მედია   სიახლეები   ლექცია - ატმოსფერული და შიდა ჰაერის დაბინძურება
18.12.2017

“ჰაერის დაბინძურების” კამპანიის ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 59-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. მოსწავლეებმა ლექცია ჰაერის, მისი მნიშვნელობის, ძირითადი დამაბინძურებლებისა და დაბინძურებასთან ბრძოლის შესახებ მოისმინეს. ასევე მიიღეს ინფორმაცია შიდა ჰაერის დამაბინძურებლებსა და მათთან ბრძოლის შესაძლო გზებზე. ლექციის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება სატრანსპორტო დაბინძურებას დაეთმო. პრობლემის გასააზრებლად მოსწავლეებმა DPSIR მეთოდიც გამოიყენეს და პრობლემის გადაჭრის გზებზეც იმსჯელეს.

 

იხილეთ გალერეა

Latest news