22 მარტს, წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქალაქ თბილისის N59-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა. ლექციის მსვლელობისას ყურადღება გამახვილდა წყლის რესურსებთან დაკავშირებულ გლობალურ პრობლემებზე, შესაძლო საფრთხეებსა და მსოფლიოში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკაზე. 
მოსწავლეებს ინფორმაცია მიეწოდათ წყლის გამწმენდი ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში წყლის დაზოგვის მეთოდების შესახებ. მოსწავლეებმა თავადაც წარმოადგინეს თემატური პოსტერი და მაკეტი. 
ლექციის დასასრულს, მოსწავლეებს სპეციალური კითხვარი - "ჩემი ეკოლოგიური ნაკვალევი" - დაურიგდათ, რომლის საშუალებითაც მათ გარემოზე საკუთარი ზეგავლენის გამოთვლა შეეძლებათ.
22.03.2018


საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ” კანონის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შემადგენლობაში გადატანას და  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისათვის მოსაკრებლის ნაცვლად მომსახურების საფასურის დადგენას.

 

აღნიშნული ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა მიმდინარე წლის 27 თებერვალს. შეხვედრაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტისა და თანმდევი ცვლილებების განხილვისა და მასზე მოსაზრებების წარმოდგენის ვადა გაიზარდოს ერთი თვით. ასევე, დაინტერესებული საზოგადოების მიერ მოხდა ცალკეული სამუშაო ჯგუფების შექმნის ინიცირება სამუშაო ფორმატში შეხვედრასთან დაკავშირებით.

 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, განმეორებით წარმოგიდგენთ ცვლილებების კანონპროექტს და გთხოვთ, მიმდინარე წლის 20 მარტამდე მოგვაწოდოთ შენიშვნები და წინადადებები შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე eia@moe.gov.ge.

 

დაინტერესებული საზოგადოების მიერ წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების განხილვას სამინისტრო უზრუნველყოფს სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, რომლის შესახებაც დამატებით გეცნობებათ.

იხ.დანართები

საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კანონი ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კანონი „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კანონი „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

 
06.03.2018

პროექტის ფარგლებში "მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა" პირველი შეხვედრა 182-ე სკოლის მეათე კლასის მოსწავლეებთან გაიმართა. ლექციის მსვლელობისას მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიიღეს მდგრადი განვითარების კონცეფციის ჩამოყალიბების ისტორიაზე, მის მნიშვნელობასა და მდგრადი განვითარების მიზნებზე. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმ მიზნებზე, რომლებიც გარემოსდაცვით პრობლემებსა და საკითხებს უკავშირდება. ლექციის დასასრულს, მოსწავლეებს სპეციალური კითხვარი " ჩემი ეკოლოგიური ნაკვალევი" დაურიგდათ, რომლის საშუალებითაც მათ გარემოზე საკუთარი ზეგავლენის გამოთვლა შეეძლებათ.
06.03.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტერს ქართულ-ამერიკულმა უმაღლესმა სკოლამ უმასპინძლა. სკოლის მოსწავლეები მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით პრობლემებს, მათ გამომწვევ მიზეზებსა და გადაჭრის გზებს გაეცნენ. ლექციის დასასრულს კი ცენტრის წარმომადგენელმა მათთვის საინტერესო შეკითხვებს უპასუხა.
02.03.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, პროექტის "გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში" ფარგლებში,ზემო სვანეთის რეგიონის მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: “გარემოსდაცვითი მართვა და გადაწყვეტილებები რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის” საინფორმაციო შეხვედრა მიზნად ისახავდა რიოს სამი კონვენციით დაკისრებული მოვალეობებისა და მათი განხორციელების გზების თაობაზე ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეები გაეცნენ გლობალური თუ ლოკალური მასშტაბით არსებულ ისეთ ძირეულ გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და გაუდაბნოება. ყურადღება გამახვილდა აღნიშნული საკითხების თოაბაზე რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის პროცესში გარემოსდაცვითი მართვის ინტერგრირების მნიშვნელობაზე.
25.02.2018

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე ლექციის მოსასმენად, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს, სკოლა "ჰამილტონის"მოსწავლეები ეწვივნენ. ლექციის ფარგლებში ისინი ჰაერის მნიშვნელობას, მის შემადგენლობას, დაბინძურების სახეებსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე დაბინძურების გავლენას გაეცვნენ. ლექციის დასასრულს კი დაბინძურების შემცირების შესახებ საკუთარი მოსაზრებებიც დააფიქსირეს.
23.02.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, პროექტის "გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში" ფარგლებში, სამეგრელოს რეგიონის მუნიციპალიტეტების საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: “გარემოსდაცვითი მართვა და გადაწყვეტილებები რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის” საინფორმაციო შეხვედრა მიზნად ისახავდა რიოს სამი კონვენციით დაკისრებული მოვალეობებისა და მათი განხორციელების გზების თაობაზე ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეები გაეცნენ გლობალური თუ ლოკალური მასშტაბით არსებულ ისეთ ძირეულ გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების კარგვა და გაუდაბნოება. ყურადღება გამახვილდა აღნიშნული საკითხების თოაბაზე რიოს კონვენციების განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის პროცესში გარემოსდაცვითი მართვის ინტერგრირების მნიშვნელობაზე.
23.02.2018
 
საქართველოს  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციდან გამომდინარე, სამინისტროს მიერ მომზადდა ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი.
წარმოგიდგენთ, აღნიშნული ცვლილებების პროექტს, გთხოვთ, განიხილოთ და თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები წარმოადგინოთ 2018 წლის 27 თებერვლამდე შემდეგ ელ-მისამართზე: eia@moe.gov.ge
ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა დაგეგმილია 27 თებერვალს 15 საათზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობაში (მის:მარშალ გელოვანის 6)
იხ. დანართები

საქართველოს კანონი მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კანონი „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე          
საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კანონი ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ


 
20.02.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის კურსი "გარემოსდაცვითი მმართველი" მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს. 5 დღიანი ინტენსიური სწავლების ბოლოს მათ შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შემდეგაც სერტიფიკატები გადაეცათ. კურსის გავლის შედეგად მონაწილეებს უკვე შეუძლიათ: • კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და განახლება; • კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზება; • ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგი და შიდა კონტროლის განხორციელება. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მეორე წელია ახორციელებს სასწავლო კურსს "გარემოსდაცვითი მმართველი", რომლის მთავარი მიზანი კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.
15.02.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრძელებს ტრენინგებს სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით. ცენტრის მიერ შექმნილი სახელმძღვანელო, „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“, თბილისის შემდეგ საქართველოს რეგიონებში ინერგება. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღის 32 აღმზრდელსა და მეთოდისტს ტრენინგი ჩაუტარეს. შეგახსენებთ, რომ სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, უკვე გადამზადდა ქ. თბილისის, ქ. თელავის, ასევე თელავის, გურჯაანის, ახმეტის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის 367 მეთოდისტი და აღმზრდელი. „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაინერგება.
15.02.2018

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და გაანთლების ცენტრს, საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლექციის მოსასმენად, ევროპული სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ცენტრის სტუმრებმა ინფორმაცია მიიღეს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობის, კატეგორიების, სხვადასხვა სერვისებისა და აქტივობების შესახებ. გაცნენ საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს, აქ დაშვებულ და აკრძალულ საქმიანობებს და ერთმანეთს საკუთარი მოსაზრებები და შთაბეჭდილებები გაუზიარეს.
14.02.2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 2013 წლიდან აქტიურად ახორციელებს გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებს, რომლებშიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მრავალი სკოლის მოსწავლე და მასწავლებელია ჩართული.

2017 წელს, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან თანამშრომლობით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაწყებითი საფეხურის (1-6 კლასების) სასკოლო სახელმძღვანელოების შეფასების კრიტერიუმებში უკვე შეიტანა ცვლილება. არსებული ცვლილებების მიხედვით, სასკოლო სახელმძღვანელოების შეფასების კრიტერიუმებს დაემატა მდგრადი განვითარების პრინციპები, რის საფუძველზეც, აღნიშული პრინციპები, 2017 წლიდან გამჭოლად აისახება დაწყებითი საფეხურის ყველა სახელმძღვანელოში.

2018 წელს ცენტრის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართული იქნება მდგრადი განვითარების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ. ამასთან დაკავშირებით, შემუშავდა ლექცია-სემინარი - „მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა“, რომელსაც ჩაატარებენ ცენტრის თანამშრომლები.

ლექციის მიზანია, სკოლის მოსწავლეებში გარემოსადმი მომხმარებლური დამოკიდებულების შეცვლა თანამედროვე მიდგომების შესაბამისად, რაც გულისხმობს თანამედროვეობის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას იმგვარად, რომ არ შეიზღუდოს მომავალი თაობის მოთხოვნილებები.

ლექციაზე საუბარი იქნება როგორც მდგრადი განვითარების ხელისშემშლელ გარემოსდაცვით ფაქტორებზე, ასევე  მათ შედეგებსა და გადაჭრის გზებზე. მდგრადი განვითარების მიზნებთან კავშირში განიხილება ამოწურვადი და განახლებადი ბუნებრივი რესურსების ხარჯთსარგებლიანობა, ჭარბი მოპოვების სახეები და მისით გამოწვეული გარემოსდაცვითი პრობლემები, ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა და საფრთხეები, რაც გამოხატულია ჰაბიტატების დაკარგვით, ტყეების განადგურებით, ფრაგმენტაციით, ინვაზიური სახეობის გავრცელებით და ა.შ., გაუდაბნოების გამომწვევი მიზეზები, როგორიცაა გადაძოვება, მიწის არასათანადო დამუშავება, კლიმატის ცვლილება, ნარჩერნების მართვის ძირითადი პრინციპები, მსმენელები ასევე შეიტყობენ, რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას და რას იწვევს ის.

ლექციის ბოლოს, მოსწავლეები სპეციალური კითხვარის მეშვეობით თავად შეაფასებენ საკუთარი ცხოვრების სტილს და იმ ზემოქმედებას, რომელიც აქვთ გარემოს მიმართ.

ლექციების ჩატარდება უფასოდ, წინასწარი შეთანხმებით როგორც ცენტრის ოფისში, ასევე ადგილზე, ქ. თბილისის სკოლებში VI-XII კლასის მოსწავლეებისთვის.

შეხვედრების დაგეგმვისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა დ განათლების ცენტრი, განათლების პროექტების სამსახური

 

ცენტრის ვებგვერდი: www.eiec.gov.ge  

მის.: ნუცუბიძის მე-2 პლატო, ბესარიონ ჟღენტის ქ. 35

თბილისი, 0186, საქართველო

ტელ.: +995 32 2 11 20 23

 
  • მარიამ არჩუაძე - განათლების პროექტების სამსახური

მობ.: (+995) 597 77 23 57

ელფოსტა: archuadzemariam555@gmail.com

 
12.02.2018
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Displaying results 85-96 (of 462)

Latest news