მედია   სიახლეები   გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა
27.11.2021

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე მთავრობის დადგენილებათა პროექტები საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის ადმინისტრაციის, შესაბამისი სამინისტროების, ბიზნესომბუდსმენის და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა გაფართოებულ სამუშაო შეხვედრაზე განიხილეს.

შეხვედრა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა.

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” კანონი და შესაბამისი მთავრობის დადგენილებები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა წარმოადგინეს. მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, კანონთან მიმართებაში თავიანთი მოსაზრებები და კომენტარები წარედგინათ.

,,გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” კანონი, რომელიც 2021 წელს დამტკიცდა, „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპს ეფუძნება და მისი მიზანი გარემოსთვის ზიანის მიყენებასთან დაკავშირებული საკითხების პრევენცია და აღმოფხვრაა. კანონის თანახმად, თუ საწარმო, საქმიანობის შედეგად, მნიშვნელოვნად დააზიანებს გარემოს, ის თავად იქნება ვალდებული, გაიღოს საჭირო ფინანსური რესურსი და აღმოფხვრას გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.

აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში საქართველო პირველია, რომელიც ქმნის, გარემოსდაცვით ფონდს. გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის გადახდილი თანხები მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში შექმნილ სპეციალურ ანგარიშზე, ე.წ., გარემოსდაცვით ფონდში. აღნიშნულ ფონდში დაგროვებული თანხები მოხმარდება გარემოს მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების დაგეგმვას და განხორციელებას.

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტები შემუშავდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, მმართველობის რეფორმის ფონდის (GRF) პროექტის ფარგლებში.

Latest news