სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე კომპანიებს 2017 წლის 17 აგვისტოს, 17:00 საათზე გიწვევთ ღია კარის დღეზე, სადაც გაიმართება გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის მასშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის მეორე კომპონენტის ტექნიკური დავალების (https://goo.gl/oBpfaf) პრეზენტაცია.
14.08.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ეკოჰაბში გაიმართა ქართველი რეჟისორების, მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების “ შავი მასისა” და “დახშული სივრცის” ჩვენება, აღნიშნულ ფილმებში ნათლად იყო ასახული ჩვენი ქვეყნის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვით პრობლემა.

კინოჩვენებას დაესწრო “დახშული სივრცის” რეჟისორი, ლევან შუბაშვილი, რომელმაც ფილიმის გადაღების იდეისა და პროცესის შესახებ ისაუბრა. მან ასევე უპასუხა აუდიტორიის კითხვებს.

ფილმების ჩვენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია და განხილვა.

09.07.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში მოეწყო დებატები - ეკოსისტემური სერვისები და ურბანული განვითარება.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები.

დებატები მოიცავდა ლისის ტბის ურბანული განვითარების სამი სხვადასხვა შესაძლო პერსპექტივის გაანალიზებას, როგორიცაა: მკაცრად რეკრეაციული ზონის შექმნა; ბიზნესქალაქის განვითარება; საცხოვრებელი კომპლექსის განვითარება.

დებატებში გამარჯვებული ჯგუფის წევრებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.

 
07.07.2017

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლები ლაგოდეხში მოწყობილ ეკობანაკში იმყოფებოდნენ, სადაც მონაწილეებს ნარჩენების მართვის შესახებ ტრენინგი ჩაუტარდათ. ბავშვებმა მოისმინეს ლექცია ნარჩენების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ, დაახარისხეს ნარჩენები, დაამზადეს კომპოსტი, ასევე გააანალიზეს, თუ რა ნაკვალევს ტოვებენ დედამიწაზე თავიანთი ცხოვრების წესით და იმსჯელეს გამოსავლის გზებზე.

პროექტს ახორციელებს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი. პროქტის მიზანი მოზარდებში ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და აღნიშნული თემებით დაინტერესებული ახალგაზრდების არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვა და წახალისებაა.

07.07.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის კურსი "გარემოსდაცვითი მმართველი" მონაწილეებმა წარმატებით დაასრულეს. 5 დღიანი ინტენსიური სწავლების ბოლოს მათ შესაბამისი ტესტირება გაიარეს, რის შემდეგაც სერტიფიკატები გადაეცათ. კურსის გავლის შედეგად მონაწილეებს უკვე შეუძლიათ: • კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და განახლება; • კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზება; • ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგი და შიდა კონტროლის განხორციელება. 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მეორე წელია ახორციელებს სასწავლო კურსს "გარემოსდაცვითი მმართველი", რომლის მთავარი მიზანი კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სამყაროს სტანდარტების გათვალისწინებით კომპანიებისთვის შესაბამისი კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლებაა.
03.07.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ კაჭრეთში, საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისის“ სტუდენტებსა და წარმომადგენლებს ტრენინგი - „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა“ ჩაუტარდათ.
30.06.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, ტრენინგი- „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ფერმერებს ჩაუტარდათ
29.06.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, ტრენინგი- „ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა“ ამჯერად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ფერმერებს ჩაუტარდათ.
28.06.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ფერმერებს ტრენინგი ჩაუტარდათ. 
 
27.06.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ ახმეტის მუნიციპალიტეტში, თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ფერმერებს ტრენინგი ჩაუტარდათ. 
 
23.06.2017
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის “ეკოჰაბში”, გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა შეხვედრა, რომელიც გაუდაბნოების პრობლემასა და საქართველოს ტერიტორიაზე მისგან გამოწვეული შედეგების განხილვას დაეთმო. 
“ეკოჰაბის” სტუმრები გაეცნენ გარემოსდაცვითი პრობლემების DPSIR მეთოდით შეფასებას და მისი გამოყენებით გააანალიზეს პრობლემის გამომწვევი ფაქტორები, გარემოზე არსებული ზეწოლა, მისი უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მოსახლეობასა და ეკონომიკაზე, ასევე იმსჯელეს იმ შესაძლო ღონისძიებებზე, რომელთა განხორციელებითაც გაუდაბნოების პროცესების შერბილება ან მასთან ადაპტაციაა შესაძლებელი.
22.06.2017

საქართველოს  ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი  

 

ახმეტის ინოვაციების ცენტრი

 

ქვეპროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

 
2017 წლის 26 ივნისს, 12:00 საათზე, ქ. ახმეტაში,  ახმეტის კულტურის სახლის შენობაში (მისამართი: ქ. ახმეტა, ჭანტურიას ქ. #1), გაიმართება, „ახმეტის ინოვაციების ცენტრის“ ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვეპროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, საქართველოს  ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) მიმდინარე პროექტის ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავს ქ. ახმეტაში ინოვაციების ცენტრის მოწყობას.
ქვეპროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებ-გვერდებზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფისი -  ოქროყანა, ინოვაციების ქუჩა #7; 
საკონტაქტო პირი - ნინო პატარაშვილი, გარემოსდაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების სპეციალისტი, მობ.: 5 77 38 22 92, ელ-ფოსტა npatarashvili@gita.gov.ge;  

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქუჩა № 49
საკონტაქტო პირი  - დავით აბულაძე, ადმინისტრაციის უფროსი, მობ.: 577 79 21 11, ელ-ფოსტა: akhmetagamgeoba@gmail.com

ახმეტის კულტურის სახლი -  ქ. ახმეტა, ჭანტურიას ქ. #1.

შენიშვნების და კომენტარების ელექტრონული სახით წარმოდგენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: esmf@gita.gov.geქვეპროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის სანახვად გახსენით ფაილი
 
pdf.png ქვეპროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა
 
 
 
21.06.2017
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Displaying results 97-108 (of 422)

Latest news