გარემოდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა დაინტერესებულ მხარეთათვის “საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის ეროვნული გეგმა” წარადგინა. საადაპტაციო გეგმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით , სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მიერ დაფინანსებული პროექტის „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზრებზე წვდომის და მოქნილობის“ (AMMAR) ფარგლებში შემუშავდა.

ადაპტაციის ეროვნული გეგმა აგრარული სექტორის საშუალო და გრძელვადიანი საჭიროებების დაკმაყოფილებას ემსახურება. მასში გათვალისწინებულია მრავალმხრივი მიდგომები კლიმატის ცვლილებებასთან ადაპტაციისათვის და ქმნის სახელმძღვანელო პრინციპებს სამთავრობო უწყებისა და პარტნიორისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან დახმარება გაუწიონ ქვეყანას ადაპტაციის ღონისძიებების განხორციელებაში

დოკუმენტის ქართული და ინგლისური ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://goo.gl/bCzhva

 
10.11.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უმასპინძლა. ლექციაზე მოსწავლეები წყლის ეკოსისტემებსა და მათ მნიშვნელობას გაეცნენ. განსაკუთრებული ყურადღება შავ ზღვაზე, მის ახლანდელ მდგომარეობასა და ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე გამახვილდა. ლექციის ბოლოს მოსწავლეებმა ჯგუფური სამუშაო შეასრულეს, რომელიც ეკოსისტემურ სერვისებსა და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ მნიშვნელობას ეხებოდა.

 
06.11.2017

სასტუმრო „Rooms Hotel Tbilisi”-ში პროექტის -„გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე გრიგალავამ მიმართა.
შეხვედრაზე, გაუდაბნოებასთან ბრძოლის, ბიოლოგიური მრავალფეროვნებისა და კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის განხორციელების გაუმჯობესებული მონიტორინგისთვის შემოთავაზებულ რეკომენდაციებზე და აღსრულებისთვის საკვანძო​ ​სამუშაო​ ​აღწერილობების​ ​შექმნაზე იმსჯელეს.
პროექტის მიზანია შემუშავდეს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებას, გარემოზე ზემოქმედების და ტენდენციების მონიტორინგსა და რიოს სამი კონვენციის ანგარიშგებას.
პროექტი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში(UNDP) და გარემოს დაცვის გლობალური პროგრამის(GEF) მხარდაჭერით განხორციელდა.

12.10.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის “ეკოჰაბში” ევროპის მემკვიდრეობის დღეების ფარგლებში გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე “განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორიები, როგორც მემკვიდრეობა”. ლექციას ესწრებოდნენ აფხაზეთის №2 და №3 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

მოსწავლეები გაეცნენ ისეთ თემებს, როგორიცაა: განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორიები და მათი დაცვის მექანიზმები, დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა, ისტორია და მისი კატეგორიზაცია.

ასევე გაეცნენ კულტურულ ლანდშაფტს, როგორც მემკვიდრეობის ერთ-ერთ ფორმას და იმსჯელეს საქართველოში არსებული პოტენციური კულტურული ლანდშაფტების შესახებ.

09.10.2017

“მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის” ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა დაინტერესებული პირებისათვის გამართა ტრენინგი თემაზე: „კონსერვაციული მტკიცებულებები, როგორც გარემოსდაცვითი დაგეგმარების თანამედროვე ინსტრუმენტი“.

კონსერვაციული მტკიცებულებების კვლევა გარემოსდაცვითი მეცნიერებების თანამედროვე მიმართულებაა, რომელიც მსოფლიოში განხორციელებული კონსერვაციული ქმედებების ეფექტიანობას აფასებს.

შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილეები მტკიცებულებების არსებულ ბაზასა და დაგეგმვის პროცესში, მასში არსებული ინფორმაციის გამოყენების შესაძლებლობებს გაეცნენ. ჯგუფური სამუშაოს ფარგლებში კი კონსერვაციული მტკიცებულებების რეალური მაგალითები განიხილეს.

 
06.10.2017

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ კონკურში “მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო” გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ საკუთარი რჩეული დააჯილდოვა. სამინისტროს რჩეული ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, ეკა წულუკიძე გახდა.

ქალბატონი ეკა უკვე 17 წელია სვანეთში, სოფელი ფარის საჯარო სკოლაში ასწავლის და ასევე აქტიურად მუშაობს არაფორმალური განათლების მიმართულებით. მან დააარსა ეკო-კლუბი, რომელშიც მოსწავლეებს სხვადასხვა თემატიკის გარემოსდაცვით ლექციებსა და პრაკტიკულ სამუშაოებს სთავაზობს და მათთან ერთად გეგმავს გარემოსდაცვით აქტივობებს.

ხშირად აღნიშნავენ, რომ გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების და მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი, გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობაა. ამისათვის კი მასში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლთა აქტიური ჩართულობაა საჭირო. ქალბატონმა ეკამ საკუთარი მაგალითით გვიჩვენა, რომ საკუთარი პროფესიული საქმიანობით, ნებისმიერი საგნის პედაგოგს შეუძლია იზრუნოს გარემოზე და ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდგრად განვითარებას.

გარემოს დაცვის სამინისტრომ რჩეულ პედაგოგს მადლობის სიგელი და სამახსოვრო ჯილდო გადასცა.

 
06.10.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი - “გარემოსდაცვითი მმართველი“ მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს. 5 დღიანი ინტენსიური სწავლების ბოლოს მათ შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შედეგადაც გადაეცათ სერტიფიკატები. კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს უკვე შეუძლიათ:

>კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და განახლება;

>კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზება;

> ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგი და შიდა კონტროლის განხორციელება.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მეორე წელია ახორციელებს სასწავლო კურსს "გარემოსდაცვითი მმართველი", რომლის მთავარი მიზანი კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.

 
03.10.2017

საქართველოში “მწვანე” მომხმარებლობის ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით, ტექნოპარკში “მწვანე” მომხმარებლის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ღონისძიება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა და მას დაინტერესებულ საზოგადოებასთან ერთად საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა “მწვანე” მომხმარებლობის მინიშვნელობასა და მისი განვითარებისათვის საჭირო სამომავლო ქმედებებზე ისაუბრეს.

საქართველოსთვის “მწვანე” მომხმარებლობის ხელშეწყობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჯანსაღი და სუფთა გარემოს შესანარჩუნებლად, რადგან “მწვანე” პროდუქცია მოპოვების, წარმოების, ტრანსპორტირებისა და უტილიზაციისას ნაკლებ ზეგავლენას ახდენს გარემოზე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ “მწვანე” მომხმარებლობის ხელშემწყობი საინიციატივო ჯგუფის წევრები: სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე, კახაბერ კუჭავა - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ია პაპიაშვილი - სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თეიმურაზ მურღულია-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

სულხან გვალია-e-space-ს აღმასრულებელი დირექტორი, მაია წერეთელი-ჟურნალის “OK” აღმასრულებელი დირექტორი.

19.09.2017

შსს სასაზღვრო პოლიციის მესაზღვრეებს ველური ბუნების დაცვისა და კონსერვაციის შესახებ ტრენინგი ჩაუტარდათ. მესაზღვრეები გაეცნენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა საქართველოში გავრცელებული სახეობები, ბიომრავალფეროვნების თანამედროვე საფრთხეები და მათთან ბრძოლის გზები.

ტრენინგი შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობით გაიმართა.

ტრენინგის ყველა მონაწილეს სერტიფიკატი გადაეცათ.

13.09.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდული ორგანიზაციების VIII ფორუმში. ცენტრის წარმომადგენლები, დაინტერესებულ პირებს, ცენტრის საქმიაობის ძირითად მიმართულებებსა და მიმდინარე პროექტებზე ესაუბრნენ, ასევე ინფორმაცია მიაწოდეს სხვადასხვა პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის შესაძლებლობებზეც.

 
11.09.2017

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, ცენტრის წარმომადგნელმა ჩაატარა ტრენინგი გარემოსდაცვითი მეცნიერებების თანამედროვე მიმართულების - კონსერვაციული მტკიცებულებების შესახებ, რომელიც მსოფლიოში განხორციელებული კონსერვაციული ქმედებების ეფექტიანობის შეფასებას ისახავს მიზნად.

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ კონსერვაციული მტკიცებულებების არსებულ ბაზას და მათი გამოყენების გზებს გარემოსდაცვითი პროექტების დაგეგმვის, შეფასებისა თუ მონიტორინგის პროცესში, რაც დამატებით შესაძლებლობას მისცემთ საქართველოში კონსერვაციულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით განახორციელონ გარემოსდაცვითი კვლევები.

შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა და ჯგუფური სამუშაოს ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ კონსერვაციული მტკიცებულებების გამოყენების რეალურ მაგალითებს.

 
08.09.2017
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე კომპანიებს გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა ტენდერი: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის მასშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის მეორე კომპონენტის შესასრულებლად .
 
 
ტენდერი შეგიძლიათ ნახოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე (https://​tenders.procurement.gov.ge)​ კოდით - SPA170011522
23.08.2017
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Displaying results 85-96 (of 422)

Latest news