მედია   სიახლეები   "მოხალისე ლექტორი"
20.02.2017

პროექტის შესახებ
 
EIEC-(2).jpg
„მოხალისე ლექტორი“ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტია, რომელიც მიზნად ისახავს მოსწავლეებისა და მასწავლებლებმის ჩართულობის გაზრდას და მათთვის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ სანდო და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას.

ცენტრი დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას აძლევს, უფასოდ მოისმინონ ლექციები შემდეგ თემებზე:


ზოგადი გარემოსდაცვითი პრობლემები     ბიომრავალფეროვნება და მისი მნიშვნელობა 
საქართველოს დაცული ტერიტორიები      ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი
კლიმატის ცვლილება                       ეკოსისტემების სერვისები
გაუდაბნოება                                მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
ნარჩენების მართვა                         წყლის რესურსები

ამასთანავე, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია თემების შერჩევისას მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ინტერესების გათვალისწინება სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების გასამრავალფეროვნებლად და მოსწავლეთა  დამატებით აქტივობებში ჩასართავად.
 
შეხვედრების დასაგეგმად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

ნათია სარალიძე - განათლების პროექტების სამსახური; ელ.ფოსტა: natia.saralidze@eiec.gov.ge; მობ:555 352233
მარიამ არჩუაძე - განათლების პროექტების სამსახური; ელ.ფოსტა: mariam.archuadze@eiec.gov.ge; მობ: 597 772357

 

Latest news