თბილისის 166-ე საჯარო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელებმა გარემოსდაცვით თემებზე იმპროვიზირებული აქტივობა წარმოადგინეს. ღონისძიებას გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი ნატო სულთანიშვილი დაესწრო.
 სკოლამდელ ასაკში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2016-2017 სასწავლო წელს, ყველა ბაგა-ბაღში ინერგება ცენტრში შემუშავებული სახელმძღვანელო - “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”, რომელიც ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ნარჩენების მართვას, წყლის რესურსების დაზოგვასა და ენერგოდამზოგველობას მოიცავს.
 ცენტრის მიერ უკვე გადამზადდა ქ.თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის მეთოდისტი და აღმზრდელი. 166-ე ბაგა-ბაღის აღსაზრდელების მიერ გამართული ღონისძიება სახელმძღვანელოში შესულ გარემოსდაცვით თემებს დაეთმო.
23.02.2017
„მოხალისე ლექტორი“ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტია. ცენტრი ყველა დაინტერესებულ მოსწავლესა და მასწავლებელს შესაძლებლობას აძლევს, უფასოდ მოისმინონ სამინისტროს სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების ლექციები თემებზე: ადამიანის უფლებები გარემოს დაცვის სფეროში (ორჰუსის კონვენცია), ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომები, ბიომრავალფეროვნება და მისი თანამედროვე საფრთხეები, დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა და კატეგორიები, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი, ჰიდროლოგია, ბუნებრივი კატასტროფები, ოზონის შრის დაცვა, ატმოსფერული ჰაერის დაცვა, მიწის დეგრადაციის პრობლემა საქართველოში, ტყის მდგრადი მართვა და სხვა.  ასევე, სურვილის შემთხვევაში, თემების შერჩევისას, შესაძლებელია, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ინტერესების გათვალისწინება, რაც დაგეხმარებათ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების გამრავალფეროვნებასა და მოსწავლეთა ჩართვაში დამატებით აქტივობებში.

პროექტი უკვე მეორე წელია წარმატებით ხორციელდება. 2016 წლიდან დღემდე პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში გარემოსდაცვით თემებზე სემინარები მოისმინა 500-ზე მეტმა მოსწავლემ.

პროექტი მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოების მხრიდან მოხალისეობრივი ჩართულობის გაზრდას ითვალისწინებს.

შეხვედრების დაგეგმვისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით:

ნათია სარალიძე ‎‎‎+995 555 35 22 33

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ‎‎‎+995 32 2 11 20 23

ელ.ფოსტა: education@eiec.gov.ge   

იხილეთ თემების სრული სია
20.02.2017
გარდაბანში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა გარდაბნის გამგებლის მოადგილესთან, ადგილობრივ ფერმერებთან და დაინტერესებულ პირებთან საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარეს.
 შეხვედრის მიზანი გარდაბანში ქარსაცავების, ნიადაგის დაცვისა და საძოვრების მართვის საკითხებში არსებული პრობლემების დადგენა და მათი ანალიზი იყო.
 შეხვედრა სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ერთობლივი პროექტის „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვის“ ფარგლებში გაიმართა. პროექტი 4 მუნიციპალიტეტს მოიცავს.
 შეხვედრები უკვე ჩატარდა დედოფლისწყაროსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. შემდგომი საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება 21 თებერვალს, სიღნაღში.
16.02.2017

მიმდინარე წლის 20თებერვლიდან 24 თებერვლის ჩათვლით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში „ნადირობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის საჯარო განხილვების ჩატარებას გეგმავს. შეხვედრებზე ასევე განხილული იქნება გარეული ცხოველების მიერ მოსახლეობისა და მათი ქონებისთვის საფრთხის შექმნის საკითხი.
 იხილეთ საჯარო განხილვების ადგილმდებარეობა და თარიღები:
20 თებერვალი, 12:00 საათი - გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
21 თებერვალი, 11:00 საათი - ბათუმის მერიის შენობა;
21 თებერვალი, 15:00 საათი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
22 თებერვალი, 11:00 საათი - ფოთის მერიის შენობა;
22 თებერვალი, 15:00 საათი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
23 თებერვალი, 12:00 საათი - ქუთაისის მერიის შენობა;
24 თებერვალი, 11:00 საათი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
 
იხილეთ „ნადირობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი
16.02.2017
საქართველოში „გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“ დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება - GIZ-ის მხარდაჭერით, მუშაობა დაიწყო დოკუმენტზე - ,,განათლება მდგრადი განვითარებისათვის - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2022 წწ.
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, ია პაპიაშვილმა გახსნა.
 აღნიშნულ შეხვედრაზე საქართველოში გარემოსდაცვითი განათლების კუთხით არსებული მდგომარეობა და საჭიროებები და ასევე, განათლება მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (2018-2022წწ) შემუშავების სამომავლო ხედვა და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ დანერგვის ხელშეწყობის გზები განიხილეს.
 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ხელს შეუწყობს დოკუმენტის დანერგვასა და განხორციელებას. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და განსაზღვრავს განათლება მდგრადი განვითარებისათვის დანერგვის ხელშეწყობისათვის ძირითად საჭიროებებსა და მიმართულებებს, შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნული დოკუმენტის განახლება და შესაბამისი მიმართულებებისა და შესასრულებელი საქმიანობებისთვის გონივრული ვადის განსაზღვრა.
15.02.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში ნარჩენების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ "დავითიანნის", ბოლნისის მე-2 და დისველის სკოლის მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა.
 ღონისძიებაზე ჩვენი დროის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი გამოწვევის, ნარჩენების მართვის პრობლემებისა და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნულ საკითხებში დამატებითი ინფორმაციაც მიიღეს. შეხვედრის ბოლოს მოსწავლეებმა დედამიწას თავიანთი დაპირებებიც აღუთქვეს.
10.02.2017
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა ახმეტის გამგებლის მოადგილესთან, ადგილობრივ ფერმერებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან 8 თებერვალს საძოვრების, ნიადაგისა და ქარსაცავების მართვის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს.
 აღნიშნული შეხვედრის მთავარი მიზანი ახმეტის მუნიციპალიტეტში ნიადაგის დაცვის, ქარსაცავებისა და საძოვრების მართვის სფეროში არსებული სპეციფიკური პრობლემების დადგენა იყო.
 შეხვედრა სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ერთობლივი პროექტის „ლანდშაპტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვის“ ფარგლებში გაიმართა. პროექტი 4 მუნიციპალიტეტს მოიცავს.
 პირველი შეხვედრა უკვე გაიმართა დედოფლისწყაროში. უახლოეს მომავალში კი დაგეგმილია სიღნაღისა და გარდაბნის გამგეობის წარმომადგენლებთან და ფერმერებთან შეხვედრა.
09.02.2017
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა. ღონისძიებაზე მოსწავლეებმა თავიანთი ნამუშევრები წარადგინეს და ჭარბტენიანი ტერიტორიების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. გარდა ამისა, წარმოდგენილი იყო მათ მიერ შექმნილი ნახატები.
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, ია პაპიაშვილმა ღონისძიების მონაწილეებს სერტიფიკატები გადასცა. შეხვედრის ბოლოს კი ბავშვებმა დედამიწას თავიანთი დაპირებებიც აღუთქვეს.
  1971 წელს ირანის ერთ-ერთ ქალაქში, რამსარში „საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ“ კონვენცია მიიღეს. 1997 წლის 2 თებერვალს ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღე პირველად აღნიშნეს და მას შემდეგ ყოველწლიურად აღინიშნება.
 საქართველოში საერთშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიები არის ცენტრალური კოლხეთის ჭაობები და ისპანის ჭაობი.
02.02.2017
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში 27 იანვარს პედაგოგებთან საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა. აღნიშნულ შეხვედრაზე გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, ია პაპიაშვილმა და განათლების პროექტების სამსახურის უფროსმა, ნატო სულთანიშვილმა პედაგოგებს გარემოსდაცვითი განათლების სფეროში მიმდინარე სიახლეები და ცენტრში დაგეგმილი და მიმდინარე საგანმანათლებლო პროექტები გააცნეს.
 აღნიშნული შეხვედრის მიზანი ფორმალური და არაფორმალური გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო პროექტებისა და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობაა.
30.01.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის Rec Caucasus ერთობლივი პროექტის „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვის“ ფარგლებში დედოფლისწყაროს გამგებელთან, ნიკოლოზ ჯანიაშვილთან, გამგებლის მოადგილესთან, ფერმერებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 25 იანვარს გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა საძოვრების, ნიადაგისა და ქარსაცავების მართვის შესახებ. შეხვედრის მიზანი იყო დედოფლისწყაროში არსებული სპეციფიკური საჭიროებებისა და პრობლემების გამოვლენა ზემოაღნიშნულ საკითხებში. პროექტი მოიცავს 4 მუნიციპალიტეტს: • დედოფლისწყარო; • ახმეტა; • სიღნაღი; • გარდაბანი. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ოთხივე მუნიციპალიტეტში საჭიროებების განსაზღვრა, ტრენინგების ჩატარება და საინფორმაციო შეხვედრები როგორც ფერმერებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ისე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან.
 
25.01.2017
წიგნის „გააფერადე შენი ქვეყნის ბუნება“ მთავარი მიზანი საზოგადოებაში საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების შესახებ ცნობიერებისა და ინფორმაციის ამაღლებაა. წიგნში წარმოდგენილია თითოეული ცხოველი და ფრინველი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ბინადრობს,  მცირე ინფორმაცია და გასაფერადებელი გვერდები.
 
pdf.png გააფერადე შენი ქვეყნის ბუნება
19.01.2017
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მხარდაჭერით, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 18 იანვარს ჩატარდა სტუდენტური კონფრენცია ვერცხლისწყლის თემატიკით.
18.01.2017
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Displaying results 97-108 (of 378)

Latest news