მედია   სიახლეები   2 აპრილს - „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დებულების საჯარო განხილვა
26.03.2021

გაცნობებთ, რომ 2021 წლის  2 აპრილს, 12:00 საათზე დაგეგმილია „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დებულების საჯარო განხილვა, ონლაინ პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით.
 
საჯარო განხილვაზე დასასწრებად შეგიძლიათ, გამოიყენოთ ბმული - https://us02web.zoom.us/j/84277813578?pwd=ajY2S2w0UEdJeEg5Q3dDUjFFRTAvdz09 ან : ID: 842 7781 3578    და   Passcode: 972640

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამიმინისტროსა და სხვა უწყებების მიერ „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ მომზადებული დოკუმენტი  საზოგადოების მხრიდან კომენტარებისა და მოსაზებების დასაფიქსირებლად პირველად საჯაროდ გამოქვეყნდა მ/წ 5 იანვარს. საჯარო შეხვედრაზე განსახილველი ვერსია აიტვირთა მ/წ 18 მარტს (18.03.2021).
ბმული შეგიძლიათ იხილოთ - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31621
 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება საჯარო განხილვის შესახებ შეგიძლიათ, იხილოთ სამინისტროს ვებ-გვერდზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31621  და მის Facebook გვერდზე. 
 
დანართი:

 * ტყითსარგებლობის წესის შესახებ დებულება

Latest news