მედია   სიახლეები   განცხადება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად
25.10.2018


პროექტი “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI+ East) ეპატიჟება შესაბამისი გამოცდლების მქონე ადგილობრივ კომპანიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კველვით/აკადემიურ ინსტიტუტებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს საქართველოში გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისღებად: „კომუნიკაციური დახმარება, საქართველოში ჩართულობითი სააუზო მართვის გეგმების შემუშავებისა და ქმედებების განხორციელებისთვის შემუშავებისთვის“.

დეტალური ტექნიკური დავალება და ტენედერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application

ტენდერში მონაწილეობისთვის საპროექტო შეთავაზებები მიიღება: 2018 წლის 13 ნოემბერს, 18:00 საათამდე. (ცენტრალური ევროპის დროით)
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი: 2018 წ. ნოემბერი - 2020 წ. ივლისი

Latest news