მედია   სიახლეები   გარემოსდაცვითი მმართველი
05.10.2015

                                              სასწავლო კურსი
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს მიღებას გარემოსდაცვითი მმართველის სასწავლო კურსზე. 

კურსის მიზანია კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება. 

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ  მონაწილე შეძლებს :
კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადებასა და განახლებას
კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზებას
ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განხორციელებას

        სასწავლო კურსი შედგება ორი ძირითადი მოდულისგან და მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1. ნარჩენების მართვის კოდექსი და კომპანიის ვალდებულებები (3 დღე)
ნარჩენების მართვის კოდექსი - ზოგადი მოთხოვნები
ნარჩენების მართვის დაგეგმვა (კომპანიის მართვის გეგმა; გეგმის შეთანხმების წესი)
ნარჩენების ნუსხა და კლასიფიკაცია
ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგება
ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის ნებართვები და რეგისტრაცია
ნაგავსაყრელების მოწყობის, ოპერირების, დახურვის წესი
ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვები
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება
ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები

2. ინსპექტირების პროცედურები და კანონაღსრულება (2 დღე)
სახელმწიფო კონტროლის მიზნები და მექანიზმები გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში
რა არის ინსპექტირება
რეგულირების ობიექტის უფლებები და ზოგადი ვალდებულებები ინსპექტირების პროცესში
თვითმონიტორინგი
ინსპექტირების შედეგები
ადმინისტრაციული საქმის წარმოება
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
გონივრული ვადები
ტექნიკური აღწერილობა
სწავლის ხანგრძლივობა: ლექციები ჩატარდება კვირაში ხუთ დღეს, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9:30-14:30 საათზე.
პროგრამის მოცულობა: 27 საათი 
სწავლების ენა: ქართული
კურსის ღირებულება: 475 ლ *
(*ფასი მითითებულია დღგ-ს გარეშე)
ხუთდღიანი სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ ჩატარდება ტესტირება, რომლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში კანდიდატს გადაეცემა სერტიფიკატი.
 
სასწავლო კურსს გაუძღვებიან:
ალვერდ ჩანქსელიანი - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი.
აქვს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში მუშაობის 31 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის 25 წლიანი გამოცდილება ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში.
ირმა გურგულიანი - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე.
აქვს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში მუშაობის 17 წლიანი გამოცდილება.

ნელი კორკოტაძე - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი, აქვს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში, სახელმწიფო კონტროლის და ინსპექტირების მიმართულებით მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება.

კონსტანტინე ხაჭაპურიძე - აქვს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის, მათ შორის, ინსპექტირებისა და მასთან დაკავშირებული საქმისწარმოების მიმართულებით მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება

*საქართველოს კანონის - ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის ვალდებულების შესაბამისად, (ამოქმედდება 2016 წლის 1 თებერვლიდან), ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომელთა საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო, 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ეკისრებათ ვალდებულება ჰყავდეთ  ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი კადრი- გარემოსდაცვითი მმართველი. 


მისაღები პროცედურები
 

სასწავლო კურსზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა 


საკონტაქტო ინფორმაცია 
გულიკო დიღმელაშვილი +995 577 50 29 74
ელენე დიდებულიძე   + 995 577 343 353 
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი +995 32 2 11 20 23
ელ.ფოსტა:education@eiec.gov.ge
მისამართი: ი. ჭაჭავაძის გამზ. #76 მ, თბილისი, საქართველო

Latest news