სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში, 2017 წლის 19 მაისს, 17:00 საათზე გაიმართა ღია კარის დღე, სადაც წარდგენილი იყო გარემოს სინფორმაციო სისტემის/ცოდნის მართვის სისტემის მასშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის მეორე კომპონენტის (გარემოს საინფორმაციო სისტემის/ცოდნის მართვის სისტემის მაშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის მოდულები და აპლიკაციები ) განვითარებისათვის (Development) შემუშავებული ტექნიკური დავალება
 
22.05.2017
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის #382 განკარგულებით დამტკიცებული “ერთის მხრივ, ევროკავშირის და ევროპული ატომური ენერგიის განვითარების და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის” დანართი 146.2 პუნქტის თანახმად სავალდებულოა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების დაწყება.

შესაბამისად, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში მიმდინარეობს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს გარემოზე ზემოქმედების ტენდენციების მონიტორინგის გაუმჯობესებას, ასევე ეროვნული მიზნების მიღწევასა და საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას.
 
15.05.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით პროექტის „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა. პროექტი მიზნად ისახავს გარემოზე ზემოქმედებისა და ტენდენციების მონიტორინგის გაუმჯობესებას. მიზნის მისაღწევად მიმდინარეობს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის შემუშავება. 
შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა ქალბატონმა ია პაპიაშვილმა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა, ნინო ანთაძემ მიმართეს. 
შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის საპილოტე მოდული. ასევე, გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის, ბიოლოგიური მრავალფეროვნებისა და გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ გაეროს კონვენციის შესრულების მონიტორინგისა და ანგარიშგებისთვის ელექტრონული სისტემის შესაბამისი მოდულების შინაარსი.
პრეოქტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსებით მიმდინარეობს. 
შეხვედრას ესწრებოდნენ საჯარო, საერთაშორისო, არასამთავრობო და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები.
10.05.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებმა დედამიწის დღის აღსანიშნავად კამპანია #სუფთადევროპისკენ ფარგლებში ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებაში მიიღეს მონაწილეობა.
დასუფთავების მასშტაბური აქცია ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილეებმა ცენტრალური აპარატისა და სტრუქტურული ერთეულების 200 - მდე თანამშრომელთან ერთად მიიღეს.
24.04.2017
ევროკავშირის წყლის რეგიონული პროექტი აცხადებს ტენდერს ეროვნულ წარმომადგენელზე. ტენდერის მსვლელობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ინგლისურ ენაზე. 
 
24.04.2017
დედამიწის წარმოშობა, განვითარება, დედამიწის ბინადრების წარმოშობა, მათი გადაშენება, ადამიანების განვითარების პერიოდები - ეს ის საკითხებია, რომლებიც ბაქსვუდის სკოლის მოსწავლეებმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში გამართულ ლექციაზე „დედამიწის გეოლოგიური ასაკი“ მოისმინეს.
აღნიშნული ლექციის მოხალისე ლექტორი გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი, ია კუსრაშვილი იყო.
„მოხალისე ლექტორი“ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტია. ცენტრი ყველა დაინტერესებულ მოსწავლესა და მასწავლებელს შესაძლებლობას აძლევს, მოისმინონ სამინისტროს სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების ლექციები გარემოსდაცვით თემებზე.
პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და თემების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე.
21.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ერთობლივი სასწავლო კურსი „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“ მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს.
კურსის მონაწილეებმა ორი დღის განმავლობაში დეტალური ინფორმაცია მიიღეს სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის, სალიცენზიო პირობების, რადიაციული მონიტორინგის განხორციელებისა და აღნიშნულ სფეროში სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.
2 დღიანი ინტენსიური სწავლების შემდეგ კურსის მონაწილეებმა შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შემდეგაც სერტიფიკატები გადაეცათ. სასწავლო კურსის მიზანია რადიაციული უსაფრთხოების პასუხისმგებელ პირთა და მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვა.
21.04.2017
დედამიწის დღის აღსანიშნავად გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში გაიმართა ლექცია-სემინარი თემაზე - „ფრინველებზე დაკვირვება“ (Birdwatching).
მოსწავლეებმა ბაღის ფრინველების შესახებ საინტერესო და სახალისო ინფორმაცია მიიღეს. ლექციის ბოლოს კი ვაკის პარკში ფრინველებს დააკვირდნენ.
აღნიშნული ლექციას არასამთავრობო ორგანიზაციის SABUKO - Society for Nature Conservation წარმომადგენელი დაჩი შოშიტაიშვილი უძღვებოდა.
ფრინველებზე დაკვირვება მრავალი ქვეყნის ეკონომიკისათვის დღესაც საკმაოდ შემოსავლიანი საქმიანობაა. Birdwatching-ისათვის განსაკუთრებით ხელსაყრელი პერიოდი გაზაფხული და შემოდგომაა, როდესაც გადამფრენი ფრინველების მიგრირება იწყება. ფრინველებზე დაკვირვება განსაკუთრებით პოპულარული დასავლეთ ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაშია. ფრინველებზე დაკვირვების, როგორც ტურისტული ატრაქციონის, განვითარებას დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოშიც, რადგან ჩვენი ქვეყანაზე გადის მტაცებელ ფრინველთა ყველაზე ვიწრო დერეფანი, რომელიც ამავდროულად გამოირჩევა სახეობრივი მრავალფეროვნებითა და ფრინველთა მრავალრიცხოვნობით.
21.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში ბაქსვუდის სკოლის მოსწავლეებთან საქართველოს დაცული ტერიტორიების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრაზე მოსწავლეებმა საქართველოს დაცული ტერიტორიებზე, მათ მსოფლიო მნიშვნელობაზე, კატეგორიებზე, ლაშქრობასა და უსაფრთხოების წესების შესახებ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეს.
ლექციას დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენელი ნატო სულთანიშვილი უძღვებოდა. 
„მოხალისე ლექტორი“ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტია. ცენტრი ყველა დაინტერესებულ მოსწავლესა და მასწავლებელს შესაძლებლობას აძლევს, მოისმინონ სამინისტროს სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების ლექციები გარემოსდაცვით თემებზე. 
პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და თემების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე.
20.04.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ერთობლივი სასწავლო კურსი „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“ გრძელდება. სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
● საკანონმდებლო ბაზის ზოგადი მიმოხილვა, მარეგულირებელი ორგანოს როლი რადიაციული უსაფრთხოების რეგულირების საკითხებში;
● ლიცენზიის მფლობელის მოვალეობები;
● ელექტრონული სისტემა (ლიცენზიის აღება, გაუქმება, ცვლილების შეტანა; ნებართვის გაცემა; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგება);
● რადიაციული უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპები და მოთხოვნები;
● დაგეგმილი დასხივების სიტუაცია, პერსონალის, პაციენტის და მოსახლეობის დაცვა (სამედიცინო სფეროში);
● დასხივების ავარიული სიტუაციები (სამედიცინო სფეროში);
● სამედიცინო რენტგენო-რადიოლოგიური დიაგნოსტიკური პროცედურებისა და მკურნალობის დროს რადიაციული დაცვის უზრუნველყოფის მოთხოვნები;
● სამედიცინო დასხივების სპეციფიკური საკითხები (ზოგადი რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ანგიოგრაფია, მობილური/გადასატანი დანადგარები, დენტალური რენდგენოდანადგარები);
● ინდივიდუალური და სამუშაო ადგილების მონიტორინგის განხორციელება. კურსის მიზანია რადიაციული უსაფრთხოების პასუხისმგებელ პირთა და მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვა.
20.04.2017
 2017 წლის 18 აპრილს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრსა და აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში გაივლიან ტრენინგ-კურსებს და მონაწილეობას მიიღებენ ცენტრის მიერ დაგეგმილ კონფერენციებსა და კონკურსებში.
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა ია პაპიაშვილმა და აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი ღავთაძემ.
19.04.2017
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოსწავლეებისთვის ვერცხლიწყლის თემაზე ესეების კონკურსის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა.
ღონისძიებაზე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებიდან გამოვლინდა 10 გამარჯვებული, რომელთაც შესაბამისი სერტიფიკატები და სამახსოვრო პრიზები გადაეცათ.
ღონისძიებას დაესწრნენ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი, ია პაპიაშვილი, პროექტის „მინამატას კონვენციის რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების მიზნით საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაძლიერება და ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განმტკიცება“ ეროვნული დირექტორი, ირმა გურგულიანი, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენელი, ივანე წიკლაური და ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, ნუგზარ ბუაჩიძე.
გარემოსდაცვითი კამპანია ვერცხლისწყლის თემატიკით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თანამშრომლობით ხორციელდება.
კამპანიის მიზანია სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და მათი გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართვა.
19.04.2017
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Displaying results 109-120 (of 422)

Latest news