მედია   სიახლეები   საქართველოს კანონის პროექტი "წყლის რესურსების მართვის შესახებ"
13.07.2018

 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საჯაროდ ქვეყნდება კანონის პროექტი.

კანონის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები, წინადადებები და მოსაზრებები  გთხოვთ მოგვაწოდოთ მიმდინარე წლის 15 აგვისტომდე ელ-ფოსტაზე: mariam.makarova@mepa.gov.geakaki.veltauri@mepa.gov.ge.
 
დოკუმენტის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი გეცნობებათ მოგვიანებით. შეხვედრაზე მუხლობრივად იქნება განხილული წარმოდგენილი შენიშვნები და რეკომენდაციები.
 
საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით გთხოვთ, საჯარო განხილვაზე დასწრების მსურველებმა, წინასწარ დაგვიდასტუროთ დასწრება არაუგვიანეს 10 აგვისტოსა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:mariam.makarova@mepa.gov.ge.
 

იხ.დანართები
დანართი 1.  კანონპროექტი წყლის რესურსების მართვის შესახებ
დანართი 2. ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი
დანართი 3. ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ
დანართი 4. სალიცენზიო მოსაკრებელის შესახებ
დანართი 5. სამართალდარღვევათა კოდექსი
დანართი 6. სივრცითი მოწყობის შესახებ
 

Latest news