საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განახლებულ ვერსიაზე. 
 
კანონპროექტზე მუშაობა დაიწყო 2013 წელს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.  2018 წელს ჩატარებული  საჯარო განხილვის შემდგომ წარმოდგენილი კომენტარები და შენიშვნები,  შეძლებისდაგვარად, აისახა კანონპროექტში. 
 
„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი შემუშავდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისათვის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისა და ევროპის ბუნების დაცვის პოლიტიკასთან საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზების მიზნით.
 
„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის კონკრეტული მიზნებია უზრუნველყოს:
ველური მცენარეებისა და გარეული ცხოველების სახეობების დაცვა და ხანგრძლივვადიანი შენარჩუნება;
ჰაბიტატების დაცვა და შენარჩუნება ზურმუხტის ქსელის განვითარებისა და საერთაშორისო ქსელებში ჩართული დაცული ტერიტორიების შექმნის გზით;
ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის რეგულირება ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას აღნიშნულ სახეობებს;
გენეტიკურ რესურსებზე და მასთან დაკავშირებულ ტრადიციულ ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა და მათი გამოყენებით მიღებული სარგებლის სამართლიანი განაწილება.
 
დაინტერესებულ პირებს გამოქვეყნებული პროექტის შესახებ შენიშვნებისა და მოსაზრებების  წარმოდგენა შეუძლიათ არაუგვიანეს 2019 წლის 8 ნოემბრისა შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე:

Teona.karchava@mepa.gov.ge და Mariam.sulkhanishvili@mepa.gov.ge.

საჯარო განხილვა გაიმართება 2019 წლის 18 ნოემბრის კვირაში. განხილვის თარიღი, დრო და ადგილი დაზუსტდება მოგვიანებით.

საქართველოს კანონი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ
23.10.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით  გაიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული „2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტის” საჯარო განხილვა. 

 

შეხვედრა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა გახსნა, რომელმაც მადლობა გადაუხადა დამსწრე საზოგადოებას საჯარო განხილვაში მონაწილეობისათვის და მათ გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შემუშავებისა და ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

 

საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროების წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

 

შეხვედრის ფარგლებში დამსწრე საზოგადოებას წარედგინა ეროვნული მოხსენების პროექტი, რის შემდგომაც საჯარო განხილვა დისკუსიის ფორმატში გაგრძელდა და მონაწილეებმა გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები და შენიშვნები პროექტთან დაკავშირებით.

 

ეროვნული მოხსენება წარმოადგენს საქართველოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ მზადდება და მიზნად ისახავს გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირებას საქართველოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ. ეროვნული მოხსენების პროექტის ცალკეული თავები შემუშავდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა (ე.წ. მწვანე და გარემოზე ეკონომიკური სექტორების ზემოქმედების თავები) და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (წყლის რესურსების თავი) მხარდაჭერით.

 

ეროვნული მოხსენების დოკუმენტი მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა: გარემოს შემადგენელი ელემენტების მდგომარეობა, სხვა მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხები და რისკები, ეკონომიკის სექტორების ზემოქმედება გარემოზე და გარემოსდაცვითი მმართველობა. 

 
23.10.2019

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა დოკუმენტის - “განათლება მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის” წარდგენა დაინტერესუბულ მხარეებთან. 

შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა მიმართა და ისაუბრა ეროვნულ და გლობალურ კონტექსტში განათლების როლზე მდგრადი განვითარების მისაღწევად. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის, საქართველოს პარლამენტის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსებისა და განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წარმომადგენლები. 

შეხვედრის ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა დოკუმენტი, ხოლო პროექტის ექსპერტმა თეა სიფრაშვილმა გააცნო მათ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა.

შეხვედრის მონაწილეებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და შენიშვნები დოკუმენტთან დაკავშირებით და შეთანხმდენ სამომავლო თანამშრომლობაზე. 

დოკუმენტის “განათლება მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა'' შემუშავებას გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.

 
 
21.10.2019

გარემოსდაცვითი განათლების კვირეულის ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის  ორგანიზებით სკოლის მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები გაიმართა.

კვირეული კატასტროფების რისკის შემცირების და ადრეული შეტყობინებების შესახებ მოსწავლეთა ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებითა და მრავალფეროვანი შემეცნებითი აქტივობით გაიხსნა თბილისის ზოოპარკში. კვირეულის ფარგლებში ცენტრისა და სამინისტროს წარმომადგენლები ასევე შეხვდნენ თბილისისა და რეგიონების, როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლების 300-მდე მოსწავლებს და მათთვის საინტერესო გარემოსდაცვით თემებზე ესაუბრნენ. შეხვედრები შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლებები, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების წინაშე არსებული საფრთხეები, ნარჩენების მართვა და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პოლიტიკა. 

გარემოსდაცვითი განათლების კვირეული, რომელიც მიზნად გარემოსდაცვითი საკითხებისადმი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს, 1977 წლის გარემოსდაცვითი განათლების პირველი მთავრობათაშორისი კონფერენციის შემდეგ დაწესდა. პირველი გარემოსდაცვითი განათლების მთავრობათაშორისი კონფერენცია 1977 წლის 14 ოქტომბერს თბილისში, UNESCO-სა და UNEP-ის ორგანიზებით ჩატარდა  და გარემოსდაცვითი პრობლემების აღმოფხვრაში განათლების როლი განსაზღვრა.

გარემოსდაცვითი განათლება კომპლექსური სწავლებაა, რომელიც საზოგადოებაში გარემოსდაცვით შეგნებას, ღირებულებებს და უნარ-ჩვევებს აყალიბებს. მისი მთავარი მიზანი გარემოს მდგომარეობაზე ადამიანის ქმედების ზეგავლენის შესწავლა და კვლევა, გარემოსდაცვითი პრობლემებისა და მათი მოგვარების გზების, ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნების, დაცვისა და გაუმჯობესების საშუალებების ძიებაა.

 
18.10.2019

2019 წლის 21 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრის ჩათვლით, საინფორმაციო და საკონსულტაციო ხასიათიას სამი სემინარი ჩატარდება ზუგდიდის, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნციპალიტეტებში, სადაც განხილული იქნება ‘სამეგრელო 2-ის’, ‘რაჭა-ლეჩხუმისა’ და ‘სვანეთი-რაჭის’ ზურმუხტის ქსელში შემავალი ტერიტორიების მართვის გეგმები შემუშავება.

სემინარის მიზანია ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება კონსერვაციის მაღალი ინტერესის მქონე ადგილების თაობაზე, სადაც ვხვდებით დაცულ სახეობებსა და ჰაბიტატებს. ამ სემინარით იწყება თანამშრომლობა ადგილობრივ საზოგადოებასთან რეგიონების მდგრადი განვითარების კუთხით. ექსპერტები გააზიარებენ ცოდნასა და გამოცდილებას ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სოციალურ-ეკონომიკური გავლენის, ტრადიცუიული პროდუქციის ფასეულობი ზრდის, ეკოტურიზმის და სხვა საკითხების შესახებ.

უნდა აღინიშნოს, რომ სამივე ადგილი მდიდარი ტყის ჰაბიტატითა და მდელოებით, რომლებიც აქამდე არ შედიოდა სრულად ზურმუხტის ქსელში ან საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი. სამივე აღნიშნულ ადგილას  ბინადრობენ ძუძუმწოვრები, როგორებიც არიან დათვი, მგელი და ფოცხვერი, ისევე როგორც წავი და მრავალი სახის ღამურა. ზურმუხტის ქსელის ამ ადგილებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ე.წ. ‘კოსნერვაციის ხელსაყრელი სტატუსის’ შენარჩუნებაში ძირითადი დიდი ძუძუმწოვრების სახეობებისთვის.
სემინარში, რომელზეც განხილული იქნება კონსერვაციის კონკრეტული ღონისძიებები და შესაძლებლობები გრძელვადიანი თანამშრომლობისთვის, მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები, ზუგდიდის, ცაგერის, ამბროლაურის, ონის, მესტიის, ჩხოროწყუს, მარტვილის, ხონისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტების მერები, ასევე ადგილობრივი საზოგადოება.

ზურმუხტის ქსელის განვითარება საქართველოში
ზურმუხტის ქსელის განვითარება არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტრუმენტი 1979 წლის ბერნის კონვენციის განხორციელების თვალსაზრისით, ევროპული ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების კონსერვაციის შესახებ. 2009 წელს საქართველო შეუერთდა კონვენციას, რითაც ქვეყნამ აიღო ვალდებულებები ველური ბუნების სახეობებისა და ჰაბიტატების კონსერვაციის კუთხით  ევროკავშირსა და სხვა ქვეყნებში არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე. ამჟამად, საქართველოს ზურმუხტის ქსელი 39 ადგილისგან შედგება, 7 ადგილი არის ქსელში შესვლის კანდიდატი, ხოლო 12 ადგილი წარდგენილია. ამ 39 ლოკაციას უნდა ჰქონდეს მართვის გეგმები 2023 წლისთვის, ხოლო  დანარჩენ 36 დანიშნულ ადგილს - 2024 წლისთვის.

სემინარები ტარდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში "მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების გარემოსდაცვითი დებულებების განხორციელებაში,“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან თანამშრომლობით. ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულების საშუალებით, პროექტი ხელს უწყობს საქართველოს გარემოს დაცვას, დაბინძურების შემცირებასა და ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას.

მეტი ინფორმაციისთვის:
ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
ქ-ნ. თამრიკო მიქაძე, პრესისა და ინფორმაციის ოფიცერი, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
ელ-ფოსტა: Tamriko.Mikadze@eeas.europa.eu
 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ქ-ნ. მარიამ სულხანიშვილი,  ბერნის კონვენციის ეროვნული კოორდინატორი
ელ-ფოსტა: Mariam.sulkhanishvili@mepa.gov.ge
 
პროექტის ოფისი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში                                    
ბ-ნ. რობერ ბაქსი, პროექტის ხელმძღვანელი.
ელ-ფოსტა: bakxrc@hotmail.com
17.10.2019

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრძელებს საინფორმაციო კამპანიას თემაზე “გარემოსდაცვითი დემოკრატია - ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები”.

 

კამპანიის ფარგლებში ტრენინგი გაიმართა ოზურგეთში და მას ესწრებოდნენ გურიის მუნიციპალიტეტების საჯარო სექტორის, არასამთავრობო და მედია სექტორის წარმომადგენლები და საჯარო სკოლების დირექტორები. ტრენინგის მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ორჰუსის კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების  და ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლებებისა და გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობის შესახებ. 

 

აღნიშნული ტრენინგების ჩატარება მიზნად ისახავს ორჰუსის კონვენციით ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობას. ორჰუსის კონვენცია, რომლის მხარეც საქართველო 2001 წელს გახდა, ხელმომწერ სახელმწიფოებს ავალდებულებს, უზრუნველჰყონ გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა და ამ სფეროში მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა.

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი ადამიანის გარემოსდაცვით უფლებებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებულ ტრენინგებს გააგრძელებს და  წლის ბოლომდე სრულიად საქართველოს მოიცავს.

16.10.2019

საჯაროდ ქვეყნდება „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისი N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროექტი.

დადგენილების პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები გთხოვთ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: akaki.veltauri@mepa.gov.ge მიმდინარე წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

►დანართი: „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისი N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროექტი
16.10.2019

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი  “გარემოსდაცვითი მმართველი” დასრულდა. დასკვნითი ტესტირების შემდგომ, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა კურსდამთავრებულებს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცა და კურსის წარმატებით დასრულება მიულოცა.

 

კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ კომპანიებს, რომლებიც წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო, 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს წარმოქმნიან, ეკისრებათ ვალდებულება, ჰყავდეთ ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“.

 

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით გარემოსდაცვითი მმართველისთვის შემუშავდა შესაბამისი მოდული, რომელიც ნარჩენების მართვის სფეროში არსებულ ყველა მოთხოვნას ითვალისწინებს. სასწავლო კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც კომპანიების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, ისე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. 

 

სასწავლო კურსი კომპანიებს საშუალებას აძლევს, ჰყავდეთ კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით გადამზადებული კადრი. სასწავლო კურსი კი ამ კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრების გადამზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას უზრუნველყოფს. კურსს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დარგის სპეციალისტები უძღვებიან.

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა 388 პირი გადაამზადა, რომელთა უმრავლესობა (80%) დასაქმებულია გარემოსდაცვითი მმართველის პოზიციაზე.

15.10.2019

მეტყევის დღესთან დაკავშირებით მეტყევის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით კონფერენცია - “პროფესია მეტყევე” გაიმართა. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მიმართა, მათ მეტყევის პროფესიული დღესასწაული მიულოცა და სატყეო საქმის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. “მეტყევის დღის აღნიშვნით ჩვენ ხაზს ვუსვამთ მეტყევის პროფესიის მნიშვნელობას, რაც განსაკუთრებულია ახალი გამოწვევებისა და სატყეო რეფორმების პირობებში” - აღნიშნა მინისტრმა.
კონფერენციას ესწრებოდნენ სატყეო საქმის პროფესიული პროგრამების სტუდენტები, კაჭრეთისა და ახალციხის პროფესიული სასწავლებლების სატყეო საქმის სპეციალისტები, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამაგისტრო პროგრამის “გარმეოსდაცვთი მენეჯმენტი და პოლიტიკა” და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები, ლექტორები. კონფერენცია ორ პანელად იყო დაყოფილი.
პირველი ნაწილი დაეთმო სატყეო პოლიტიკის წარმოების საკითხებს, არსებული სიტუაციის მიმოხილვას და გამოწვევებს, მათ შორის, ყურადღება გამახვილდა ტყის ახალ კოდექსზე, 2013 წელს მიღებულ სატყეო კონცეფციაზე, განხორციელებულ ქმედებებსა თუ პროგრესზე და მეტყევის პროფესიის განვითარებისათვის სექტორში არსებულ გეგმებზე. აღნიშნულ პანელს უძღვებოდნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი და თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე.
კონფერენციის მეორე ნაწილი დაეთმო არსებულ სატყეო პოლიტიკას და გამოწვევებს, ინვენტარიზაციის პროცესს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ფარგლებში დაგეგმილ და მიმდინარე ცვლილებებს, მუნიციპალური ტყის მართვის სფეროში არსებულ გამოწვევებს და სატყეო საქმის მიმართულებით განათლების ხელშეწყობას. მეორე პანელს უძღვებოდნენ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი, ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი, ქ.თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი გიგა გიგაშვილი. კონფერენციას მოდერატორობდა აგრარული მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის სატყეო საქმის დოქტორანტი დიანა ბერაია.
საქართველოში მეტყევის პროფესიული დღე 1999 წლიდან აღინიშნება მეტყევის პროფესიის პოპულარიზაციის და დარგის მნიშვნელობის ხაზგასასმელად. კონფერენცია “პროფესია - მეტყევე” გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ მხარდაჭერით ჩატარდა.

 
 
11.10.2019

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისთვის საქართველოს მასშტაბით “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების” სახელმძღვანელოს დანერგვას აგრძელებს. სახელმძღვანელოს დასანერგად ცენტრის თანამშრომლებმა აჭარის მხარეში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგები და მეთოდისტები გადაამზადეს და სასწავლო რესურსები გადასცეს.

სახელმძღვანელო “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა, რომელიც ასაკისათვის შესაფერის თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს მოიცავს და სამ გარემოსდაცვით თემას აერთიანებს: ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო, წყლისა და ენერგიის დაზოგვა, ნარჩენების მართვა.

სახელმძღვანელო უკვე დაინერგა საქართველოს ყველა მხარეში.

 
08.10.2019

„გარემოს დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა „2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების” პროექტი.
 
ეროვნული მოხსენება წარმოადგენს საქართველოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ მზადდება. ეროვნული მოხსენების სტრუქტურასა და შემუშავების წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის N337 დადგენილება „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე".

დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
 
  • - გარემოს მდგომარეობა (ატმოსფერული ჰაერი, წყლის რესურსები, მიწის რესურსები და ნიადაგები, მინერალური რესურსები და ბიომრავალფეროვნება);
  • - სხვა მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხები და რისკები (კლიმატის ცვლილება, სტიქიური მოვლენები, ნარჩენები, ქიმიური ნივთიერებები და მაიონებელი გამოსხივება);
  • - ეკონომიკის სექტორების ზემოქმედება გარემოზე (ნადირობა და თევზჭერა, სოფლის მეურნეობა და ტყითსარგებლობა, ტრანსპორტი, მრეწველობა და ენერგეტიკა);
  • - გარემოსდაცვითი მმართველობა (გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და დაგეგმვა, გარემოსდაცვითი რეგულირება და კონტროლი, გარემოსდაცვითი კვლევები, განათლება და ცნობიერების ამაღლება).
  •  
ეროვნული მოხსენების პროექტის ცალკეული თავები შემუშავდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა (ე.წ. მწვანე და გარემოზე ეკონომიკური სექტორების ზემოქმედების თავები) და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (წყლის რესურსების თავი) მხარდაჭერით.

გთხოვთ, განიხილოთ „2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების” პროექტი და მოგვაწოდოთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები 2019 წლის 1 ნოემბრამდე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: lasha.akhalaia@mepa.gov.ge.

ამავდროულად, მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს 10:30 საათზე სასტუმროში “შერატონ გრანდ მეტეხი პალასი’’ (მისამართი: ქ.თბილისი, თელავის ქუჩა #20, შეხვედრების ოთახი “შხარა”), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით, გაიმართება ეროვნული მოხსენების პროექტის საჯარო განხილვა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებს წარედგინება დოკუმენტის შინაარსი და ძირითადი მიგნებები. შეხვედრაზე გათვალისწინებულია დისკუსია, რომლის ფარგლებშიც ყველა მონაწილეს ექნება აქტიურად ჩართვის შესაძლებლობა.

გთხოვთ, საჯარო განხილვაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, მოგვაწოდოთ თქვენი კანდიდატურა არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 17 ოქტომბრისა შემდეგ ელ. ფოსტაზე: irine.kutateladze@eiec.gov.ge. შეხვედრის საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, საკონტაქტო პირია: ირინე ქუთათელაძე - გარემოს საინფორმაციო სამსახური,  ტელ.: 577 966 098.
03.10.2019

2019 წლის 2 ოქტომბერს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილე მარიამ მათიაშვილი პროექტში “მსოფლიოს უდიდესი გაკვეთილი“ მონაწილეობის მსურველ პედაგოგებს შეხვდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში, სადაც  მათ ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები გააცნო და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2015 წლიდან ახორციელებს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ინიცირებულ პროექტს „მსოფლის უდიდესი გაკვეთილი (The world’s Largest Lesson), რომელიც გულისხმობს გაკვეთილის ჩატარებას სკოლებში მოსწავლეთათვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული “მდგრადი განვითარების გლობალური მიზნების“ გაცნობის მიზნით.

მსოფლიოს მასშტაბური გაკვეთილი მოსწავლეებს არამარტო აცნობს მდგრადი განვითარების გლობალურ მიზნებს, არამედ ხელს უწყობს სხვადასხვა კომპეტენციის (ეკოლოგიური წიგნიერება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება) განვითარებაში. 

2019 წელს ღონისძიებები სკოლებში 23 სექტემბრიდან დაიწყო. მნიშვნელოვანია, რომ წლევანდელი “World’s largest lesson” ემთხვევა ბავშვთა უფლებების შესახებ კონვენციის 30-ე წლისთავს, რომელიც 2019 წლის 20 ნოემბერს აღინიშნება.  ორგანიზატორების მოსაზრებით, ზემოაღნიშნულ ინიციატივაში მონაწილეობა კიდევ უფრო გაუსვამს ხაზს საქართველოს მხრიდან კონვენციის, როგორც მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის აღიარებას.

წელს პროექტს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მხარდაჭერით განახორციელებს.

 
03.10.2019
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Displaying results 61-72 (of 638)

Latest news