მედია   სიახლეები   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბათუმ ციმენთოს“ „ცემენტის საწარმოს (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამ
29.01.2018

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  ცემენტის წარმოება
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ბათუმ ციმენთო“
დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი:  ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, ს/კ 05.35.28.313.
დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 16 თებერვალი, 14:00 საათი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. № 23.

 


დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „ბათუმ ციმენთოს“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 8 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. ბათუმი, იაკობ გოგებაშვილის ქ. №32/1, საკონტაქტო პირი: მელისა გელაძე, ტელ: +995 (568) 84-84-74. ელ ფოსტა: melissa.geladze@gmail.com

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. № 23;
  • შპს „ბათუმ ციმენთოს“ ოფისი, ქ. ბათუმი, ლეონიძის ჩიხი 17ა;
  • გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „ჯეოკონის“ ოფისი, ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №62-64

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსიის ნახვა

არატექნიკური რეზიუმის ნახვა

ტექნიკური რეზიუმის ნახვა

Latest news