latest news