მედია   სიახლეები   გარემოსდაცვითი მმართველი
14.11.2016

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კიდევ 13 ადამიანმა გაიარა გარემოსდაცვითი მმართველის კურსი. 

 
ხუთდღიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებმა ტესტირება გაიარეს და სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. 
დღეიდან პროგრამის მონაწილეები კომპანიებისთვის შეძლებენ:
ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადებასა და გაახლებას;
ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზებას;
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განხორციელებას;
ცენტრი კვლავ აგრძელებს მიღებას სასწავლო პროგრამაზე „გარემოსდაცვითი მმართველი.“ 

იხილეთ გალერეა

Latest news