გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები ეროვნულ საშენ მეურნეობას ეწვივნენ, სადაც მეურნეობის სათბურში ხე-მცენარეთა გამრავლების მეთოდებს გაეცნენ. თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ, მათ თვითონვე დააკალმეს და დათესეს მცენარეები, რითაც მიიღეს პრაქტიკული გამოცდილებაც.

მოსწავლეებმა საშენი მეურნეობის ადგილობრივი ველური ფაუნის ორნიტოფერმაში ენდემური სახეობის ფრინველებიც დაათვალიერეს. 
ტერიტორიაზე მოეწყო ფოტოგამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოში გავრცელებული ენდემური, იშვიათი სახეობის ფრინველთა და ცხოველთა, ასევე ენდემური და განსაკუთრებული ღირებულების მქონე ყურძნისა და ხორბლის ქართული ჯიშების ფოტოსურათები. ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მოსწავლეებს მიაწოდა ინფორმაცია აღნიშნული სახეობებისა და ჯიშების შესახებ და ყურადღება გაამახვილა ქვეყნისთვის მათ მნიშვნელობასა და ღირებულებებზე.

ბიომრავალფეროვნებისა და ენდემური სახეობების შესახებ დასმულ მოსწავლეების შეკითხვებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა და სატყეო პოლიტიკისა და ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ამირგულაშვილმა უპასუხეს.

ღონისძიება მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობასა და ბიომრავალფეროვნების ღირებულების, სასიცოცხლო გარემოსთვის მისი მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, მეცნიერული მიდგომის ჩამოყალიბებას, ცოდნის გარღმავებას გარემოსდაცვით სფეროში.

22 მაისი ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღედ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2000 წელს გამოაცხადა. მთელ მსოფლიოში ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს, რომ ხელი შეუწყოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის პოპულარიზაციას, ცნობიერების ამაღლებას და მისი მნიშვნელობის გაგებას. 
2018 წელს ბიომრავალფეროვნების დღის თემად შერჩეულია კონვენციის 25 წლისთავის აღნიშვნა. თემა შეირჩა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის ძალაში შესვლის 25 წლისთავის აღსანიშნავად. საქართველო აღნიშნული კონვენციის მხარე ქვეყანაა 1994 წლის 21 აპრილიდან.

22.05.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით პროექტის „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებთან.
შეხვედრა გახსნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა.

საინფორმაციო შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეები გაეცნენ გლობალური თუ ლოკალური მასშტაბით არსებულ ძირეულ გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და გაუდაბნოება. ყურადღება გამახვილდა აღნიშნული საკითხების თაობაზე რიოს კონვენციების (გაეროს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენცია (UNCBD), გაეროს კლიმატის ცვლილების შესახებ ჩარჩო კონვენცია (UNFCCC), გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ კონვენცია (UNCCD)) განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის დაგეგმვისა და მონიტორინგის პროცესში გარემოსდაცვითი მართვის ინტეგრირების მნიშვნელობას.

საინფორმაციო შეხვედრების მიზანია უზრუნველყოს სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის რიოს სამი კონვენციით დაკისრებული მოვალეობებისა და მათი განხორციელების გზების თაობაზე ცნობიერების ამაღლება, რაც სახელმწიფოში გარემოსდაცვითი დაგეგმარების, გადაწყვეტილების მიღებისა და მონიტორინგის პროცესების გაუმჯობესების წინაპირობაა.

პროექტი „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ მიზნად ისახავს გარემოზე ზემოქმედებისა და ტენდენციების მონიტორინგის გაუმჯობესებას. მიზნის მისაღწევად გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები: “გარემოსდაცვითი მართვა და გადაწყვეტილებები რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის”, თბილისსა და რეგიონებში- სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან.

პროექტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)  დაფინანსებით მიმდინარეობს.

18.05.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა საქართველოს კანონის პროექტის „საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ სამუშაო ვერსიაზე.

გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ დოკუმენტს და დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება.

 
საჯარო განხილვაზე დასწრების მსურველებმა, არაუგვიანეს 22 მაისის 18:00 საათისა, მოგვწერეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე : giorgadze.lika@gmail.com
08.05.2018


გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, სასტუმროში „ქორთიარდ მარიოტი“, კლიმატის მწვანე ფონდისთვის მზადყოფნისა და მოსამზადებელი პროგრამისადმი მიძღვნილი შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირმა ქავთავრაძე, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამხრეთ კავკასიის ოფისის ხელმძღვანელი როლანდ შტოირერი, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დორექტორი თამარ ალადაშვილი ესწრებოდნენ.

კლიმატის მწვანე ფონდი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში შეიქმნა, როგორც მისი მთავარი ფინანსური მექანიზმი. ფონდი მობილიზებას უწევს 100 მილიარდ აშშ დოლარს, რომლითაც მოხდება განვითარებადი ქვეყნების დაბალემისიიანი და მდგრადი განვითარების პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსება.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, როგორც ეროვნული დანიშნული ორგანო, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან ერთად ახდენს პროექტის „კლიმატის მწვანე ფონდისთვის მზადყოფნისა და მოსამზადებელი პროგრამის“ იმპლემენტაციას. პროექტი მხარს უჭერს საკოორდინაციო სტრუქტურის შექმნას, ეროვნული დიალოგის პროცესს და კლიმატის მწვანე ფონდისთვის ეროვნული პროგრამის შემუშავებას.

ეროვნული პროგრამის მიზანია ქვეყნის კლიმატის ცვლილების პრიორიტეტების განსაზღვრა და მათზე დაყრდნობით საპროექტო კონცეფციების შემუშავება. აღნიშნული ღონისძიება დაინტერესებულ მხარეებს საშუალებას მისცემს, ჩაერთონ ქვეყნის პრიორიტეტების და პოტენციური პროექტების შესახებ დისკუსიაში, ასევე პროგრამის საკონსულტაციო პროექტის განხილვაში.

შეხვედრას საჯარო, საერთაშორისო, არასამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

30.04.2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს, პროექტ “ბუქმობილის” ფარგლებში, 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული მოსწავლეები ესტუმრნენ. 
მოსწავლეებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მიმართეს. მათ გარემოსდაცვითი პრობლემების აღმოფხვრაში ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. 
შეხვედრის ფარგლებში, მოსწავლეები კლიმატის ცვლილების პრობლემას, მის გამომწვევ მიზეზებსა და მოსალოდნელ შედეგებს გაეცნენ, ასევე ინფორმაცია მიიღეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შესახებ. 
შეხვედრის ბოლოს, პრაქტიკული აქტივობის ფარგლებში, სტუმრებმა ქილებში საკუთარი ეკოსისტემები ააწყვეს და დახურულ ეკოსისტემაში მიმდინარე პროცესებს დააკვირდნენ.
30.04.2018
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს სკოლა “ოპიზის” ეკოკლუბის წევრები ესტუმრნენ. მოსწავლეები მდგრადი განვითარების კონცეფციას, მის მნიშვნელობასა და მიზნებს გაეცნენ. ასევე ინფორმაცია მიიღეს იმ გარემოსდაცვით პრობლემებზე, რომლებიც მდგრადი განვითარების სხვადასხვა მიზანს უკავშირდება, კერძოდ: ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი, წყლის რესურსების დაცვა, ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სხვა. ლექციის დასასრულს, მათ, გარემოზე საკუთარი ყოველდღიური ქცევების შესაძლო გავლენასა და ქცევის ცვლილების გზებზე იმსჯელეს.
29.04.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, პროექტის "გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში" ფარგლებში,რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: “გარემოსდაცვითი მართვა და გადაწყვეტილებები რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის”. საინფორმაციო შეხვედრა მიზნად ისახავდა რიოს სამი კონვენციით დაკისრებული მოვალეობებისა და მათი განხორციელების გზების თაობაზე ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეები გაეცნენ გლობალური თუ ლოკალური მასშტაბით არსებულ ისეთ ძირეულ გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და გაუდაბნოება. ყურადღება გამახვილდა აღნიშნული საკითხების თაობაზე რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის პროცესში გარემოსდაცვითი მართვის ინტერგრირების მნიშვნელობაზე.
28.04.2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლები „ათასწლეულის სკოლას” ეწვივნენ და მოსწავლეებს გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს, გააცნეს ნარჩენების ტიპები, მათი მართვის იერარქია, ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები. მოსწავლეებმა ბევრი სახალისო და საინტერესო რჩევა მიიღეს ნარჩენების შემცირების თაობაზე.

შეხვედრა მოსწავლეების ინიციატივით გაიმართა და მიზნად ისახავდა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.

27.04.2018


გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენელი სტუმრად ოქროყანის ბაგა-ბაღში იმყოფებოდა. ბაღის აღსაზრდელებმა დედამიწის დღესთან დაკავშირებით წარმოდგენა გამართეს, რომლის შემდეგაც სტუმრებთან ერთად გამწვანების აქციაში მიიღეს მონაწილეობა.

სკოლამდელ ასაკში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2015 წლიდან, ყველა ბაგა-ბაღში ინერგება ცენტრში შემუშავებული სახელმძღვანელო - “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”, რომელიც ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ნარჩენების მართვას, წყლის რესურსების დაზოგვასა და ენერგიის დაზოგვას მოიცავს. ცენტრის მიერ უკვე გადამზადდა ქ.თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის მეთოდისტი და აღმზრდელი

27.04.2018


სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში “გარემოსდაცვითი მმართველის” სასწავლო კურსი დაიწყო. კურსზე დარეგისტრირებულ მსმენელებს სსიპ გარემოდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა თამარ ალადაშვილმა მიმართა.

სასწავლო კურსის “გარემოსდაცვითი მმართველი” მიზანია ნარჩენების მართვის კოდექსით დაკისრებული ვალდებულებებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის ნარჩენების მართვის სფეროში შესაბამისი კადრების გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ “გარემოსდაცვითი მმართველის” ძირითადი მოვალეობები კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება, განხორციელება და ამ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელებაა.

სასწავლო პროგრამით „გარემოსდაცვითი მმართველი“ სულ გადამზადდა-332 კადრი.

24.04.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა ტრენინგი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის გამართეს. 
ტრენინგის მიზანია სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს ბიომრავალფეროვნების, წყლისა და ენერგიის დაზოგვისა და ნარჩენების მართვის საკითხებს.
ტრენინგის მონაწილე აღმზრდელებსა და მეთოდისტებს დაურიგდათ სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო აღმზრდელთათვის - ,,სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ და გადაეცათ სერტიფიკატები. 
ასევე სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, უკვე გადამზადდა ქ. თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის 400-ზე მეტი მეთოდისტი და აღმზრდელი.
აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები მთელ საქართველოს მოიცავს.ტრენინგის მიზანია სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს ბიომრავალფეროვნების, წყლისა და ენერგიის დაზოგვისა და ნარჩენების მართვის საკითხებს.
ტრენინგის მონაწილე აღმზრდელებსა და მეთოდისტებს დაურიგდათ სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში, ცენტრის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო აღმზრდელთათვის - ,,სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ და გადაეცათ სერტიფიკატები. 
ასევე სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, უკვე გადამზადდა ქ. თბილისისა და კახეთის რეგიონის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის 400-ზე მეტი მეთოდისტი და აღმზრდელი.
აღმზრდელებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგები მთელ საქართველოს მოიცავს.
22.04.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს, მდგრადი განვითარებისა და გარემოს დაცვის თემაზე ლექციის მოსასმენად, 174-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. 
მოსწავლეები მდგრადი განვითარების კონცეფციას, მის მნიშვნელობასა და მიზნებს გაეცნენ. ასევე ინფორმაცია მიიღეს იმ გარემოსდაცვით პრობლემებზე, რომლებიც მდგრადი განვითარების სხვადასხვა მიზანს უკავშირდება, კერძოდ: ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი, წყლის რესურსების დაცვა, ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სხვა.. ლექციის დასასრულს, მათ, გარემოზე საკუთარი ყოველდღიური ქცევების შესაძლო გავლენასა და ქცევის ცვლილების გზებზე იმსჯელეს
05.04.2018
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Displaying results 85-96 (of 479)

Latest news