მედია   სიახლეები   ჩატარდა დარგობრივი ინგლისურის კურსი
18.01.2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცის (FAO) დაფინანსებით და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტთან (GIPA) თანამშრომლობით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ სასერთიფიკატო კურსი “დარგობრივი ინგლისური გარემოსდაცვასა და სოფლის მეურნეობაში”. კურსი ინტეგრირებული იყო, როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული დავალებებით და მოიცავდა გარემოსდაცვით და სოფლის მეურნეობის საკითხებს. ლექციებს კითხულობდნენ ჯიპას პროფესორები და მოწვეული უცოხელი და ქართველი ტრენერები.

იხ.გალერეა

Latest news