მედია   სიახლეები   საჯარო განხილვა ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ‘’
20.02.2018

 
საქართველოს  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარე რეორგანიზაციდან გამომდინარე, სამინისტროს მიერ მომზადდა ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი.
წარმოგიდგენთ, აღნიშნული ცვლილებების პროექტს, გთხოვთ, განიხილოთ და თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები წარმოადგინოთ 2018 წლის 27 თებერვლამდე შემდეგ ელ-მისამართზე: eia@moe.gov.ge
ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა დაგეგმილია 27 თებერვალს 15 საათზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობაში (მის:მარშალ გელოვანის 6)
იხ. დანართები

საქართველოს კანონი მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კანონი „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე          
საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კანონი ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ


 

Latest news