მედია   სიახლეები   "მოხალისე ლექტორი"
20.02.2017

„მოხალისე ლექტორი“ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტია. ცენტრი ყველა დაინტერესებულ მოსწავლესა და მასწავლებელს შესაძლებლობას აძლევს, უფასოდ მოისმინონ სამინისტროს სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების ლექციები თემებზე: ადამიანის უფლებები გარემოს დაცვის სფეროში (ორჰუსის კონვენცია), ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომები, ბიომრავალფეროვნება და მისი თანამედროვე საფრთხეები, დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა და კატეგორიები, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი, ჰიდროლოგია, ბუნებრივი კატასტროფები, ოზონის შრის დაცვა, ატმოსფერული ჰაერის დაცვა, მიწის დეგრადაციის პრობლემა საქართველოში, ტყის მდგრადი მართვა და სხვა.  ასევე, სურვილის შემთხვევაში, თემების შერჩევისას, შესაძლებელია, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ინტერესების გათვალისწინება, რაც დაგეხმარებათ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების გამრავალფეროვნებასა და მოსწავლეთა ჩართვაში დამატებით აქტივობებში.

პროექტი უკვე მეორე წელია წარმატებით ხორციელდება. 2016 წლიდან დღემდე პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში გარემოსდაცვით თემებზე სემინარები მოისმინა 500-ზე მეტმა მოსწავლემ.

პროექტი მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოების მხრიდან მოხალისეობრივი ჩართულობის გაზრდას ითვალისწინებს.

შეხვედრების დაგეგმვისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით:

ნათია სარალიძე ‎‎‎+995 555 35 22 33

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ‎‎‎+995 32 2 11 20 23

ელ.ფოსტა: education@eiec.gov.ge   

იხილეთ თემების სრული სია

Latest news