მედია   სიახლეები   ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშების შესახებ
02.11.2020

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშებს.

დაგეგმილი საქმიანობების ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.  

ამასთან, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვები ტარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით
 
სკოპინგის ანგარიშები: 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ თერჯოლაში, შპს "დაგის" ფილერისა და ცემენტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 11 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29185
 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 10 ნოემბერს, 14:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://us02web.zoom.us/j/81542540444;
შეხვედრის ID – 815 4254 044

შპს „კნაუფ გიპს თბილისის“ თაბაშირის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 11 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29182 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 10 ნოემბერს, 16:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -  https://us02web.zoom.us/j/81625155678
შეხვედრის ID – 816 2515 5678

შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2020 წლის 19 ნოემბრამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29191 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2020 წლის 12 ნოემბერს, 16:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://us02web.zoom.us/j/85280466036;
შეხვედრის ID: 852 8046 6036
 

Latest news