მედია   სიახლეები   ტრენინგი "სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება" თელავში
10.04.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ თბილისის შემდეგ საქართველოს რეგიონებში ინერგება. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა და დამხმარე სახელმძღვანელოს „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ ავტორებმა - ია პაპიაშვილმა, ნათია სარალიძემ, ნათია ჯავახიშვილმა და მაია გოგიბერიძემ ქ. თელავის 9 და თელავის მუნიციპალიტეტის 21 საბავშვო ბაგა-ბაღის მასწავლებლებისა და მეთოდისტებისთვის ტრენინგი ჩაატარეს. სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ:
• 2015 წელს სკოლამდელი განათლების სტანდარტში შევიდა ცვლილება და აისახა გარემოსდაცვითი კომპონენტი;
• 2016 წელს შეიქმნა ახალი სახელმძღვანელო - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“;
• 2016 წლის სექტემბრიდან ახალი სახელმძღვანელო - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ - ოფიციალურად დაინერგა თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში;
• 2016 წელს ახალი სახელმძღვანელოს წარმატებით დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, გადამზადდა ქ. თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის (160-მდე) მეთოდისტი და აღმზრდელი.
„სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაინერგება.

Latest news