მედია   სიახლეები   მთავრობის დადგენილების პროექტი „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტ
16.10.2019


საჯაროდ ქვეყნდება „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისი N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროექტი.

დადგენილების პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები გთხოვთ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: akaki.veltauri@mepa.gov.ge მიმდინარე წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

►დანართი: „გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისი N337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილების პროექტი

Latest news