გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის “ეკოჰაბში” ნადირობისა და ბრაკონიერობის შესახებ დისკუსია გაიმართა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა საქართველოში ნადირობასა და ბრაკონიერობასთან დაკავშირებული თანამედროვე გამოწვევები, ასევე, ბრაკონიერობის წინააღმდეგ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები დაინტერესებულ მხარეებს გააცნო. შეხვედრაზე საგამოძიებო ჟურნალისტთა გაერთიანება „აი ფაქტის“ ჟურნალისტმა ცირა გვასალიამ პრეზენტაცია ნადირობასა და თევზჭერასთან დაკავშირებით, საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილებების შესახებ წარმოადგინა. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სხვადასხვა მნიშვნელოვან და აქტუალურ გარემოსდაცვითი თემებზე პერიოდულად ეწყობა დისკუსიები, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების ინფორმირებულობასა და მათ ჩართვას მიმდინარე პროცესებში.
18.03.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სურამის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა და ბიომრავალფეროვნების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა. ღონისძიებაზე მოსწავლეებმა დეტალურად შეიტყვეს საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა და მათი მსოფლიო მნიშვნელობის შესახებ. გარდა ამისა, გაიგეს, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობისას და უსაფრთხოების რა ზომები უნდა მიიღონ, რათა ზიანი არ მიადგეს გარემოს.
17.03.2017
სასწავლო კურსი
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს მიღებას კურსზე: „რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები სამედიცინო სფეროში“

კურსის მიზანია
რადიაციული უსაფრთხოების პასუხისმგებელ პირთა და მაიონებელი გამოსხივების წყაროსთან მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ბირთვული და რადიაციული კანონმდებლობის გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვა.

 
14.03.2017
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის კურსი "გარემოსდაცვითი მმართველი" მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს. 
5 დღიანი ინტენსიური სწავლების ბოლოს მათ შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შემდეგაც სერტიფიკატები გადაეცათ. 
კურსის გავლის შედეგად მონაწილეებს უკვე შეუძლიათ:
• კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და განახლება;
• კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზება;
• ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგი და შიდა კონტროლის განხორციელება.
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მეორე წელია ახორციელებს სასწავლო კურსს "გარემოსდაცვითი მმართველი", რომლის მთავარი მიზანი კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.
06.03.2017
 დღეს, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დაიწყო. 
 აღნიშნული კურსის მონაწილეები მომდევნო 5 დღის განმავლობაში საფუძვლიან ცოდნას მიიღებენ ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნების, სახელმწიფო ინსპექტირების, ნარჩენების კლასიფიკაციის, საქართველოში ამ კუთხით არსებული კანონმდებლობის, მათი მართვისა და სწორად, სტანდარტების დაცვით განთავსების შესახებ.
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მეორე წელია ახორციელებს სასწავლო კურსს "გარემოსდაცვითი მმართველი", რომლის მთავარი მიზანი კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით, კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.
27.02.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში და ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში ვერცხლისწყლის თემაზე საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა.
 შეხვედრაზე ახალგაზრდებმა არა მხოლოდ ვერცხლისწყლის შესახებ შეიტყვეს საინტერესო ფაქტები, არამედ მინამატას კონვენციის შესახებაც მიიღეს ინფორმაციას.
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მოსწავლეებისთვის აცხადებს ესეების კონკურსს ვერცხლისწყლის თემატიკით. თითო რეგიონიდან 3 საუკეთესო ნაშრომის ავტორი მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციაში და გადაეცემა შესაბამისი სერტიფიკატი და სამახსოვრო პრიზები.
 კონკურსში მონაწილეობისათვის, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ და გამოაგზავნოთ საკონკურსო თემები: http://bit.ly/2ge2dWg . ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა 20.03.2017
კონკურსი პროექტის ,,მინამატას კონვენციის რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების მიზნით საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაძლიერება და ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განმტკიცება“ ფარგლებში იმართება.
24.02.2017
თბილისის 166-ე საჯარო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელებმა გარემოსდაცვით თემებზე იმპროვიზირებული აქტივობა წარმოადგინეს. ღონისძიებას გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი ნატო სულთანიშვილი დაესწრო.
 სკოლამდელ ასაკში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2016-2017 სასწავლო წელს, ყველა ბაგა-ბაღში ინერგება ცენტრში შემუშავებული სახელმძღვანელო - “სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”, რომელიც ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ნარჩენების მართვას, წყლის რესურსების დაზოგვასა და ენერგოდამზოგველობას მოიცავს.
 ცენტრის მიერ უკვე გადამზადდა ქ.თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის მეთოდისტი და აღმზრდელი. 166-ე ბაგა-ბაღის აღსაზრდელების მიერ გამართული ღონისძიება სახელმძღვანელოში შესულ გარემოსდაცვით თემებს დაეთმო.
23.02.2017
„მოხალისე ლექტორი“ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტია. ცენტრი ყველა დაინტერესებულ მოსწავლესა და მასწავლებელს შესაძლებლობას აძლევს, უფასოდ მოისმინონ სამინისტროს სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების ლექციები თემებზე: ადამიანის უფლებები გარემოს დაცვის სფეროში (ორჰუსის კონვენცია), ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომები, ბიომრავალფეროვნება და მისი თანამედროვე საფრთხეები, დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა და კატეგორიები, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი, ჰიდროლოგია, ბუნებრივი კატასტროფები, ოზონის შრის დაცვა, ატმოსფერული ჰაერის დაცვა, მიწის დეგრადაციის პრობლემა საქართველოში, ტყის მდგრადი მართვა და სხვა.  ასევე, სურვილის შემთხვევაში, თემების შერჩევისას, შესაძლებელია, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ინტერესების გათვალისწინება, რაც დაგეხმარებათ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების გამრავალფეროვნებასა და მოსწავლეთა ჩართვაში დამატებით აქტივობებში.

პროექტი უკვე მეორე წელია წარმატებით ხორციელდება. 2016 წლიდან დღემდე პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში გარემოსდაცვით თემებზე სემინარები მოისმინა 500-ზე მეტმა მოსწავლემ.

პროექტი მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოების მხრიდან მოხალისეობრივი ჩართულობის გაზრდას ითვალისწინებს.

შეხვედრების დაგეგმვისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით:

ნათია სარალიძე ‎‎‎+995 555 35 22 33

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ‎‎‎+995 32 2 11 20 23

ელ.ფოსტა: education@eiec.gov.ge   

იხილეთ თემების სრული სია
20.02.2017
გარდაბანში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა გარდაბნის გამგებლის მოადგილესთან, ადგილობრივ ფერმერებთან და დაინტერესებულ პირებთან საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარეს.
 შეხვედრის მიზანი გარდაბანში ქარსაცავების, ნიადაგის დაცვისა და საძოვრების მართვის საკითხებში არსებული პრობლემების დადგენა და მათი ანალიზი იყო.
 შეხვედრა სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ერთობლივი პროექტის „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვის“ ფარგლებში გაიმართა. პროექტი 4 მუნიციპალიტეტს მოიცავს.
 შეხვედრები უკვე ჩატარდა დედოფლისწყაროსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. შემდგომი საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება 21 თებერვალს, სიღნაღში.
16.02.2017

მიმდინარე წლის 20თებერვლიდან 24 თებერვლის ჩათვლით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში „ნადირობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის საჯარო განხილვების ჩატარებას გეგმავს. შეხვედრებზე ასევე განხილული იქნება გარეული ცხოველების მიერ მოსახლეობისა და მათი ქონებისთვის საფრთხის შექმნის საკითხი.
 იხილეთ საჯარო განხილვების ადგილმდებარეობა და თარიღები:
20 თებერვალი, 12:00 საათი - გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
21 თებერვალი, 11:00 საათი - ბათუმის მერიის შენობა;
21 თებერვალი, 15:00 საათი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
22 თებერვალი, 11:00 საათი - ფოთის მერიის შენობა;
22 თებერვალი, 15:00 საათი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
23 თებერვალი, 12:00 საათი - ქუთაისის მერიის შენობა;
24 თებერვალი, 11:00 საათი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა;
 
იხილეთ „ნადირობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი
16.02.2017
საქართველოში „გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“ დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება - GIZ-ის მხარდაჭერით, მუშაობა დაიწყო დოკუმენტზე - ,,განათლება მდგრადი განვითარებისათვის - სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2022 წწ.
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, ია პაპიაშვილმა გახსნა.
 აღნიშნულ შეხვედრაზე საქართველოში გარემოსდაცვითი განათლების კუთხით არსებული მდგომარეობა და საჭიროებები და ასევე, განათლება მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (2018-2022წწ) შემუშავების სამომავლო ხედვა და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ დანერგვის ხელშეწყობის გზები განიხილეს.
 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ხელს შეუწყობს დოკუმენტის დანერგვასა და განხორციელებას. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და განსაზღვრავს განათლება მდგრადი განვითარებისათვის დანერგვის ხელშეწყობისათვის ძირითად საჭიროებებსა და მიმართულებებს, შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნული დოკუმენტის განახლება და შესაბამისი მიმართულებებისა და შესასრულებელი საქმიანობებისთვის გონივრული ვადის განსაზღვრა.
15.02.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში ნარჩენების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ "დავითიანნის", ბოლნისის მე-2 და დისველის სკოლის მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა.
 ღონისძიებაზე ჩვენი დროის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი გამოწვევის, ნარჩენების მართვის პრობლემებისა და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნულ საკითხებში დამატებითი ინფორმაციაც მიიღეს. შეხვედრის ბოლოს მოსწავლეებმა დედამიწას თავიანთი დაპირებებიც აღუთქვეს.
10.02.2017
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Displaying results 109-120 (of 396)

Latest news