მედია   სიახლეები   კურსი „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში"
21.04.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ერთობლივი სასწავლო კურსი „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“ მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს.
კურსის მონაწილეებმა ორი დღის განმავლობაში დეტალური ინფორმაცია მიიღეს სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის, სალიცენზიო პირობების, რადიაციული მონიტორინგის განხორციელებისა და აღნიშნულ სფეროში სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.
2 დღიანი ინტენსიური სწავლების შემდეგ კურსის მონაწილეებმა შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შემდეგაც სერტიფიკატები გადაეცათ. სასწავლო კურსის მიზანია რადიაციული უსაფრთხოების პასუხისმგებელ პირთა და მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვა.

Latest news